KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Toaleta dla krów - żart czy nie żart?

Opublikowano 17.10.2021 r.
Redukcja gazów cieplarnianych pochodzących z produkcji zwierzęcej nabiera coraz większego znaczenia. Dlatego też polityka klimatyczna na lata 2021–2030 w znacznym stopniu skupia się na ich ograniczaniu. Według wielu danych, przynajmniej 90% amoniaku, który trafi a do atmosfery, pochodzi z rolnictwa, w tym ok. 70% emisji – z odchodów zwierząt gospodarskich (głównie bydła); pozostała część związana jest ze stosowaniem mineralnych nawozów azotanowych.

Amoniak a hodowla bydła

Ulatnia się on z budynków inwentarskich, obornika przechowywanego na płytach, a także podczas jego rozprowadzania. Wydzielanie się amoniaku może wywoływać wiele negatywnych skutków dla środowiska. Gdy opada na ziemię podczas deszczu, przyczynia się do zanieczyszczenia wód powierzchniowych. Natomiast jony amonowe powodują zakwaszanie gleby, co prowadzi do zmniejszenia przyswajalności składników pokarmowych niezbędnych dla rozwoju roślin. Azot, który uwalnia się z amoniaku, ułatwia rozwój glonów i sinic, prowadzi do ograniczenia dopływu tlenu i degradacji zbiorników wodnych.

Toaleta dla krów - CowToilet

Hodowcy bydła zobowiązani są do wprowadzania rozwiązań zmniejszających emisję amoniaku, który w dużej mierze powstaje z oddawanego przez krowy moczu. Do tej pory skupiano się na ograniczeniu wydzielania tego związku chemicznego wokół budynków inwentarskich. Holenderska firma Hanskamp od 2016 pracuje nad innowacyjną technologią, jaką jest CowToilet, czyli toaleta dla krów. Na początku tego roku, podczas odbywających się corocznie w Hanowerze Międzynarodowych Targów Hodowli Zwierząt Gospodarczych EUROTIER, fi rma zaprezentowała swój produkt i zdobyła pierwsze miejsce w kategorii najciekawsze nowinki technologiczne w hodowli bydła.

Urządzenie składa się ze stacji żywienia (dzięki czemu zwierzęta wchodzą do boksu dobrowolnie) i elementu służącego do pobierania i magazynowania moczu. Podczas spożywania paszy w okolice zadu krowy wsuwa się specjalne wiaderko poruszające się w górę i w dół. W ten sposób nerw odpowiedzialny za oddawanie moczu jest delikatnie stymulowany. Co ważne, takie działanie nie powoduje niepotrzebnego stresu. Zebrana ciecz jest odciągana i przechowywana w specjalnych zbiornikach.

W wyniku mieszania odchodów stałych i płynnych amoniak jest uwalniany do atmosfery jako gaz cieplarniany Dzięki technologii oddzielania tych dwóch frakcji w znacznym stopniu ogranicza się jego emisję oraz poprawia jakość powietrza w budynku.
Pozostawienie czystych posadzek, na korytarzach spacerowych pozytywnie wpływa na stan racic i zapobiega ich chorobom.

Zastosowanie CowToilet pozwala na selektywne zbieranie odchodów zwierzęcych i łatwe ich zagospodarowanie. Oddzielenie moczu od kału, powoduje, że uryna może zostać użyta w nawożeniu precyzyjnym, jako źródło mocznika. Tym samym możemy zwiększyć wykorzystanie składników odżywczych zawartych w odchodach zwierzęcych. Coraz więcej mówi się również o pracach nad użyciem moczu do wytwarzania energii elektrycznej lub jako źródła wodoru do napędu silników.

Toaleta dla krów została nagrodzona złotym medalem w Konkursie EuroTier 2021 Innovation Awards. Ta nowatorska technologia ma szansę zawojować rynek, tak jak niegdyś roboty udojowe. Niestety, zmiany tego typu wymagają wielu lat badań, doświadczeń oraz dużych nakładów pieniężnych. Z pewnością CowToilet jest dedykowana wyspecjalizowanym, nowoczesnym przedsiębiorcom. W przyszłości ma szansę zrewolucjonizować chów bydła.

Należy pamiętać, że pozbycie się amoniaku z otoczenia wymaga działania na wielu płaszczyznach. Istnieje sporo metod zmniejszających jego emisję, które należy stosować na różnych etapach produkcji rolniczej, zaczynając od chowu zwierząt poprzez przechowywanie obornika, gnojówki i gnojowicy, a kończąc na poprawnym stosowaniu nawozów naturalnych i mineralnych.

Amoniak jest tylko jednym z wielu produktów zanieczyszczających powietrze. Mamy jeszcze, m.in.: metan, tlenki azotu i pyłki. Istotne jest to, aby stopniowo i skutecznie korzystać z powstających technologii i dostępnych środków w celu maksymalnego zmniejszenia powodowanych przez wymienione związki strat oraz szkód.

  Justyna Pawlak, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO