KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
16 października 2021

Czas na likwidację poplonów

Wilgotny sierpień oraz wrzesień pozwoliły na silny rozwój wysiewanych mieszanek poplonowych, szczególnie najbardziej powszechnej gorczycy.

Mieszanki poplonowe - gorczyca

Swoją popularność zawdzięcza temu, że szybko wschodzi i wytwarza dużą ilość zielonej masy. Rozwija się bardzo dobrze w warunkach jesiennej wegetacji. Co jednak najważniejsze, cena nasion jest stosunkowo niska – za 1 kg waha się od 4 do 5 zł, co przy siewie w granicach 15-25 kg/ha daje koszt od 60 do 125 zł za założenie 1 hektara plantacji. Sama uprawa też nie wymaga większych nakładów, a także przesadnej staranności. Gorczycę należy siać do 20 sierpnia, jeśli wykorzystywana będzie do spasania. Do przyorania może to również nastąpić później, ale wiąże się z uzyskaniem mniejszej ilości masy zielonej, szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

Przyoranie gorczycy na zielony nawóz najlepiej wykonać do końca października na głębokość 20-25 cm. Należy pamiętać, że zbyt późne i zbyt głębokie przykrycie międzyplonu obniża jego wartość nawozową.

Warto również gorczycę najpierw rozdrobnić w celu szybszej jej mineralizacji. Najważniejsze, by zabieg wykonać w chwili, gdy rośliny są jeszcze zielone i nie zdrewniały. Wówczas resztki łatwo rozłożą się w glebie i już po okresie zimowym część zakumulowanych składników będzie dostępna dla roślin jarych. Ważne też, aby nie dopuścić do pełni kwitnienia i wytwarzania nasion.

Samo przykrycie roślin zależy też od wyposażenia pługa. Najlepiej sprawdzają się tutaj przedpłużki i ścinacze naroży. Przyorana biomasa gorczycy w ilości około 10 ton na 1 ha może być źródłem:
• 80-100 kg/ha azotu (N)
• 40-50 kg/ha dekatlenku tetrafosforu (P2O5)
• 115-150 kg/ha tlenku potasu (K2O).

Przyorany poplon to nie tylko doskonały nawóz. Wiele gospodarstw sieje międzyplony w ujęciu prośrodowiskowym. Uprawa nie tylko gorczycy, ale wszystkich roślin w międzyplonach ogranicza bowiem straty składników pokarmowych (największe znaczenie ma tu zjawisko wymywania azotanów), wzbogaca glebę w materię organiczną oraz poprawia strukturę gleby. Niektóre odmiany gorczyc wykazują rolę rośliny fi tosanitarnej. Zmniejszają niebezpieczeństwo występowania chorób podstawy źdźbła u roślin zbożowych, jak również populację mątwika w uprawie buraka cukrowego.

Pozostawiona do zimy gorczyca zwykle całkowicie przemarza i bez trudu można ją przeorać na wiosnę. Niemniej jednak takie postępowanie powoduje często przesuszenie gleby i może nawet obniżyć plony.

  Adrian Stefański, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione