KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Czynsz dzierżawny i ceny sprzedaży gruntów w I półroczu 2021 r.

Opublikowano 18.09.2021 r.
Głównym kierunkiem zagospodarowania Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa jest dzierżawa i sprzedaż. Średni czynsz dzierżawny uzyskany przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniósł 15,1 dt/ha, natomiast średnia cena sprzedaży gruntów rolnych w tym okresie wyniosła 40 602 zł/ha.

W wyliczeniach zarówno średniej wysokości czynszu, jak i średniej ceny sprzedaży gruntów wyeliminowano grunty zabudowane oraz o specyficznym charakterze (np. ze złożami kopalin, pod wodami), a także grunty nierolne. Z wyliczeń, w przypadku dzierżawy, wyłączono również umowy dzierżawy o ponadprzeciętnych wartościach czynszu oferowanych incydentalnie przez niektórych dzierżawców, a w przypadku sprzedaży – transakcje o ekstremalnych wartościach ceny za 1 ha. 

Czynsz dzierżawny

Średnia wysokość czynszu dzierżawnego dla gruntów wydzierżawionych przez KOWR w I półroczu 2021 r. wyniosła 15,1 dt/ha. Została ona ustalona na podstawie zawartych w tym okresie 2436 umów dzierżawy o łącznej powierzchni  25 709 ha gruntów.

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

Najwyższe czynsze dzierżawne uzyskano w województwie mazowieckim – 27,6 dt/ha, łódzkim – 25,1 dt/ha i małopolskim – 22,2 dt/ha, a najniższe w województwach świętokrzyskim i zachodniopomorskim odpowiednio: 6,6 dt/ha i 9,0 dt/ha.
W porównaniu do I półrocza 2020 roku, w I półroczu 2021 roku nastąpił wzrost średniej wielkości czynszu o 5,5 dt/ha, przy wydzierżawieniu o 3507 ha mniejszej powierzchni gruntów – 12% i zawarciu o 18 większej liczby umów – 1%.

Cena sprzedaży gruntów rolnych

Średnia cena uzyskana w I półroczu 2021 r. wyniosła 40 602 zł za 1 ha i była wyższa o 21 % w stosunku do analogicznego okresu ubiegłego roku. Średnią cenę określono na podstawie zawartych w tym półroczu 2288 umów sprzedaży i sprzedanych  2127 ha (dla których badano ceny).


Najwyższe średnie ceny w I półroczu 2021 r. osiągnięto w województwach:

  • dolnośląskim – 59,8 tys. zł/ha,
  • wielkopolskim – 54,2 tys. zł/ha
  • warmińsko-mazurskim 53,6 tys. zł/ha, a najniższe uzyskano w
  • woj. mazowieckim – 16,7 zł/ha i lubelskim – 17,1 zł/ha.

Analizując średnie ceny nieruchomości w poszczególnych grupach obszarowych, to najwyższe uzyskano w grupie obszarowej do 2 ha – 41,9 tys. zł za 1 ha (2219 umów sprzedaży),  a następnie w grupie obszarowej 10–99,99 ha – 40,8 tys. zł za 1 ha (24 umowy sprzedaży).

Średnie ceny sprzedaży gruntów rolnych z Zasobu WRSP
w I półroczu 2021 r. w zł/ha

Źródło: Departament Gospodarowania Zasobem KOWR

 

W I półroczu br. sprzedano 2127 ha – 14% więcej niż w  analogicznym okresie 2020 roku. Najwięcej gruntów sprzedano w grupie obszarowej do 2 ha – 1242 ha (58% wszystkich sprzedanych gruntów).


Średnia powierzchnia sprzedanych nieruchomości przypadająca na 1 umowę wynosi 0,9 ha, w tym najwyższa wystąpiła w województwie kujawsko-pomorskim – 3,4 ha. 


W 2021 r. zaplanowano sprzedaż gruntów rolnych z Zasobu WRSP na poziomie 4551 ha. W pierwszym półroczu 2021 r. sprzedaż ta wyniosła 2127 ha – co stanowi 47 % planowanej sprzedaży rocznej. 

źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO