KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Problemy z podzieloną płatnością

Opublikowano 13.11.2021 r.
Już od ponad roku podatnicy przy zakupie określonych towarów i usług mają obowiązek stosowania mechanizmu podzielonej płatności płacąc za faktury, niestety nadal przysparza on sporych problemów.

Przypomnijmy, mechanizm podzielonej płatności, tzw. split payment to system, który dotyczy jedynie podatników i polega na tym, że nabywca towarów lub usług ma możliwość, a w niektórych ściśle określonych przypadkach obowiązek, zapłaty za fakturę w dwojaki sposób. Po pierwsze – całą wartość faktury na rachunek bankowy dostawcy, gotówką lub w inny umówiony sposób. Po drugie, zgodnie z zasadami systemu podzielonej płatności – kwotę netto faktury bądź jej część – na rachunek bankowy dostawcy, natomiast kwotę podatku VAT lub jej część na specjalny, dodatkowy rachunek bankowy dotyczący jedynie VAT, inaczej subkonto do celów VAT. 


Ściśle określone warunki zapłaty mechanizmem podzielonej płatności określa ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług, zgodnie z którą zastosowanie przedmiotowej płatności jest obowiązkowe, gdy:

 1. Transakcja została dokonana na terytorium kraju pomiędzy podatnikami VAT.
 2. Nabywca dokonuje płatności za nabyte towary lub usługi wymienione w załączniku nr 15 ustawy o VAT.
 3. Jednorazowa wartość faktury, bez względu na liczbę wynikających z niej płatności, przekracza 15 000 zł lub równowartość tej kwoty.

Większość towarów i usług objętych obowiązkiem stosowania mechanizmu podzielonej płatności to towary i usługi tzw. wrażliwe, narażone najczęściej na uszczuplenia w VAT, do których dotychczas miało zastosowanie odwrotne obciążenie.
Załącznik nr 15 do ustawy o VAT zawiera 150 pozycji towarów i usług, za które obowiązkowo należy płacić mechanizmem podzielonej płatności przy zakupie powyżej 15 tys. zł brutto, należą do nich między innymi:

 • olej napędowy,
 • węgiel kamienny,
 • węgiel brunatny,
 • kształtowniki,
 • żelazostopy,
 • rury,
 • druty,
 • stal,
 • odpady,
 • złom,
 • oleje,
 • roboty ogólnobudowlane,
 • części i akcesoria do pojazdów silnikowych, jak również 
 • tablety, smartfony i konsole.

Wyżej wymienione zostało jedynie kilka pozycji, ich pełne i szczegółowe nazwy zawiera załącznik nr 15 do ustawy o VAT, który każdy podatnik, chcąc uniknąć dotkliwych sankcji karno-skarbowych, powinien zapoznać i stosować.


Wśród wielu obowiązków związanych z prowadzoną działalnością gospodarczą zdarza się, że podatnicy zapominają o ciążącym na nich obowiązku zapłaty mechanizmem podzielonej płatności za określone towary i usługi płacąc za faktury zwykłym przelewem. 


W tym miejscu należy jednak podkreślić, iż wychodząc naprzeciw przedsiębiorcom Ministerstwo Finansów przewidziało szereg korzyści dla tych, którzy będą stosowali podzieloną płatność, a mianowicie:

 • 25-dniowy zwrot podatku, niestety na konto bankowe do celów VAT, 
 • tzw. odwróconą lokatę art. 108d ustawy o podatku od towarów i usług, 
 • wyłączenie z solidarnej odpowiedzialności nabywcy w części dotyczącej VAT.

 

 
Ewa Stodolna 
"Wieś Kujawsko-Pomorska", październik 2021 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO