KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Czas na likwidację poplonów

Opublikowano 16.10.2021 r.
Wilgotny sierpień oraz wrzesień pozwoliły na silny rozwój wysiewanych mieszanek poplonowych, szczególnie najbardziej powszechnej gorczycy.

Mieszanki poplonowe - gorczyca

Swoją popularność zawdzięcza temu, że szybko wschodzi i wytwarza dużą ilość zielonej masy. Rozwija się bardzo dobrze w warunkach jesiennej wegetacji. Co jednak najważniejsze, cena nasion jest stosunkowo niska – za 1 kg waha się od 4 do 5 zł, co przy siewie w granicach 15-25 kg/ha daje koszt od 60 do 125 zł za założenie 1 hektara plantacji. Sama uprawa też nie wymaga większych nakładów, a także przesadnej staranności. Gorczycę należy siać do 20 sierpnia, jeśli wykorzystywana będzie do spasania. Do przyorania może to również nastąpić później, ale wiąże się z uzyskaniem mniejszej ilości masy zielonej, szczególnie w przypadku wystąpienia niekorzystnych warunków pogodowych.

Przyoranie gorczycy na zielony nawóz najlepiej wykonać do końca października na głębokość 20-25 cm. Należy pamiętać, że zbyt późne i zbyt głębokie przykrycie międzyplonu obniża jego wartość nawozową.

Warto również gorczycę najpierw rozdrobnić w celu szybszej jej mineralizacji. Najważniejsze, by zabieg wykonać w chwili, gdy rośliny są jeszcze zielone i nie zdrewniały. Wówczas resztki łatwo rozłożą się w glebie i już po okresie zimowym część zakumulowanych składników będzie dostępna dla roślin jarych. Ważne też, aby nie dopuścić do pełni kwitnienia i wytwarzania nasion.

Samo przykrycie roślin zależy też od wyposażenia pługa. Najlepiej sprawdzają się tutaj przedpłużki i ścinacze naroży. Przyorana biomasa gorczycy w ilości około 10 ton na 1 ha może być źródłem:
• 80-100 kg/ha azotu (N)
• 40-50 kg/ha dekatlenku tetrafosforu (P2O5)
• 115-150 kg/ha tlenku potasu (K2O).

Przyorany poplon to nie tylko doskonały nawóz. Wiele gospodarstw sieje międzyplony w ujęciu prośrodowiskowym. Uprawa nie tylko gorczycy, ale wszystkich roślin w międzyplonach ogranicza bowiem straty składników pokarmowych (największe znaczenie ma tu zjawisko wymywania azotanów), wzbogaca glebę w materię organiczną oraz poprawia strukturę gleby. Niektóre odmiany gorczyc wykazują rolę rośliny fi tosanitarnej. Zmniejszają niebezpieczeństwo występowania chorób podstawy źdźbła u roślin zbożowych, jak również populację mątwika w uprawie buraka cukrowego.

Pozostawiona do zimy gorczyca zwykle całkowicie przemarza i bez trudu można ją przeorać na wiosnę. Niemniej jednak takie postępowanie powoduje często przesuszenie gleby i może nawet obniżyć plony.

  Adrian Stefański, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:mieszanki poplonowepoplony
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO