KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Nawożenie mineralne buraka cukrowego

Opublikowano 05.10.2021 r.
Potas, fosfor, magnez i azot. Jak prawidłowo nawozić buraki cukrowe. 

Nawożenie potasem

Nawożenie potasem jest bardzo istotne dla buraka cukrowego, gdyż składnik ten sprzyja wzrostowi plonu, zawartości cukru w korzeniach i zwiększa tolerancję rośliny na stres suszy. Burak pobiera potas w największej ilości w porównaniu do pozostałych składników pokarmowych.

 1. Potas stosuje się jesienią, często z dodatkami magnezu i sodu.
 2. Nadmierne dawki potasu:

- wpływają na wzrost zasolenia gleby,
- są wymywane do głębszych warstw gleby i do wód gruntowych,
- mogą w okresie wiosennym ujemnie oddziaływać na wschody roślin.

Nawożenie fosforem

Celem nawożenia fosforem jest dostarczenie składnika, który decyduje o wysokości plonu, a także wpływa pozytywnie na akumulację cukru w korzeniach i kondycję siewek.

 1. Nawożenie fosforem należy przeprowadzić jesienią.
 2. Fosfor nie jest składnikiem łatwo wymywanym z gleby, lecz nie zaleca się stosowania go „na zapas”, gdyż może ulec unieruchomieniu przez połączenie z wapniem na glebach alkalicznych lub z glinem i żelazem na glebach kwaśnych.
 3. Na glebach o odczynie obojętnym lub alkalicznym dobrze jest stosować nawozy fosforowe z dodatkiem boru.

Nawożenie magnezem

Odpowiednie zaopatrzenie buraka w magnez zapewni większą zdrowotność siewek i obsadę roślin, wyższe plony o dobrej jakości przemysłowej.

 1. Na glebach średnich i ciężkich można użyć form tlenkowych, a na lekkich i średnich węglanowych.
 2. Nawożenie magnezem należy przeprowadzić jesienią.
 3. Na stanowiskach, które nie wymagają wapnowania, lecz wykazują niedobór magnezu można rozrzucić nawozy wieloskładnikowe zawierające ten składnik.

Nawożenie azotem

Nawożenie azotem wywiera najsilniejszy wpływ na wielkość i jakość plonu buraka. Niedobór azotu ogranicza wzrost roślin oraz masę plonu, a jego nadmiar w glebie przyczynia się do pogorszenia wschodów i obsady roślin, obniżenia zdrowotności siewek, spadku zawartości i plonu cukru, a także do skażenia wód gruntowych i pitnych.

 1. Ustalając wielkość dawki azotu należy uwzględnić przede wszystkim zawartość tego składnika w glebie i we wniesionych nawozach organicznych (oraz jego dostępność), jak również szacowaną wysokość plonu korzeni oraz wynikające z tego zapotrzebowanie na składniki.
 2. Termin nawożenia i dawki należy dostosować do otrzymanych zaleceń.
 3. Jeżeli przewidziana dawka azotu pod buraki wynosi do 90 kg/ha, wówczas całość nawozu można zastosować przed siewem buraka. Natomiast w przypadku aplikowania dawki powyżej 90 kg N/ha należy podzielić ją na dwie części i do 90 kg N/ha rozrzucić przed siewem, a pozostałą ilość – w fazie 2–4 par liści.
 4. Druga możliwość efektywnego nawożenia azotem: dawka 30–40 kg N/ha po 3–4 dniach od wysiewu nasion, pozostała dawka, ok. 80 kg N/ha, do zastosowania pogłównie w fazie 1–2 par liści.

 

 
Janusz Wiśniewski 
"Wieś Kujawsko-Pomorska", wrzesień 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO