KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Ułatwienia w RHD - to warto wiedzieć!

Opublikowano 17.11.2021 r.
W ramach prac nad wdrożeniem rozwiązań prawnych dotyczących rządowej strategii przebudowy systemu podatkowego (Polski Ład) planowane są zmiany w zakresie rolniczego handlu detalicznego (RHD). Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi opublikowało niedawno projekt nowelizacji przepisów dotyczących tej działalności. Zmiany przewidują, m.in., rozpowszechnienie tej formy handlu żywnością, a także kolejne zwolnienia podatkowe.

Rolniczy handel detaliczny to jedna z form sprzedaży, która daje rolnikom prowadzącym małe gospodarstwa możliwość zwiększenia dochodów. Został on w Polsce uregulowany prawnie w 2017 roku. Jego głównym założeniem jest umożliwienie rolnikowi wprowadzania na rynek żywności, która w całości lub części pochodzi z jego uprawy, hodowli lub chowu. Dotychczas handel ten mógł być prowadzony bezpośrednio przez rolnika na małą skalę i na ograniczonym terytorium.

Pośrednictwo w takim handlu detalicznym jest dopuszczalne jedynie w ramach sprzedaży na festynach, wystawach, targach
lub kiermaszach. W głównym założeniu dzięki RHD produkt jest skierowany do konsumenta finalnego oraz zakładów prowadzących handel detaliczny dla konsumenta fi nalnego (np. restauracje lub drobne sklepy spożywcze). Obecnie aktywność ta musi być dokładnie dokumentowana oraz obowiązują maksymalne limity roczne ilości danego produktu, jaki może zostać sprzedany przez konkretnego rolnika.

Definicja niebudząca wątpliwości interpretacyjnych

W nowelizacji planowana jest zmiana defi nicji rolniczego handlu detalicznego. Obecnie przepisy wskazują, że sprzedawana żywność musi pochodzić w całości lub w części z własnej uprawy, hodowli lub chowu rolnika. W celu większej przejrzystości przepisów prawnych RHD ma polegać na sprzedaży żywności zawierającej co najmniej jeden składnik pochodzący z własnej uprawy, hodowli lub chowu rolnika. Ta innowacja dotyczy przede wszystkim handlu produktami przetworzonymi. Pozwoli to uniknąć wątpliwości interpretacyjnych, a w przypadku ewentualnej kontroli rolnik będzie zobowiązany wskazać jeden konkretny uzyskany przez niego produkt, aby spełnić wymagania prawne.

Część handlu bez limitów

W świetle obowiązujących przepisów, rolnik uczestniczący w handlu detalicznym jest obowiązany do prowadzenia dokładnej dokumentacji ilości produktów oraz daty ich sprzedaży. Musi być ona sporządzana na bieżąco, niezwłocznie po dokonaniu transakcji. Wymóg ten związany jest z obowiązującymi limitami produktów, jakie w danym roku rolnik może sprzedać w ramach RHD. Rzetelne wypełnianie tej dokumentacji jest dla rolników uciążliwe i ogranicza ich efektywność handlową.
Jeżeli proponowane zmiany wejdą w życie, znikną limity rocznej sprzedaży żywności konsumentom finalnym, a tym samym rolnik nie będzie zobowiązany do prowadzenia wspomnianej dokumentacji. Niewątpliwie mogą stać się też bodźcem do rozwoju nowego rodzaju handlu żywnością z większym wykorzystaniem internetu jako sposobu prezentacji produktów oraz składania zamówień. Wydaje się, że będzie to atrakcyjne rozwiązanie i oferta dla konsumentów z dużych miast, którzy są zainteresowani domowymi czy też rzemieślniczymi wyrobami żywnościowymi wytwarzanymi w sposób naturalny i bezpośredni.

Koniec ograniczeń terytorialnych

Pierwsza wprowadzana zmiana dotyczy rozszerzenia działalności RHD na cały kraj. O ile obecnie obowiązujące przepisy umożliwiają rolniczy handel detaliczny na rzecz konsumenta finalnego na terenie całego kraju, to w przypadku zakładów prowadzących handel detaliczny z przeznaczeniem dla konsumenta finalnego możliwe jest to tylko na terytorium województwa, w którym rolnik ma gospodarstwo oraz powiatów sąsiadujących z tym województwem. Po wejściu w życie planowanych innowacji takie ograniczenie zostanie zniesione. Umożliwi to rolnikowi prowadzenie handlu detalicznego z drobnymi  przedsiębiorcami na terytorium całego kraju, co stworzy szczególne możliwości rozwoju i promocji produktów z uwagi na rozwijającą się sprzedaż żywności za pośrednictwem przesyłek, jak również rosnącą popularność sklepów regionalnych oferujących produkty z określonych rejonów kraju.

Informacja o tym, jakie limity obowiązują na jakie produkty dostępna jest w odpowiednim rozporządzeniu. Na przykład, rocznie do jednej restauracji można sprzedawać mięso w ilości 2300 kg.

Zwiększenie kwoty wolnej od podatku

Kolejna zmiana ma charakter podatkowy. Aktualnie zwolnione z opodatkowania podatkiem dochodowym od osób fi zycznych są przychody ze sprzedaży przetworzonych w sposób inny niż przemysłowy produktów roślinnych i zwierzęcych, co obejmuje zasadniczo wszystkie produkty, jakie mogą być sprzedawane w ramach rolniczego handlu detalicznego.

Kwota zwolnienia podatkowego jest limitowana do kwoty 40.000 zł. W przypadku jej przekroczenia, rolnik może złożyć oświadczenie o wyborze opodatkowania nadwyżki przychodu zryczałtowanym podatkiem dochodowym. Rząd proponuje wprowadzenie zmiany przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych w celu podwyższenia z 40 tys. do 100 tys. zł kwoty przychodów ze sprzedaży w ramach RHD, które nie będą opodatkowane. Ma to przede wszystkim zagwarantować większe zyski rolnikom, a także zwolnić większą liczbę rolników, którzy nie przekroczą podwyższonego progu przychodu, z obowiązku składania oświadczeń o opodatkowaniu ryczałtowym podatkiem dochodowym.

Jednocześnie cały czas rolników działających w ramach RHD będą obowiązywały przepisy prawa żywnościowego. Taka produkcja i sprzedaż nie mogą bowiem stanowić zagrożenia dla bezpieczeństwa żywności i wpływać niekorzystnie na zdrowie publiczne, podlegają więc urzędowej kontroli w zakresie bezpieczeństwa żywności sprawowanej przez organy odpowiednio Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej.

Kiedy przepisy wejdą w życie?

Planowane zmiany stwarzają warunki do popularyzacji działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, co daje dodatkowe szanse rozwoju handlu produktami regionalnymi, wytwarzanymi na małą skalę przez rodzinne gospodarstwa rolnicze, w tym za pośrednictwem internetu i sprzedaży wysyłkowej.

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO