KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
1 października 2021

Kalkulacje rolnicze – pszenżyto ozime

Ziarno pszenżyta jest przede wszystkim surowcem paszowym. Może służyć także do produkcji słodu i bioetanolu. Pod siew pszenżyta ozimego przeznaczane są z reguły słabsze i trudniejsze do siewu stanowiska. Szacuje się, iż tegoroczne zbiory będą dobre, choć brak wody spowodował zasychanie ziaren. 

Duże znaczenie dla światowego rynku zbóż ma prognoza sytuacji podażowo-popytowej w nadchodzącym sezonie 2021/2022. Departament Rolnictwa Stanów Zjednoczonych przewiduje, że zbiory zbóż (bez ryżu) mogą się ukształtować na poziomie blisko 2,3 mld ton, o około 4% wyższym niż w sezonie 2020/2021. 


Prognozy USDA wskazują, że globalna produkcja zbóż paszowych w roku gospodarczym 2021/2022 wzrośnie o 4%, do blisko 1,5 mld ton. Wzrost zbiorów będzie dotyczył m.in. kukurydzy i sorga (po około 5%, odpowiednio do 1,2 mld ton i 65 mln ton). Zbiory pozostałych zbóż mogą być mniejsze niż w sezonie 2020/2021.


W UE-27 zbiory zbóż w 2021 r. (wg USDA) są szacowane na poziomie 292 mln ton, o 5% wyższym niż w 2020 r. Będą one jednak o 25 mln ton większe od przewidywanego zużycia. Większe niż przed rokiem zasoby zbóż, przy dużej konkurencji na rynkach zagranicznych, między innymi ze strony krajów WNP, mogą przyczynić się tylko do niewielkiego wzrostu eksportu ziarna w sezonie 2021/2022 z rynku unijnego.


Według Komisji Europejskiej unijne zbiory zbóż w 2021 r. mogą być większe niż przed rokiem w krajach, które są znaczącymi eksporterami, między innymi: we Francji (o 12%, 64 mln ton), w Niemczech (o 1%, 44 mln ton) oraz w Rumunii (o 49%, 28 mln ton). Mniejsze zbiory prognozowane są natomiast w Hiszpanii (o 13%, 22 mln ton).


Według badań GUS przeprowadzonych w pierwszej dekadzie maja 2021 r., stan zasiewów zbóż ozimych był lepszy niż w analogicznym okresie 2020 r. Powierzchnia zasiewów podstawowych zbóż ozimych (z mieszankami) oszacowana została na poziomie 4,2 mln ha, o 5% niższym niż przed rokiem. 


Polska zaliczana jest do grona największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Zajmujemy trzecie miejsce (po Francji i Niemczech) wśród krajów członkowskich pod względem uzyskiwanych zbiorów. W roku ubiegłym w Polsce zebrano 33,5 mln ton zbóż (według danych GUS), o 16% więcej niż w 2019 r.


W lipcu br. coraz więcej punktów skupowych podaje cenniki na nowe zbiory. Na jakie ceny mogą liczyć rolnicy dostarczający pszenżyto do punktów skupu? Z notowań i na podstawie zamieszonych informacji cenowych przez firmy skupowe w kraju wynika, iż ceny w skupie w połowie lipca kształtowały się na poziomie od 680 do 710 zł/t i będą obowiązywać na nowe zbiory.
Podmioty skupowe w woj. kujawsko-pomorskim za dostarczone pszenżyto płaciły w lipcu br. (w zależności od parametrów jakościowych) od 650 do 840 zł/t netto (bez VAT). Natomiast średnia cena netto skupu pszenżyta paszowego w lipcu 2021 roku wyniosła 740 zł/t. Więcej informacji odnośnie kształtowania się cen płodów rolnych w wybranych punktach skupu na terenie woj. kujawsko-pomorskiego, w tym cen pszenżyta ozimego, można uzyskać na stronie naszego Ośrodka: www.notowania.kpodr.pl.
Poniższa tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenżyta ozimego według cen brutto nasion i środków do produkcji z lipca 2021 r., opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze”. Założenia metodyczne do „Kalkulacji Rolniczych” znajdziecie Państwo na stronie naszego Ośrodka.

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha pszenżyta ozimego

Lp.

Poziom intensywności

Niski
30 dt/ha

Średni
45 dt/ha

Wysoki
60 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3 175

4 285

5 395

 

Nasiona pszenżyta ozimego – 74 zł/dt – (średnia cena skupu w lipcu 2021 r.)

2 220

3 330

4 440

JPO1)

955

955

955

1.

Materiał siewny

425

425

425

2.

Nawozy mineralne

474

991

1 274

3.

Środki ochrony roślin

110

236

508

4.

Inne koszty2)

36

54

72

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3)

1 045

1 706

2 279

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

2 130

2 579

3 116

4.

Usługi3)

504

600

648

5.

Praca maszyn własnych

656

743

846

6.

Pozostałe koszty4)

769

794

819

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

1 929

2 137

2 313

E

Koszty całkowite (B+D)

2 974

3 843

4 592

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

99,1

85,4

76,5

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

201

442

803

Źródło:

Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie

  1. jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa,

  2. sznurek,

  3. zbiór ( kombajnowanie, prasowanie słomy) ,

  4. koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.

 

 

 
Waldemar Poświata
"Wieś Kujawsko-Pomorska", wrzesień 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione