KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Bioróżnorodność a rolnictwo

Opublikowano 01.11.2021 r.
Bioróżnorodność jest gwarancją prawidłowego funkcjonowania życia na ziemi. Termin ten coraz częściej wiąże się z rolnictwem. Ingerencja człowieka w środowisko głównie na terenach rolniczych skutkuje obniżeniem bioróżnorodności w naszych gospodarstwach. W ciągu kilkunastu lat rabunkowa gospodarka rolnicza spowodowała zamianę terenów naturalnych na pola uprawne. Takie działania powodują ubytki w ekosystemie.

Bioróżnorodność

Wyodrębniamy trzy typy bioróżnorodności: genetyczną, gatunkową i ekologiczną. Eliminacja jednej rośliny lub zwierzęcia powoduje zachwianie stabilności ekosystemu poprzez zerwanie łańcucha obiegu materii w przygodzie. W niektórych przypadkach natura sama próbuje nadrobić straty, ale jest to zjawisko rzadkie. Obecnie w Polsce na terenach rolniczych dominuje monokultura. W większości gospodarstw występują jedynie trzy lub cztery rośliny uprawne. Tak dzieje się najczęściej u rolników dwuzawodowych. W Łódzkiem przeciętna wielkość gospodarstwa to 6-8 hektarów. Mając taki areał trudno jest wypracować dochód pozwalający utrzymać rodzinę, dlatego rolnik decyduje się na pracę poza gospodarstwem i zmianę systemu jego prowadzenia. Przeważnie sieje żyto czy pszenżyto, przy których jest stosunkowo mniej pracy, po żniwach szybko sprzedaje ziarno i słomę, by mieć pieniądze na bieżące potrzeby. Taki obraz rolnictwa przeważa, co zdecydowanie negatywnie wpływa na równowagę w środowisku.

Rolnictwo zrównoważone

Na szczęście, coraz częściej zaczynamy promować rolnictwo zrównoważone. Rolnicy stosują płodozmian, wprowadzają na pola dodatkowe rośliny z innych grób technologicznych, a także elementy proekologiczne, jak: zadrzewienia śródpolne – w większości są to drzewa lub krzewy znajdujące się w obrębie pól uprawnych, które pozostawiane są bez ingerencji człowieka
miedze śródpolne – to pas wyłączony z produkcji, porośnięty najczęściej miododajnymi polnymi kwiatami
oczka wodne lub stawy
żywopłoty lub szpalery drzew na krawędzi pól uprawnych.

Każda ostoja znajdująca się w obrębie naszego gospodarstwa stanowi siedlisko dla organizmów pożytecznych. Zamieszkują ją ptaki, pająki, gryzonie i owady, które są naturalnymi wrogami niektórych szkodników rolniczych. Miedze to możliwość egzystencji zapylaczy naszych upraw. Zadrzewienia liniowe wzdłuż pól mają korzystny wpływ na temperaturę w okresie wiosennym – jest ona wyższa niż na otwartej przestrzeni. Bliskość zbiorników wodnych zapewnia stały poziom wód oraz ochronę przed niskimi temperaturami dzięki mikroklimatowi, jaki powstaje wokół. Dzięki m.in. takim zabiegom odzyskujemy też częściowo już zapomniany piękny pejzaż naszej polskiej wsi.

Największym sprzymierzeńcem bioróżnorodności jest rolnictwo ekologiczne. Ktoś kiedyś powiedział Ziemi nie dziedziczymy po naszych rodzicach, pożyczamy ją od naszych dzieci. Postarajmy się więc oddać ją naszym dzieciom w lepszej formie niż my ją obecnie mamy.

  Agnieszka Furman, ŁODR w Bratoszewicach
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO