KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • województwo łódzkie

WYSZUKIWARKA

OC rolnika — kiedy jest obowiązkowe i co grozi za jego brak?

Opublikowano 24.11.2021 r.
Praca rolnika, chyba jak żadna inna, wiąże się z wieloma ryzykami, na które nie zawsze możemy mieć wpływ. Zdarzenia losowe i pogoda może zniszczyć plony, na które rolnik pracował przez cały rok.

 

Poza tym w gospodarstwie rolnym prowadzone są prace, które mogą wiązać się z narażeniem na szkodę właścicieli i pracowników gospodarstwa oraz osób postronnych. Przepisy jasno więc definiują, jakie ubezpieczenie musi posiadać właściciel gospodarstwa rolnego. 

Jakie są obowiązkowe ubezpieczenia rolnicze?

Do obowiązkowych ubezpieczeń rolniczych należy ubezpieczenie budynków na terenie gospodarstwa rolnego i OC rolnika oraz ubezpieczenie upraw w przypadku pobierania dopłat bezpośrednich. Rolnicy są zobowiązani do wykupienia ubezpieczenia na co najmniej 50 proc. powierzchni upraw rolnych, które objęte są dofinansowaniem. Brak obowiązkowego OC rolnika i ubezpieczenia gospodarstwa rolnego wiąże się z karami finansowymi. 

Obowiązkowe OC rolników — kto musi płacić za ubezpieczenie?

Obowiązkowe OC gospodarstwa rolnego musi być wykupione przez osoby, które są właścicielami lub współwłaścicielami gospodarstwa. Za gospodarstwo rolne uważa się tutaj użytki rolne powyżej jednego hektara oraz mniejsze gospodarstwa, na których prowadzona jest produkcja rolna, uprawy warzyw lub hodowla zwierząt. Ubezpieczenia rolnicze należy opłacać od momentu wejścia w posiadanie gospodarstwa rolnego. Z tego obowiązku nie zwalnia nas brak prowadzenia działalności w gospodarstwie, a nawet przebywanie poza nim. OC rolnika chroni przed szkodami powstałymi w wyniku posiadania gospodarstwa rolnego. 

W przypadku kupna gospodarstwa rolnego, poprzedni właściciel ma 14 dni na zgłoszenie zmiany właściciela gospodarstwa do towarzystwa ubezpieczeniowego, w którym miał wykupioną polisę. Jeśli nabyłeś gospodarstwo w wyniku spadku po śmierci właściciela, to musisz sam poinformować ubezpieczyciela o zmianie.

Co wchodzi w zakres ubezpieczenia OC rolników?

Obowiązkowe ubezpieczenie OC rolników pozwoli uzyskać odszkodowanie, jeżeli szkoda powstała na skutek działania rolnika, osoby pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym albo osoby pracującej w gospodarstwie rolnym. Obowiązkowe OC rolnika pokryje szkody, których następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia lub utrata i uszkodzenie mienia. Ubezpieczyciel wypłaca więc świadczenie w przypadku uszkodzenia własności, uszczerbku na zdrowiu lub śmierci osoby trzeciej. 

OC gospodarstwa rolnego obejmuje również szkody, które powstają podczas prowadzenia kombajnu opryskiwacza i innych pojazdów wolnobieżnych. Obowiązkowe ubezpieczenie rolników obejmuje pojazdy wolnobieżne, które znajdują się w gospodarstwie, dlatego właściciel gospodarstwa nie musi wykupywać na nie oddzielnej polisy. Obejmuje ono również odpowiedzialność cywilną osób pracujących w ubezpieczonym gospodarstwie rolnym. 

Jaka jest minimalna suma gwarantowana OC rolnika?

Suma ubezpieczenia gospodarstwa rolnego wynosi odpowiednio:

  • 5.000.000 € w przypadku szkód na osobie w odniesieniu do jednego zdarzenia bez względu na liczbę osób poszkodowanych;
  • 1.000.000 € w odniesieniu do jednego zdarzenia w przypadku szkód na mieniu.

Obowiązkowe ubezpieczenie rolnicze budynków 

Obowiązkowe ubezpieczenie budynków na terenie gospodarstwa rolnego chroni w przypadku pożaru, huraganu, powodzi, podtopienia, nawalnego deszczu lub uderzenia pioruna. Obowiązkowe ubezpieczenie budynków rolniczych nie obejmuje jednak ubezpieczenia na wypadek zniszczenia maszyn i urządzeń oraz strat w zwierzętach, które znajdują się w ubezpieczonym budynku. Taką ochronę można sobie zagwarantować tylko dodatkowym i nieobowiązkowym ubezpieczeniem, które zabezpieczy również majątek znajdujący się wewnątrz budynku. 

OC gospodarstwa rolnego — pamiętaj o wykluczeniach

W przypadku każdego ubezpieczenia również obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa rolnego warto zapoznać się z OWU, ponieważ istnieją zdarzenia, które nie podlegają wypłacie odszkodowania. Na przykład odszkodowanie z tytułu posiadanej polisy OC rolnika nie zostanie wypłacone, jeżeli szkoda powstanie w związku z prywatnym działaniem na terenie gospodarstwa rolnego i nie będzie miała bezpośredniego związku z pracą rolniczą osoby ubezpieczonej.

Co grozi za brak ubezpieczenia rolniczego?

Niewykupienie obowiązkowego ubezpieczenia gospodarstwa rolnego OC wiąże się z karą pieniężną w wysokości 1/10 minimalnego wynagrodzenia, a w przypadku budynków inwentarskich w wysokości ¼ sumy ubezpieczenia. Nie jest to może dużo, ale ubezpieczenie rolnicze nie jest bardzo drogie, a jego brak w przypadku powstania szkody może właściciela gospodarstwa narazić na ogromne koszty. Zagrożeń w gospodarstwie jest całkiem sporo. 

Warto jednak pamiętać, że obowiązkowe ubezpieczenia rolników chroni tylko w podstawowym zakresie, dlatego powinno się, w zależności od prowadzonej działalności rolniczej i  potrzeb, rozszerzyć takie ubezpieczenia o dodatkowe zabezpieczenia.

Gdzie kupić ubezpieczenie OC rolników? 

Obowiązkowe OC rolników z tytułu posiadania gospodarstwa rolnego kupuje się w wybranym towarzystwie ubezpieczeniowym, a umowę zawiera się na 12 miesięcy. Po tym okresie można skorzystać z oferty innej firmy. Trzeba jednak pamiętać o wypowiedzeniu polisy w formie pisemnej nie później niż dzień przed końcem umowy. Inaczej polisa zostanie automatycznie przedłużona. Cena ubezpieczenia rolniczego zależy od towarzystwa ubezpieczeniowego, powierzchni gospodarstwa, liczby pracowników pomagających w gospodarstwie rolnym, liczbie pojazdów oraz posiadanej hodowli zwierząt. 

Przy zakupie każdego ubezpieczenia warto skorzystać z porównywarki ubezpieczeń i wybrać ofertę towarzystwa, którego zakres ochrony jest najlepiej dostosowany do naszych potrzeb. W przypadku ubezpieczenia rolniczego można rozszerzyć zakres ubezpieczeń i wybrać najkorzystniejszą polisę. Skorzystaj więc z doświadczonych doradców CUK Ubezpieczenia, którzy pomogą Ci porównać oferty wielu towarzystw ubezpieczeniowych i dobrać najlepszy wariant ubezpieczenia dla Twojego gospodarstwa.  

  Materiał partnera 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO