KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
2021-08-25

Zaangażowanie KOWR w projekt pn. Paszportyzacja polskiej żywności

Polski sektor rolno-spożywczy wymaga wdrażania skutecznych mechanizmów cyfrowego śledzenia i identyfikowania żywności (foodtraceability and authenticity), które zapewnią zwiększoną przejrzystość działania łańcuchów dostaw żywności.

Odpowiedzią na to jest innowacyjny i pionierski na rynku polskim projekt Paszportyzacja polskiej żywności, który wpisuje się w światową tendencję, zmierzającą do zapewnienia wiarygodniej informacji o żywności na kluczowych etapach łańcucha dostaw, ze szczególnym uwzględnieniem jej pochodzenia, jakości oraz zabiegów jakim została poddana. 

Zmiany w zarządzaniu bezpieczeństwem i jakością produktów rolno-spożywczych są nieuniknione, gdyż globalni przetwórcy, dostawcy żywności oraz sieci zajmujące się handlem spożywczym coraz częściej decydują się na testowanie nowych rozwiązań zarówno ze względu na możliwość zwiększenia skuteczności i przejrzystości działania łańcucha dostaw, jak również ze względu na wysokie koszty dotychczasowych metod przechowywania informacji. 


Również polscy uczestnicy łańcucha żywnościowego są w coraz większym stopniu przekonani o celowości wprowadzania innowacyjnych rozwiązań zmierzających do poprawy przepływu informacji o produkcie żywnościowym. Sygnalizowali oni, że w otoczeniu rynkowym występuje szereg problemów, które wpływają ograniczająco na rozwój sektora rolno-spożywczego, do których zaliczyć można w szczególności rosnące zapotrzebowanie na szybko i łatwo dostępne informacje o produkcie żywnościowym, rosnącą liczbę pośredników, brak przejrzystości łańcucha dostaw, spadające zaufanie do produktów żywnościowych oraz częste przypadki zanieczyszczeń, fałszowania i skażenia żywności. 


Taki stan rzeczy spowodował podjęcie działań, zmierzających do ograniczenia i wyeliminowania negatywnego wpływu tych zjawisk na polski sektor rolny. Dlatego też, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi wraz z KOWR oraz GovTech Polska w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, w 2020 r. zainicjowali prace nad projektem roboczo nazwanym Paszportyzacja polskiej żywności. Efektem docelowym projektu ma być budowa kompatybilnego cyfrowego systemu umożliwiającego identyfikowanie żywności (food traceability and food authenticity) na poszczególnych etapach łańcucha dostaw, tj. „od pola do stołu”

W budowę cyfrowego systemu zostali  zaangażowani przede wszystkim uczestnicy łańcucha dostaw żywności, organizacje i zrzeszenia branżowe działające w sektorze rolnym, w tym na rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka, podmioty administracji publicznej odpowiedzialne za proces nadzorowania bezpieczeństwa i jakości żywności, jak również jednostki naukowo-badawcze. 

Pierwszym etapem realizacji projektu jest przeprowadzenie pilotażu na rynku wołowiny, wieprzowiny i ziemniaka, którego celem jest przetestowanie określonych funkcjonalności i rozwiązań na wybranych grupach podmiotów oraz praktyczne sprawdzenie możliwości zbudowania systemu IT oraz sprawdzenie w działaniu procesu zbierania danych i budowania na ich podstawie paszportów żywności. Od wyniku fazy pilotażowej będą uzależnione kolejne działania, w tym wdrożenie docelowego systemu IT 
w Polsce, monitorującego i identyfikującego przebieg produkcji w łańcuchu dostaw, tak aby polska żywność posiadała niepodważalny certyfikat autentyczności danych, honorowany na całym świecie.

Oczekiwane korzyści z wdrożenia systemu IT w Polsce:

  • większa wiarygodność, przejrzystość i pewność informacji w łańcuchu dostaw żywności,
  • wsparcie zrównoważonego rozwoju branży rolno-spożywczej w zakresie możliwości eksportowych poprzez umocnienie wizerunku polskich marek na arenie międzynarodowej,
  • spersonalizowana oferta produktowa dla konsumenta 4.0.,
  • potencjał ograniczenia kosztów transakcyjnych w związku z wyeliminowaniem pośredników,
  • zwiększona wartość certyfikatów w związku z ich większą przejrzystością i wiarygodnością,
  • ograniczenie kosztów działań inspekcyjnych oraz ograniczenie wycofywania partii towarów z łańcucha dostaw,
  • ograniczenia przypadków fałszowania żywności.

Projekt Paszportyzacja polskiej żywności został zgłoszony na Szczyt Systemów Żywnościowych ONZ (Food Systems Summit – FSS), którego celem jest zidentyfikowanie sposobów wzmocnienia systemów żywnościowych oraz osiągnięcie postępu w realizacji celów zrównoważonego rozwoju oraz został wpisany w Polski Ład.

źródło: KOWR 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione