KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Komórki somatyczne w mleku

Opublikowano 12.11.2021 r.
Problem wysokich komórek somatycznych w mleku dotyczy wielu stad. Kliniczne jak i podkliniczne stany zapalne wymion znacząco podnoszą koszty produkcji w gospodarstwie mlecznym. Jest to przede wszystkim spowodowane zmniejszoną wydajnością, wylewaniem mleka karencyjnego, jak i wydatkami poniesionymi na usługi lekarza weterynarii oraz leki. Rosną również wydatki związane z remontem stada wynikające z większego brakowania często wysoko wydajnych krów.

28 stycznia 2022 r. zaczną obowiązywać przepisy Unii Europejskiej zabraniające prewencyjnego podawania antybiotyków zwierzętom zdrowym. Dzisiaj jest to częstą praktyką, np. przy zasuszaniu krów. Według nowego prawa, antybiotyk będzie można podawać w uzasadnionych przypadkach. Oprócz ograniczeń stosowania część produktów leczniczych zostanie wycofana ze sprzedaży.

Doradcy ogólni Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka od kilku lat pomagają gospodarstwom prowadzącym ocenę użytkowości w swoich stadach w ograniczaniu występowania mastitis. Służą swoją wiedzą i doświadczeniem, aby produkowany surowiec był jak najwyższej jakości przy jednoczesnym ograniczaniu kosztów produkcji.

Mając na uwadze potrzeby hodowców, jak również nowe przepisy ograniczające zużycie antybiotyków w hodowli zwierząt PFHBiPM oferuje swoim klientom usługę – doradztwo somatyczne. Dobrym przykładem takiej współpracy może być gospodarstwo z powiatu łowickiego, w którym od dłuższego czasu występował problem wysokich komórek somatycznych w mleku (Rys. 1.).

 

Podczas grudniowego audytu w tym gospodarstwie doradca zwrócił uwagę, między innymi, na:
‒ warunki utrzymywania zwierząt
‒ sposób wykonania i przechowywania pasz
‒ poprawność żywienia
‒ rutynę doju.

Na podstawie raportu z przeprowadzonego audytu zostały zaproponowane hodowcy zalecenia dotyczące zmiany rutyny doju oraz poprawy higieny na stanowiskach w oborze.


Po wdrożeniu zaleceń już w pierwszym kwartale widać (Rys. 2.) wyraźny spadek liczby zapaleń u krów, czego efektem jest znaczne zmniejszenie się liczby komórek somatycznych w mleku zbiorczym, co na pewno przełoży się na lepszą ekonomikę produkcji w tym gospodarstwie. Wprowadzane zmiany nie zawsze muszą wiązać się z ponoszeniem wysokich nakładów finansowych, czasem wystarczy zmienić stare nawyki, aby osiągać lepsze efekty.

Polska Federacja Hodowców Bydła i Producentów Mleka zachęca do współpracy wszystkich hodowców, którzy chcą w przeddzień wprowadzenia nowych przepisów weterynaryjnych uporać się z problemem mastitis w swoim stadzie. Profilaktyka jest najtańszą formą ograniczania liczby zapaleń w stadzie, a każde wsparcie w przygotowaniu się do nadchodzących zmian w hodowli bydła może być cenne, aby produkować mleko wysokiej jakości.

 

  Sławomir Stanek, doradca ogólny PFHBiPM
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO