KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1 października 2021

Pasze dla ekologicznych zwierząt

Żywienie, obok zachowania dobrostanu, doboru gatunku i rasy, jest podstawowym warunkiem uzyskania dobrych wyników produkcyjnych. Prawidłowe – wymaga spełnienia szeregu warunków, w tym stosowania paszy ekologicznej odpowiadającej potrzebom zwierząt. Powinny one pochodzić przede wszystkim z gospodarstwa, w którym zwierzęta są utrzymywane lub z innych ekologicznych, położonych w tym samym regionie.

pasze ekologiczne

Pasza ekologiczna

Może zdarzyć się sytuacja, że rolnik nie dysponuje wystarczającą ilością paszy w jakości ekologicznej – w takim wypadku przepisy dopuszczają stosowanie tych pochodzących z okresu konwersji (przestawiania gospodarstwa).

Według nowych regulacji od 1.01.2021 r.:
• pasze pochodzące z drugiego roku konwersji będą mogły stanowić średnio do 25% składu dawki pokarmowej (w przeliczeniu na suchą masę) - odsetek ten można zwiększyć do 100% w przypadku, gdy pasze z produkcji w okresie konwersji pochodzą  gospodarstwa, w którym utrzymywane są zwierzęta
• do 20% całkowitej średniej ilości pasz (w przeliczeniu na suchą masę) może pochodzić z wypasania lub zbiorów na pastwiskach trwałych, działkach z uprawami wieloletnimi lub roślin wysokobiałkowych zasianych na gruntach w pierwszym roku konwersji, o ile grunty te są częścią tego samego gospodarstwa. Jeżeli stosuje się oba rodzaje paszy w okresie konwersji, to całkowity udział takich pasz nie powinien przekraczać 25%.

Przepisy rolnictwa ekologicznego nakładają jeszcze inne wymagania:
• nie wolno utrzymywać zwierząt w warunkach prowadzących do anemii – chodzi tu głównie o opas cieląt na białe mięso
• niedopuszczalne jest wymuszone karmienie zwierząt
• zabronione są też stymulatory wzrostu i syntetyczne aminokwasy.

Żywienie ekologicznych zwierząt

Wymogi dotyczące bydła, owiec, kóz i koniowatych:

• co najmniej 60% (70% od 1 stycznia 2024 r.) paszy powinno pochodzić z tego samego gospodarstwa, a jeżeli nie jest to możliwe, należy stosować pasze z innych gospodarstw ekologicznych, przestawionych lub w okresie konwersji zlokalizowanych w tym samym regionie
• chów trzeba oprzeć na najwyższym wykorzystaniu pastwisk, stosownie do ich dostępności w różnych porach roku
• minimum 60% suchej masy dziennej dawki pokarmowej zwierząt roślinożernych powinna stanowić pasza objętościowa
• w przypadku produkcji mleka, w trzech pierwszych miesiącach laktacji dopuszcza się obniżenie udziału pasz objętościowych do poziomu 50%
• minimalny okres odpajania cieląt mlekiem wynosi 90 dni od urodzenia, jeśli chodzi o bydło i koniowate, a 45 dni od urodzenia dla owiec i kóz.

Wymagania dotyczące świń i drobiu:
• co najmniej 30% paszy powinno pochodzić z tego samego gospodarstwa, jeśli jednak nie jest to możliwe, karmę można pozyskiwać od innych gospodarstw ekologicznych przestawionych albo w okresie konwersji, ale z tego samego regionu
• dzienna dawka pokarmowa powinna uwzględniać paszę objętościową zieloną, susz paszowy lub kiszonkę
• przy braku paszy białkowej wyłącznie z produkcji ekologicznej i jeśli właściwy organ potwierdził, że nie jest ona dostępna, nieekologiczna pasza białkowa może być stosowana do 31 grudnia 2026 r., ale muszą być spełnione następujące warunki:

  1. została wyprodukowana lub przygotowana bez rozpuszczalników chemicznych
  2. jej wykorzystanie ogranicza się do żywienia prosiąt o wadze do 35 kg
  3. do końca 2021 roku można zastosować w dawce pokarmowej do 5% nieekologicznej paszy białkowej (jako udział procentowy suchej masy w stosunku rocznym).

Warto pamiętać o powyższych uwarunkowaniach, aby nie narażać się na ewentualne sankcje zarówno finansowe, jak i dotyczące zbytu, w przypadku gdy produkty nie spełnią wymagań certyfi kacyjnych.

 

  Andrzej Bartosik, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione