KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Spotkanie ministrów rolnictwa Regionu Trójmorza

Opublikowano 26.10.2021 r.
W Krakowie, z inicjatywy ministra rolnictwa i rozwoju wsi Grzegorza Pudy, odbył się pierwszy Szczyt Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza. W spotkaniu uczestniczył również komisarz UE ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski. 

Celem Szczytu Ministrów Rolnictwa jest zacieśnienie współpracy krajów położonych w regionie mórz: Adriatyckiego, Bałtyckiego i Czarnego w zakresie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich. Wzmocniona współpraca regionalna ma służyć lepszej identyfikacji wspólnych problemów i wyzwań, ale również wspólnych szans i interesów. Ma też pozwolić na skuteczniejsze radzenie sobie z tymi wspólnymi wyzwaniami.

Zabezpieczenie produkcji białka paszowego

Głównym tematem dyskusji były kwestie zabezpieczenia produkcji białka paszowego w Regionie Trójmorza. Prezentując stanowisko Polski minister Grzegorz Puda podkreślił, że istnieje potrzeba zmniejszenia uzależnienia Unii Europejskiej od importu krytycznych białkowych materiałów paszowych.

– Rozwój produkcji europejskiego białka roślinnego jest jednym ze strategicznych zagadnień. Po pierwsze, jest to potrzeba większego bezpieczeństwa żywnościowego, mniej wrażliwego na zaburzenia globalnych łańcuchów dostaw. Po drugie, jest to działanie, które musi wyjść naprzeciw wyzwaniom klimatycznym – zaznaczył minister Puda.

Szef polskiego resortu rolnictwa  podkreślił ponadto, że w walce o odbudowę produkcji białka w Europie ważne jest wspieranie współpracy naukowców, producentów roślin białkowych, przemysłu spożywczego i paszowego. Konieczne są dalsze prace hodowlane nad roślinami strączkowymi oraz dalsze doświadczalnictwo odmianowe. Podstawowym warunkiem stawianym przez przemysł paszowy jest produkcja jednolitych i dużych partii nasion o pożądanej jakości.

Wpływ WPR na transformację rolnictwa Regionu Trójmorza

Drugim tematów rozmów ministrów były kwestie dotyczące wpływu Wspólnej Polityki Rolnej na transformację rolnictwa i obszarów wiejskich Regionu Trójmorza w kierunku zielonej i cyfrowej gospodarki. Minister Grzegorz Puda poinformował, że zreformowana Wspólna Polityka Rolna zawiera silne wsparcie dla środowiska i klimatu. Przewiduje powiązanie płatności bezpośrednich z praktykami przyjaznymi środowisku i klimatowi poprzez ekoprogramy.

– Wspólna Polityka Rolna wspiera budowę bardziej inteligentnego sektora rolnego (smart farming) w UE. Rewolucja technologiczna i cyfryzacja oferują rolnictwu nowe szanse. Cyfryzacja może zwiększać konkurencyjność sektora, wspierać efektywną i bardziej zrównoważoną produkcję rolną. Tym samym może wspomagać realizację ambitniejszych celów środowiskowych i klimatycznych  – zaznaczył polski minister.

Minister Grzegorz Puda podkreślił, że ambitne cele związane z transformacją ekologiczną europejskiej produkcji rolnej wymagają ambitnego budżetu dla Wspólnej Polityki Rolnej.

– W rolnictwie polskim i generalnie w rolnictwie europejskim dominują małe i średnie gospodarstwa rolne. Dlatego kluczowe będzie wypracowanie strategii cyfryzacji, która będzie dopasowana do potrzeb i możliwości również tego typu gospodarstw i pozwoli częściowo pokonać ograniczenia związane z rozproszeniem przestrzennym i niewielką skalą ekonomiczną produkcji rolnej – podkreślił szef polskiego resortu rolnictwa.

Badania i innowacje w zakresie systemów żywnościowych

Trzecim tematem Szczytu były wyzwania związane z badaniami i innowacjami w zakresie systemów żywnościowych.

– Ważne jest, aby badania i innowacje przyczyniały się do realizacji wyzwań związanych z zapewnieniem zrównoważonego rozwoju rolnictwa, w celu ochrony zdrowia, podniesienia jakości życia oraz ochrony środowiska i klimatu.  Takie podejście wymaga dobrej współpracy praktyki, nauki i administracji publicznej, ale przede wszystkim wymaga określenia kierunków badań w odpowiedzi na wyzwania, przed którymi stoją państwa naszego regionu – zaznaczył minister Grzegorz Puda.
Wspólna Deklaracja

W konkluzjach rozmów w Krakowie Ministrowie Rolnictwa  podpisali Wspólną Deklarację Bułgarii, Chorwacji, Republiki Czeskiej, Estonii, Litwy, Łotwy, Polski, Rumunii, Słowacji i Węgier w sprawie możliwości zabezpieczenia produkcji białka paszowego w Regionie Trójmorza. Dokument podsumowuje wspólne postulaty naszego regionu w tym zakresie i zostanie przekazany przez Polskę do Komisji Europejskiej, celem uwzględnienia głosu krajów Trójmorza w ramach prac na forum UE.

Po obradach minister Grzegorz Puda, w imieniu Ministrów Rolnictwa Regionu Trójmorza, złożył wieniec na grobie Pary Prezydenckiej Lecha i Marii Kaczyńskich, którzy zginęli tragicznie w katastrofie smoleńskiej w dniu 10 kwietnia 2010 roku. Wieńce złożyli także komisarz Janusz Wojciechowski oraz minister rolnictwa Węgier Istvan Nagy.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:minister rolnictwa
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO