KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Grupa Azoty zaapelowała do dystrybutorów o zabezpieczenie popytu na nawozy

Opublikowano 18.10.2021 r.
W związku z obecną sytuacją na rynku nawozowym, Grupa Azoty zaapelowała do swoich autoryzowanych dystrybutorów  nawozów o aktywną współpracę z grupami producenckimi, spółdzielniami oraz grupami rolników w celu zapewnienia oczekiwanej  dostępności do nawozów na rynku krajowym. 

W przesłanej korespondencji, Spółka apeluje do dystrybutorów o pilną analizę strumienia dalszej sprzedaży nawozów, tak aby  w pierwszej kolejności zabezpieczone zostały potrzeby zakupowe polskich rolników.  

W wyniku podjętych działań, niektórzy autoryzowani dystrybutorzy nawozów Grupy Azoty - których pełna lista znajduje się na stronie www.grupaazoty.com - podjęli decyzję o publikacji na swoich stronach internetowych aktualnych cenników oraz pozostają do  dyspozycji rolników pod wskazanymi przez siebie numerami telefonów. 

Grupa  Azoty wskazuje, że obserwując wzmożony popyt na nawozy na rynku krajowym, podjęła decyzję o ograniczaniu dostaw na rynki zagraniczne i przekierowaniu produktów na rynek krajowy. Wolumeny dostarczane  na  rynki  zagraniczne,  wynikają  z  zawartych  wcześniej  kontraktów,  często  wieloletnich,  których  niezrealizowanie wiązałoby się z dużymi karami finansowymi dla Grupy Azoty. 

Spółka zwraca również uwagę, że po wyprodukowaniu nawozu i sprzedaży innym firmom, nie ma kontroli nad ich dalszą  odsprzedażą. W ostatnim czasie, w mediach  społecznościowych  przedstawiane  są  nawozy  przygotowane w centrach logistycznych do transportu za granicę. Produkty te są własnością innych firm, które sprzedając nawozy za granicę,  uzyskują wyższe marże niż na rynku polskim, ponieważ część producentów  europejskich zatrzymała lub istotnie ograniczyła produkcję. W konsekwencji poziom cen na tamtych rynkach  jest wyższy niż w Polsce. 

Należy podkreślić, że Grupa Azoty jest obecnie jedną z nielicznych firm w Europie, która pomimo historycznie  wysokich cen gazu, nie wstrzymała lub istotnie nie ograniczyła produkcji. W ostatnich miesiącach ceny gazu  dla odbiorców przemysłowych wzrosły kilkakrotnie. Podobne zmiany nie miały miejsca w przypadku taryf dla  klientów  indywidualnych,  dlatego  też  informacje  o  wzrostach  cen  gazu  w  przypadku  Grupy  Azoty  należy  analizować z perspektywy zmiany cen rynkowych, a nie taryfowych.  Grupa Azoty podejmuje wszelkie możliwe kroki by zabezpieczać popyt na nawozy na rynku krajowym, który  jest dla całej Grupy Kapitałowej najważniejszy - czytamy w komunikacie.  

W obecnej sytuacji, czyli ograniczonej dostępności nawozów w Europie i na świecie, szczególnie ważne jest  unikanie  chaosu  informacyjnego  w  zakresie  dostępności  i  cen  nawozów  w  Polsce  oraz  niepowielanie  nieprawdziwych informacji. 

Źródło: Grupa Azoty

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO