KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • województwo łódzkie

WYSZUKIWARKA

Maryja Niepokalana - czyli jaka?

Opublikowano 09.12.2021 r.
Co oznacza Niepokalane Poczęcie Maryi? To znaczy, że Maryja wolna była od grzechu pierworodnego, któremu podlega każdy człowiek; że Maryja była w szczególnym stanie świętości, czyli „pełna łaski” jak powiedział Anioł Gabriel podczas Zwiastowania. 

Maryja Niepokalana

Co oznacza słowo Niepokalane? Oczywiście jego podstawowe znaczenie można wyjaśnić za pomocą słów: bez zmazy, czyli bez winy, pozbawione wad. Maryja od momentu poczęcia została uwolniona od jakiegokolwiek grzechu. Istniała w umyśle Boga od samego początku, jako doskonały wzór tego, czym powinna być ludzkość. Można by powiedzieć, że Bóg Stwórca tak ukochał swoje stworzenie, że stworzył Niepokalaną. 

Niepokalane Poczęcie Najświętszej Maryi Panny

Prawdę o tym, że Matka Boża jest Niepokalanie Poczęta, czyli wolna od grzechu pierworodnego i „pełna łaski” - ludzie znali na długo przed jej oficjalnym ogłoszeniem. 

Choć wśród pobożnego ludu wiara w niepokalane poczęcie byłą żywa, to teologowie ostro się o to spierali. Spierali się do tego stopnia, że papież Sykstus IV zakazał zwolennikom i przeciwnikom doktryny nazywać się wzajemnie „heretykami”. Kościół dojrzewał bardzo powoli do prawdy o Niepokalanym Poczęciu Maryi. 

Już w IV wieku Św. Augustyn z Hippony uznawał, że Matka Chrystusa była wyłączona spod wpływu jakiegokolwiek grzechu. Dowodził, że choć wszyscy ludzie poddani są grzechowi pierworodnemu, Maryja jest oczywistym wyjątkiem. 

W roku 1816 późniejszy francuski święty – ks. Eugeniusz de Mazenod założył - Zgromadzenie Misjonarzy Oblatów właśnie Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Marii Panny. Celem zakonników była odnowa życia religijnego zniszczonego przez rewolucję francuską. Zakonnicy rozszerzyli swoją działalność misyjną poza Francję - na wszystkie kontynenty. 

W 1830 roku młoda francuska zakonnica Katarzyna Laboure otrzymała nakaz szerzenia Niepokalanego Poczęcia Maryi w objawieniu tzw. cudownego medalika. Na medaliku widoczna jest postać Matki Bożej i widniej tam  napis : «O Maryjo bez grzechu poczęta, mόdl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy. Matka Boża mówiła do siostry  Katarzyny: „Wybijcie medal na wzόr obrazu, ktόry ci przedstawiłam. Wszyscy, ktόrzy go będą nosić poświęcony, otrzymają wiele łask, zwłaszcza jeśli go nosić będą zawieszony na szyi - z wiarą”. Katarzyna Laborue nigdy nie chodziła do szkoły. O swoim objawieniu oraz o otrzymanym poleceniu zawiadomiła spowiednika - ojca Aladela. Ten nie chciał sam decydować, ale poradził się arcybiskupa Paryża. Arcybiskup po wstępnym zbadaniu sprawy orzekł, że nie widzi w tym nic, co sprzeciwiałoby się nauce katolickiej. Wybito więc 1500 pierwszych medalików. Ludzie otrzymywali tyle łask nosząc ten medalik, że zaczęto nazywać go „cudownym medalikiem”. A w ciągu 10 lat w samym tylko Paryżu wybito w różnych wielkościach ponad 60 milionów jego egzemplarzy. 

Objawienie Katarzynie Laborue miało miejsce 24 lata przed ogłoszeniem przez papieża Piusa IX  8 grudnia 1854 roku dogmatu o Niepokalanym Poczęciu Maryi. Najpierw Pius IX rozesłał  do wszystkich  biskupów ankietę z zapytaniem o ich opinie na temat ogłoszenia dogmatu o niepokalanym poczęciu Maryi. Zdecydowana większość odpowiedziała pozytywnie. 

Za uzasadnienie biblijne dogmatu o niepokalanym Poczęciu Maryi - służą słowa archanioła Gabriela „pełna łaski”, skierowane do Niej podczas zwiastowania. Według teologów katolickich pokazują one, że w duszy Marii nie ma miejsca na grzech, skoro jest wypełniona łaską Boga. 

4 lata później Matka Boża objawiła się 14 letniej dziewczynce Bernadetcie Soubirous we Francji w Lourdes - to określenie Niepokalanie Poczęta zostało potwierdzone przez samą Matkę Bożą. Otóż Piękna Pani, bo tak ją nazywa ta biedna dziewczynka ukazała się aż 18 razy. A w 16 objawianiu, które miało miejsce w święto Zwiastowania -  Matka Boża na pytanie Bernadetty, jak ma na imię odpowiedziała: „Ja jestem Niepokalane Poczęcie”. Bernadetta Soubirous nie umiała czytać ani pisać i nic z tego zupełnie nie rozumiała. Miejscowy proboszcz był w szoku, bo zdawał sobie sprawę, że ta biedna dziewczynka nie mogła sobie tego wymyślić, ponieważ, nie wiedziała nic o dogmacie ogłoszonym 4 lata wcześniej przez papieża. 

"O Maryjo bez grzechu poczęta módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi którzy się do Ciebie nie uciekają a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła świętego i poleconymi Tobie"

 

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO