KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Blisko i bez pośredników

Opublikowano 13.12.2021 r.
Produkty prosto od rolników będą łatwiej trafiać do konsumentów i przynosić zysk producentowi, a sprzedaż bezpośrednia przez 2 dni w tygodniu zostanie zwolniona z opłaty targowej. Mają temu służyć przepisy wpisujące się w politykę „Polskiego Ładu dla Polskiej Wsi”, uchwalone przez Sejm RP w ustawie z 29 października 2021 r. o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i soboty przez rolników i ich domowników. Planowane jest, że wejdą one w życie 1 stycznia 2022 r

W te dwa dni – piątek i sobotę – rolnicy i ich domownicy nie będą musieli płacić za stoisko na targowisku. Będą mogli wówczas  sprzedawać produkty rolne lub spożywcze oraz wyroby rękodzieła wyprodukowane w gospodarstwach rolnych. Handel w oparciu o nowe przepisy będzie prowadzony jedynie na wskazanych placach – targowiskach. Miejsce to wyznaczać będzie rada gminy w uchwale. Powinno ono spełniać warunki określone w przepisach dotyczących wymagań higienicznych, sanitarnych, weterynaryjnych, przeciwpożarowych oraz budowlanych. Ponadto przy wyborze tych punktów, rada gminy musi wziąć 
pod uwagę czynniki determinujące częstotliwość korzystania z nich przez rolników i kupujących, szczególnie takie, jak:

  • dogodna komunikacja, bliskie usytuowanie od centrum danej gminy lub miasta lub niedaleka lokalizacja atrakcji turystycznych.

Zasady takiego handlu określać będzie regulamin, uchwalony także przez radę gminy. 

Zaznaczyć należy, że wraz z wejściem w życie ustawy o ułatwieniach w prowadzeniu handlu w piątki i w soboty przez rolników i ich domowników, wyznaczanie przez rady gmin miejsca do takiej działalności zostanie zaliczone do kategorii  zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym.Zaproponowane rozwiązania przyczynią się nych, a także sprzyjać będą upowszechnianiu produktów lokalnych, skracaniu i dywersyfi kacji kanałów dystrybucji poprzez tworzenie miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych. Wpłyną również na pogłębianie powiązań producentów z konsumentami (oferowanie produktów znanego pochodzenia, w odpowiednich ilościach, często po niższych cenach). 

Konsumenci coraz częściej są zainteresowani możliwością zakupu świeżej żywności, produkowanej w danym rejonie przez lokalnych rolników, gdzie nie ma długich łańcuchów dostaw i pośredników, a zapewnione są bliskie relacje wytwórców i nabywców. Zatem skupienie handlu w piątek i sobotę w jednym wyznaczonym do tego celu miejscu, na dogodnych dla rolników warunkach leży nie tylko w interesie tej grupy, lecz ma także wymiar społeczny i zdrowotny.

Taka oznaczona powierzchnia do zbywania polskich produktów rolnych i spożywczych będzie istotnym elementem rozwoju lokalnego i regionalnego.

 
Arkadiusz Krakowiak
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

POWIĄZANE TEMATY:sprzedaż bezpośrednia
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO