KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Jaki podatek rolny w 2018 roku?

Opublikowano 31.12.2017 r.
W Monitorze Polskim z 18 października 2017 roku, poz. 958. ukazał się Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, w którym ogłoszono, że średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2018 wynosi 52,49 zł/dt. Wielkość ta jest podstawą do ustalenia stawki podatku rolnego na rok podatkowy 2018.

Podatek rolny stanowi równowartość pieniężną 2,5 q żyta.

W przyszłym roku podatek wyniesie 131,23 zł od 1 ha (2,5x52,49) i będzie wyższy o ok. 0,13 zł/ha niż w roku bieżącym.


Podatek dla gruntów rolnych niestanowiących gospodarstw rolnych, tj. o powierzchni mniejszej niż 1 ha, stanowi równowartość pieniężną 5 q żyta na hektar, a więc wyniesie w 2018 roku 262,45 zł/ha i będzie niższy o ok. 0,25 zł/ha niż w 2017 roku.


Pamiętajmy jednak, że rady gmin są uprawnione do obniżenia ceny skupu żyta, przyjmowanej jako podstawa obliczania podatku rolnego na obszarze swojego działania i ostateczne wysokości stawek podatku rolnego dla swoich mieszkańców mogą ustalić na niższym poziomie.

Ostateczna wysokość podatku rolnego zależeć więc będzie od lokalnego samorządu. Rada gminy nie ma uprawnień do podwyższenia podatku powyżej podanej kwoty.


Z podatku rolnego ustawowo zwolnione są użytki rolne klasy V i VI oraz grunty zadrzewione i zakrzewione ustanowione na użytkach rolnych.

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO