KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Plan bezpieczeństwa biologicznego

Opublikowano 03.10.2021 r.
W krajach członkowskich Unii Europejskiej obowiązuje unijne Rozporządzenie wykonawcze Komisji (UE) 2021/605 z dnia 7 kwietnia 2021 r. ustanawiające szczególne środki zwalczania afrykańskiego pomoru świń. 

Procedury te mają być stosowane przez państwa członkowskie dotknięte ASF, na których terytorium występują obszary objęte ograniczeniami – gospodarstwa utrzymujące trzodę chlewną zlokalizowane w strefach: czerwonej, różowej oraz niebieskiej. W przypadku dozwolonego przemieszczania poza te strefy, muszą być zapewnione odpowiednie środki bezpieczeństwa biologicznego w gospodarstwach i na fermach. 


Nie dotyczy to jeszcze strefy bez ograniczeń (tzw. białej strefy). 

Nowe obowiązujące oznaczenia stref:

  • niebieska (dawna żółta) – obszar objęty ograniczeniami I,
  • różowa (dawniej czerwona) – obszar objęty ograniczeniami II,
  • czerwona (dawniej niebieska) – obszar objęty ograniczeniami III.

W gospodarstwach posiadających trzodę chlewną należy wyznaczyć strefy „czyste” i „brudne” dla pracowników i odpowiednio je oznakować. Jednym z podjętych środków bezpieczeństwa jest opracowanie i stworzenie planu bezpieczeństwa biologicznego, który ma być zatwierdzony przez powiatowego lekarza weterynarii. Nowe przepisy będą egzekwowane od 31 października 2021 roku. Na każde działanie w gospodarstwie muszą być utworzone oddzielne procedury, np. czyszczenia i dezynfekcji pomieszczeń, środków transportu, sprzętu przetrzymywanego na fermie i higieny pracowników, zabezpieczenia budynków, dostawy paszy, przechowywania paszy i ściółki, sprzedaży zwierząt czy wprowadzenia nowych do gospodarstwa.

Wiele niezbędnych materiałów pomocniczych dla hodowców świń znajdziecie Państwo na stronie Głównego Inspektoratu Weterynarii, m.in. do rejestracji osób i pojazdów w gospodarstwie wykorzystuje się Rejestr wejść/wyjść) opublikowany przez GLW (https://www.wetgiw.gov.pl/nadzor-weterynaryjny/materialy-pomocnicze-dla-hodowcow-swin). 
Na stronach powiatowych lekarzy weterynarii (PLW)możemy znaleźć informację:

„Wobec gospodarstw, które nie umieszczają na rynku świń i produktów pochodzących od świń lub nie przemieszczają świń poza obszar objęty ograniczeniami, w którym same się znajdują, w dalszym ciągu i w pełnym zakresie należy stosować przepisy rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi w sprawie środków podejmowanych w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń. W zakresie przemieszczeń wewnątrz obszarów objętych ograniczeniami oznacza to przede wszystkim, że przemieszczenia wymagają uzyskania pozwolenia właściwego PLW, zaopatrzenia przesyłki w świadectwo zdrowia oraz nie muszą być poprzedzone pobraniem prób do badań laboratoryjnych w kierunku ASF.”

 

 

 

Anna Mońko-Łanucha

"Wieś Kujawsko-Pomorska", kwiecien 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj

POWIĄZANE TEMATY:bezpieczeństwo biologiczne
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO