KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Sytuacja na rynku mleka i produktów mlecznych w Polsce w III kwartale 2021 r.

Opublikowano 22.10.2021 r.
Polska, po Niemczech i Francji, zajmuje trzecie miejsce wśród krajów Unii Europejskiej pod względem pogłowia krów mlecznych. W połowie 2021 r. pogłowie krów mlecznych w Polsce uległo obniżeniu. Według danych GUS w czerwcu 2021 r. krajowe pogłowie krów mlecznych liczyło 2 113 tys. szt. i było o 4,8% (o ponad 105 tys. szt.) mniejsze niż w czerwcu 2020 r.

Produkcja mleka w Polsce koncentruje się w regionach centralnych i wschodnich. Siedem województw zaznaczonych na wykresie skupia około 83% krajowego pogłowia krów mlecznych, a na ich terenie realizowane jest 86% dostaw mleka.

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS

Polska należy do grona liczących się producentów mleka (5. unijny i 14. światowy producent), a krajowy sektor mleczarski ma znaczący udział w tworzeniu PKB z rolnictwa. Według danych GUS produkcja mleka w Polsce w 2020 r. osiągnęła poziom 14,4 mld litrów, o 2,2% wyższy niż przed rokiem.

Skup i ceny skupu  mleka w Polsce


W okresie ośmiu miesięcy 2021 r. odnotowano wysoki poziom dostaw mleka do skupu. W sierpniu 2021 r. podmioty rynkowe skupiły 1 022 mln litrów mleka surowego, nieznacznie (o 0,3%) więcej niż przed rokiem. Łącznie w okresie styczeń–sierpień 2021 r. krajowy skup mleka surowego, podobnie jak w analogicznym okresie 2020 r., ukształtował się na poziomie około 8,3 mld litrów.

W Polsce w okresie ośmiu miesięcy 2021 r. ceny skupu mleka kształtowały się na poziomie wyższym niż przed rokiem. Według danych GUS w sierpniu 2021 r. dostawcy za surowiec przeciętnie uzyskiwali 150,52 zł/hl, o 0,7% więcej niż miesiąc wcześniej i o 13% więcej niż przed rokiem. W okresie styczeń–sierpień 2021 r. średnia krajowa cena skupu mleka, w porównaniu z analogicznym okresem 2020 r., wzrosła o 13%, do 150,60 zł/hl.

Najwyższe ceny za mleko uzyskiwano w województwie podlaskim – 153,77 zł/hl oraz lubuskim – 153,39 zł/hl (w obu przypadkach o 2% więcej niż średnio w kraju). Najmniej za mleko płacono natomiast w województwie małopolskim – 138,01 zł/hl i łódzkim – 143,13 zł/hl (odpowiednio o 8% i 5% mniej niż przeciętnie w kraju).

Produkcja krajowa i ceny zbytu produktów mlecznych


W okresie ośmiu miesięcy 2021 r. polski przemysł mleczarski utrzymywał produkcję wyrobów serowarskich, mleka płynnego oraz śmietany na poziomie wyższym niż przed rokiem.  Z danych GUS wynika, że w okresie styczeń–sierpień 2021 r. produkcja śmietany niezagęszczonej w Polsce ukształtowała się na poziomie 299 tys. ton, o 9,4% wyższym niż przed rokiem. W tym czasie produkcję mleka płynnego (łącznie z mlekiem przerzutowym do dalszej produkcji) zwiększono o 4,5%, do 2,4 mln ton. Serów podpuszczkowych dojrzewających wyprodukowano 235 tys. ton, a serów niedojrzewających i twarogów – 331 tys. ton, w obu przypadkach o 3% więcej niż w okresie styczeń–sierpień 2020 r.

W tym okresie ograniczono natomiast krajową produkcję odtłuszczonego mleka w proszku – o 3,9%, do 114 tys. ton, pełnego mleka w proszku – o 3,5%, do 20 tys. ton oraz jogurtów – o 0,8%, do 256 tys. ton i masła – o 0,5%, do 160 tys. ton.

W Polsce poziom cen produktów mlecznych jest w znacznym stopniu uzależniony od kondycji ekonomicznej światowego rynku mleka. Od początku 2021 r. krajowe ceny zbytu odtłuszczonego mleka w proszku wykazują tendencję wzrostową. Według danych GUS w sierpniu 2021 r. producenci za ten rodzaj proszku mlecznego uzyskiwali 12,09 zł/kg, nieznacznie (o 2 gr/kg) więcej niż w lipcu 2021 r. i o 25% więcej niż w sierpniu 2020 r. We wrześniu 2021 r. kontynuowany był wzrost cen OMP. W zakładach mleczarskich objętych monitoringiem Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW średnia cena OMP ukształtowała się na poziomie 12,23 zł/kg (z VAT), o 3% wyższym niż miesiąc wcześniej i o 26% wyższym niż we wrześniu 2020 r.


Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych GUS

W okresie ośmiu miesięcy 2021 r. ceny serów podpuszczkowych dojrzewających Edamski i Gouda wykazywały tendencję do wzrostu, kształtując się na poziomie wyższym niż przed rokiem. W sierpniu 2021 r. za ser Gouda płacono 15,94 zł/kg, o 5 gr/kg więcej niż przed miesiącem i o 8% więcej niż rok wcześniej. Cena sera Edamskiego ukształtowała się na poziomie 16,90 zł/kg, o 1% wyższym niż miesiąc wcześniej i o 8% wyższym niż w sierpniu 2020 r. 

We wrześniu 2021 r. kontynuowany był wzrost cen serów podpuszczkowych Edamski i Gouda. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW we wrześniu 2021 r. za ser Gouda średnio w kraju płacono 15,89 zł/kg (z VAT), a za ser Edamski – 15,86 zł/kg (z VAT), odpowiednio o 2% i 3% więcej niż przed miesiącem. W odniesieniu do notowań sprzed roku ser Gouda był droższy o 12%, a ser Edamski – o 14%.


Ceny masła w Polsce od początku 2021 r., podobnie jak u jego największych światowych eksporterów, wykazywały wzrost. W sierpniu 2021 r. za masło w blokach producenci uzyskiwali 20,15 zł/kg, o 2% więcej niż przed miesiącem i o 13% więcej niż rok wcześniej.


We wrześniu 2021 r. masło ponownie podrożało. Według danych Zintegrowanego Systemu Rolniczej Informacji Rynkowej MRiRW przeciętna cena masła w blokach wyniosła 20,19 zł/kg (z VAT) i była o 8% wyższa niż miesiąc wcześniej i o 27% wyższa niż przed rokiem.

źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO