KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Kalkulacje rolnicze – pszenica ozima

Opublikowano 05.11.2021 r.
Zbożami o największym znaczeniu w produkcji światowej są obecnie pszenica, kukurydza, ryż oraz jęczmień. Pewną rolę odgrywa również żyto, owies, proso i sorgo. Jednak niekwestionowanym liderem pod względem powierzchni zasiewów już od wielu lat pozostaje pszenica. Polska zaliczana jest do grona największych producentów zbóż w Unii Europejskiej. Zajmujemy trzecie miejsce (po Francji i Niemczech) wśród krajów członkowskich pod względem uzyskiwanych zbiorów.

Wykres 1. Najwięksi producenci zbóż w Unii Europejskiej w 2020 roku.

Z danych zamieszczonych przez ARiMR na dzień 9 września 2021 r. wynika, że tegoroczna powierzchnia zasiewów w Polsce pszenicy ozimej wynosi 2 158 254,13 ha. W województwie kujawsko-pomorskim, zgodnie z danymi ARiMR w 2020 r. powierzchnia zasiewów pszenicy ozimej wynosiła 177 292,28 ha,  a w 2021 r. 196 206,73 ha.


Według szacunków GUS w bieżącym roku plony wyniosą około 4,32 t/ha – 4% mniej niż w ubiegłym roku. Plony zbóż ozimych oceniono na 4,63 t/ha, a jarych na 3,51 t/ha. Zbiory zbóż i mieszanek zbożowych wyniosą w tym roku około 27,4 mln ton, z czego ok. 21 mln t to zbiory zbóż ozimych (7% mniej niż w 2020 r.), a 6,3 mln t – zbiory zbóż jarych (8% więcej niż rok temu). Głównym czynnikiem, który kształtował wielkość tegorocznej produkcji, były warunki pogodowe. Chłodne dni w kwietniu i maju oraz spadki temperatur przy gruncie hamowały wzrost i rozwój roślin. W tym czasie w wielu rejonach doszło do nadmiernego przesuszenia gleby z powodu niedoboru opadów. Ekstremalne zjawiska pogodowe z czerwca i lipca – burze, gradobicia i nawałnice – także odbiły się na stanie upraw.

Wykres 2. Ceny zakupu pszenicy konsumpcyjnej w wybranych krajach UE

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie danych KE i ZSRIR MRiRW
Decydującym czynnikiem mającym wpływ na ceny zbóż w kraju jest sytuacja podażowo-popytowa w UE oraz na rynku globalnym. Na początku 2021 r. ceny zbóż na rynku zagranicznym kształtowały się pod wpływem popytu importowego, zwłaszcza ze strony Chin (odbudowa pogłowia trzody chlewnej, wzrost zapotrzebowania na zboże z przeznaczeniem na paszę). W maju obawy o wpływ utrzymującej się suszy w rejonach uprawy kukurydzy w Brazylii były czynnikiem pobudzającym wzrost cen zbóż. Na rynkach zagranicznych wraz ze wzrostem cen kukurydzy rosły ceny pszenicy. W Polsce ceny zbóż podążały za kierunkami zmian cen na rynkach zagranicznych.
We współczesnym, zglobalizowanym świecie, istotny wpływ na ceny skupu pszenicy mają kursy podstawowych walut, wysokość stóp procentowych na najważniejszych światowych rynkach oraz działania spekulacyjne na rynkach żywnościowych. Wszystkie te elementy mogą decydować o tym, jak będą kształtować się ceny skupu pszenicy, a tym samym opłacalność produkcji. Dlatego warto na bieżąco śledzić trendy rynkowe i nie ignorować tego, co się dzieje na świecie. Umożliwi to podejmowanie odpowiednich decyzji biznesowych, pozwalających utrzymać opłacalność produkcji.


Na początku września 2021 roku podmioty skupowe w województwie kujawsko-pomorskim za dostarczone ziarno pszenicy konsumpcyjnej płaciły za tonę pszenicy konsumpcyjnej (w zależności od parametrów jakościowych) od 810 do 1 060 złotych, natomiast za pszenicę paszową od 780 do 960 zł/t. Więcej informacji odnośnie kształtowania się cen w wybranych punktach skupu na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, w tym pszenicy można uzyskać na stronie naszego ośrodka: www.notowania.kpodr.pl.


Zamieszczona tabela zawiera kalkulację uprawy 1 ha pszenicy ozimej według cen ziarna i środków do produkcji z września 2021 r. opracowaną na podstawie wydawnictwa „Kalkulacje Rolnicze” wydanego przez KPODR. Do obliczeń posłużyły ceny środków produkcji występujących  w punktach skupu i sprzedaży w województwie kujawsko-pomorskim

Kalkulacje rolnicze – pszenica ozima

Tabela 1. Kalkulacja uprawy 1 ha pszenicy ozimej

Lp.

Poziom intensywności

Niski
30 dt/ha

Średni
45 dt/ha

Wysoki
60 dt/ha

Wyszczególnienie

A

Wartość produkcji

3 779

5 174

6 569

 

ziarno pszenicy ozimej – 93 zł/dt

(średnia cena skupu w sierpniu 2021r.)

2 790

4 230

5 580

JPO 1)

989

989

989

1.

Materiał siewny 2)

412

412

412

2.

Nawozy mineralne

640

995

1 382

3.

Środki ochrony roślin

132

239

648

4.

Inne koszty3)

36

54

72

B

Koszty bezpośrednie (1+2+3+4)

1 220

1 700

2 514

C

Nadwyżka bezpośrednia (A-B)

2 559

3 474

4 055

4.

Usługi3)

504

600

648

5.

Praca maszyn własnych

673

740

843

6.

Pozostałe koszty4)

769

794

819

D

Koszty pośrednie (4+5+6)

1 946

2 134

2 310

E

Koszty całkowite (B+D)

3 166

3 834

4 824

F

Koszt jednostkowy (zł/dt)

105,53

85,20

80,40

G

Dochód rolniczy netto (C-D)

613

1340

1 745

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie „Kalkulacji Rolniczych” KPODR w Minikowie
1) jednolita płatność obszarowa, płatność za zielenienie, płatność dodatkowa
2) koszty związane ze zbiorem (kombajn oraz prasa)
3) sznurek
4) koszty utrzymania budynków, podatki i ubezpieczenia, pozostałe koszty.
Wykorzystano materiały:  GUS, www.arimr.gov.pl, www.rynek-rolny.pl, www.kowr.gov.pl, www.ierigz.waw.pl, Informacja o sytuacji na rynku zbóż , Biuro Analiz i Strategii KOWR, 
 
 

 

 
Iwona Serkowska 
"Wieś Kujawsko-Pomorska", październik 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO