KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Ustawa o izbach rolniczych z podpisem prezydenta

Opublikowano 25.08.2021 r.
Prezydent Andrzej Duda podpisał ustawę o izbach rolniczych. Jakie zmiany wprowadza dokument? Sprawdź!

Zmiany w ustawie o izbach rolniczych polegają na wprowadzeniu przepisu określającego zasady finansowania kosztów związanych z uczestnictwem: izb rolniczych, związków zawodowych rolników indywidualnych oraz społeczno-zawodowych organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej, stowarzyszeń zrzeszających młodych rolników w Europejskiej Radzie Młodych Rolników oraz organizacji pracodawców zrzeszających pracodawców rolnych w Grupie Pracodawców Rolniczych Organizacji Zawodowych Unii Europejskiej. W latach 2021-2026 koszty te będą ponoszone przez Krajową Radę Izb Rolniczych i dofinansowywane z budżetu państwa w formie dotacji celowej. 

Istotą zmiany w ustawie o społeczno-zawodowych organizacjach rolników jest wprowadzenie przepisu statuującego podstawę prawną do finansowania kosztów związanych z uczestnictwem organizacji rolników w ponadnarodowych organizacjach rolniczych reprezentujących interesy zawodowe rolników indywidualnych wobec instytucji Unii Europejskiej na zasadach określonych w przepisach o izbach rolniczych. Również i w tym wypadku perspektywa czasowa finansowania obejmuje lata 2021-2026. Analogiczny charakter mają zmiany wprowadzone do ustawy o związkach zawodowych rolników indywidualnych oraz do ustawy o organizacjach pracodawców. 

Ustawa wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

Źródło: prezydent.pl

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO