KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
24 sierpnia 2021

KOWR pracuje nad Systemem Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych

System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S@MUR) to pionierski i innowacyjny projekt, który polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju (tj. ok. 16 mln ha powierzchni upraw, 1 425 000 gospodarstw i 35 mln działek). 

Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Innowacyjność Systemu wychodzi naprzeciw zagrożeniom, które współczesnemu rolnictwu stawiają w ostatnich latach nasilające się zmiany klimatyczne oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwią śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych.

Prace nad System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych uwzględniają doświadczenia projektu pilotażowego Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, który zrealizowany został w 2019 r., a jego celem było wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych wykorzystujących możliwości teledetekcji satelitarnej w rolnictwie poprzez monitorowanie suszy rolniczej, detekcję i monitorowanie wymoknięć oraz wymarznięć roślin uprawnych oraz działającego w 2020 roku serwisu Geoserwis Susza2020 za pomocą, którego było monitorowane zjawisko suszy.

Wysokie skomplikowanie techniczne całego projektu sprawia, że prace nad S2MUR będą powierzone wielu specjalistom z różnych branż, począwszy od dynamicznie rozwijającego się rynku szeroko pojętych usług satelitarnych, poprzez specjalistów z zakresu upraw rolniczych, na branży informatycznej kończąc. 

Ze względu na stopień zaawansowania technologicznego S2MUR, prace nad jego utworzeniem są przewidziane na najbliższe 4 lata (grudzień 2020 – grudzień 2024). Korzyści dla rolników, jakie przyniesie realizacja Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR to przede wszystkim:

  • zapewnianie odpowiednich danych rolnikom w czasie okresu wegetacyjnego, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, które pozwolą na szybszą reakcje na w kontrze do zachodzących zjawisk;
  • dostarczenie rolnikom informacji o przewidywanych plonach i produkcji rolnej w całym kraju;
  • wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju;
  • przyspieszenie rozpatrywania wniosków o dopłaty lub odszkodowania i skrócenie okresu oczekiwania na pomoc;
  • umożliwienie wzrostu konkurencyjności polskich gospodarstw dzięki wartościowej informacji dostarczanej przez system, dzięki której rolnicy w Polsce będą posiadać przewagę nad rolnikami zagranicznymi.

Administracja państwowa dzięki w pełni działającemu systemowi satelitarnemu S2MUR również zyska wymierne korzyści poprzez: 

  • zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych szkód w rolnictwie;
  • zmniejszenie wysokich kosztów funkcjonowania aktualnego systemu szacowania strat obszarowego z wykorzystaniem fizycznych badań terenowych.

W niedalekiej przyszłości, wykorzystanie teledetekcji satelitarnej prawdopodobnie stanie się ważnym elementem konkurencyjności w Europie. System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR jest niepowtarzalną szansą na wielki technologiczny krok naprzód dla polskiego rolnictwa. Dzięki Systemowi, rolnicy zyskają innowacyjne narzędzie, które zmieni dotychczasowe wyobrażenie o tym, jak punktowo można zarządzać zarówno małymi jak i dużymi polami uprawnymi.

źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione