KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Wycinka drzew na własnej działce

Opublikowano 15.09.2021 r.
Przez wiele lat obowiązywały jedne przepisy dotyczące wycinki drzew i krzewów. Do większości gatunków niezbędne było pozwolenie na wycinkę drzew, które wiązało się z szeregiem skomplikowanych formalności i ponoszeniem urzędowych opłat. 

W wyniku czego wiele osób rezygnowało z tego przedsięwzięcia lub dokonywało wycinki nielegalnie. Za niestosowanie się do obowiązujących wtedy przepisów, groziły bardzo wysokie kary finansowe, co nie było również skutecznym argumentem. 

Przepisy prawne dot. wycinki drzew

W lutym 2017 roku weszła w życie nowelizacja ustawy, która uprawniała do wycięcia drzew na własnej posesji bez uzyskania zezwoleń. Skutkiem jej wprowadzenia była dynamiczna wycinka drzew, nie tylko na prywatnych działkach, ale też przy drogach publicznych oraz na terenach należących do miast i gmin. Doprowadziło to jednak do wielu nadużyć, powodujących wycięcie starych drzew, będących dobrem przyrodniczym naszego kraju.


Po tym czasie, nastąpiła kolejna nowelizacja ustawy o ochronie przyrody, zawierająca aktualizacje przepisów związanych z wycinką drzew i krzewów, która wprowadziła spore zamieszanie wśród właścicieli nieruchomości. Warto więc zapoznać się z obecnie obowiązującymi normami prawnymi. 


Zgodnie z ustawą o ochronie przyrody zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości – za zgodą właściciela tej nieruchomości. Tak więc, nie potrzeba uzyskiwać zezwolenia, gdy chodzi o drzewa lub krzewy, które rosną na nieruchomościach stanowiących własność osób fizycznych i są usuwane na cele niezwiązane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Uzyskanie zezwolenia nie jest wymagane też w przypadku roślin, których usunięcie nie będzie miało związku np. z dalszą ich sprzedażą, jak np. to odbywa się na prywatnych zalesionych terenach.

Wycinka drzew na własnej posesji 


Jeśli więc działka czy teren, na której rosną drzewa lub krzewy należy do nas, zgoda na ich usunięcie nie będzie przeważnie potrzebna. Jednak jak powszechnie wiadomo, od zasady, są również wyjątki. Konieczne będzie tylko zgłoszenie zamiaru usunięcia w sytuacji, gdy drzewo jest nasze, bo rośnie na naszej posesji i nie zamierzamy go sprzedawać, lecz obwód pnia drzewa mierzonego na wysokości  5 cm od ziemi przekracza:

  • 80 cm – w przypadku topoli, wierzb, klonu jesionolistnego oraz klonu srebrzystego;
  • 65 cm – w przypadku kasztanowca zwyczajnego, robinii akacjowej oraz platanu klonolistnego;
  • 50 cm – w przypadku pozostałych gatunków drzew.

Wzór zgłoszenia można pobrać w urzędzie gminy lub napisać samodzielnie. Powinno ono zawierać: imię i nazwisko wnioskodawcy, oznaczenie nieruchomości, z której drzewo ma być usunięte oraz rysunek albo mapkę określającą usytuowanie drzewa na nieruchomości. Po dokonaniu zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa urząd powinien wysłać wyznaczoną osobę do oględzin. Urzędnik musi faktycznie ustalić szczegóły dotyczące wycinanego drzewa. Organ ma prawo w terminie 14 dni od dnia oględzin wnieść sprzeciw lub wezwać w terminie 7 dni do uzupełnienia braków formalnych. Usunięcie drzewa może nastąpić, jeżeli organ nie wniósł sprzeciwu w terminie lub wydano zaświadczenie o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu. 
Jaka jest więc różnica między zgłoszeniem a zezwoleniem na wycinkę? Zgłoszenia dokonujemy, gdy chcemy usunąć drzewo o znacznej grubości pnia. Natomiast zezwoleniem objęta jest wycinka np. drzewa w pasie drogowym drogi publicznej, usunięcie drzewa lub krzewu na obszarach objętych ochroną krajobrazową w granicach parku narodowego albo rezerwatu przyrodniczego.

Kary za wycinkę drzew 


Za usunięcie drzewa lub krzewu bez pozwolenia lub bez zgody posiadacza nieruchomości grozi administracyjna kara pieniężna. Kara za usunięcie drzewa lub krzewu wynosi dwukrotność opłaty za usunięcie drzewa. Kara wymierzana jest przez wójta, burmistrza albo prezydenta miasta w formie decyzji. W przypadku braku zapłaty zostanie ona wyegzekwowana wraz z odsetkami.


Mimo iż usuwanie drzew na własnej posesji pod względem prawnym jest łatwiejsze, to zastanówmy się czy rzeczywiście konieczne, ponieważ spełniają niezwykle ważną rolę. Głównym zadaniem drzew jest neutralizacja wytwarzanych przez człowieka zanieczyszczeń atmosferycznych. Liście drzew działają jak swoiste filtry, wchłaniając w procesie wymiany gazowej powietrze wraz z unoszącymi się pyłami i związkami chemicznymi. Stanowią również siedlisko i dają schronienie wielu organizmom, które ukrywają się w ich wnętrzu. Z kolei w upalne dni, drzewa chronią nas przed słońcem, zapewniając cień. 

 

 
Joanna Szczęsna-Kulewska
"Wieś Kujawsko-Pomorska", sierpień 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO