KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

KOWR pracuje nad Systemem Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych

Opublikowano 24.08.2021 r.
System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych (S@MUR) to pionierski i innowacyjny projekt, który polega na zaprojektowaniu, budowie i rozwoju platformy informatycznej wykorzystującej synergię danych satelitarnych, meteorologicznych, glebowych i statystycznych do monitorowania upraw rolnych na terenie całego kraju (tj. ok. 16 mln ha powierzchni upraw, 1 425 000 gospodarstw i 35 mln działek). 

Nadrzędnym celem projektu jest wspomaganie decyzji użytkowników zarówno w czasie typowego okresu wegetacyjnego oraz w sytuacjach nadzwyczajnych, takich jak klęski naturalne powstałe na skutek niekorzystnych zjawisk atmosferycznych. Innowacyjność Systemu wychodzi naprzeciw zagrożeniom, które współczesnemu rolnictwu stawiają w ostatnich latach nasilające się zmiany klimatyczne oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwią śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych.

Prace nad System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych uwzględniają doświadczenia projektu pilotażowego Wykorzystanie teledetekcji do zarządzania Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa, który zrealizowany został w 2019 r., a jego celem było wykonanie badań naukowych i prac rozwojowych wykorzystujących możliwości teledetekcji satelitarnej w rolnictwie poprzez monitorowanie suszy rolniczej, detekcję i monitorowanie wymoknięć oraz wymarznięć roślin uprawnych oraz działającego w 2020 roku serwisu Geoserwis Susza2020 za pomocą, którego było monitorowane zjawisko suszy.

Wysokie skomplikowanie techniczne całego projektu sprawia, że prace nad S2MUR będą powierzone wielu specjalistom z różnych branż, począwszy od dynamicznie rozwijającego się rynku szeroko pojętych usług satelitarnych, poprzez specjalistów z zakresu upraw rolniczych, na branży informatycznej kończąc. 

Ze względu na stopień zaawansowania technologicznego S2MUR, prace nad jego utworzeniem są przewidziane na najbliższe 4 lata (grudzień 2020 – grudzień 2024). Korzyści dla rolników, jakie przyniesie realizacja Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR to przede wszystkim:

 • zapewnianie odpowiednich danych rolnikom w czasie okresu wegetacyjnego, jak i w sytuacjach nadzwyczajnych, które pozwolą na szybszą reakcje na w kontrze do zachodzących zjawisk;
 • dostarczenie rolnikom informacji o przewidywanych plonach i produkcji rolnej w całym kraju;
 • wzmocnienie bezpieczeństwa żywnościowego kraju;
 • przyspieszenie rozpatrywania wniosków o dopłaty lub odszkodowania i skrócenie okresu oczekiwania na pomoc;
 • umożliwienie wzrostu konkurencyjności polskich gospodarstw dzięki wartościowej informacji dostarczanej przez system, dzięki której rolnicy w Polsce będą posiadać przewagę nad rolnikami zagranicznymi.

Administracja państwowa dzięki w pełni działającemu systemowi satelitarnemu S2MUR również zyska wymierne korzyści poprzez: 

 • zmniejszenie kosztów bezpośrednich związanych z zaangażowaniem pracowników w pracach komisji do spraw szacowania suszy rolniczej i innych szkód w rolnictwie;
 • zmniejszenie wysokich kosztów funkcjonowania aktualnego systemu szacowania strat obszarowego z wykorzystaniem fizycznych badań terenowych.

W niedalekiej przyszłości, wykorzystanie teledetekcji satelitarnej prawdopodobnie stanie się ważnym elementem konkurencyjności w Europie. System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych S2MUR jest niepowtarzalną szansą na wielki technologiczny krok naprzód dla polskiego rolnictwa. Dzięki Systemowi, rolnicy zyskają innowacyjne narzędzie, które zmieni dotychczasowe wyobrażenie o tym, jak punktowo można zarządzać zarówno małymi jak i dużymi polami uprawnymi.

źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:kowrmonitorowanie upraw
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO