KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Jak uniknąć niewypłacalności w gospodarstwie rolnym?

Opublikowano 13.12.2021 r.
Właściciele gospodarstw rolnych to grupa zawodowa, która często zmaga się z problemami finansowymi. Przyczyny niewypłacalności rolników to m. in. susze, choroby bydła, niskie stawki za mleko, a w ostatnim czasie także pandemia. Sprawdź, co warto wiedzieć o restrukturyzacji gospodarstwa rolnego!

Wielu rolników boryka się z trudną sytuacją finansową i rosnącym zadłużeniem. Dlatego warto zapoznać się z podstawowymi informacjami dotyczącymi restrukturyzacji gospodarstw rolnych. W naszym artykule znajdziesz kilka wskazówek na ten temat.

Czym jest restrukturyzacja gospodarstwa rolnego?

Zadłużeni rolnicy mogą skorzystać z pomocy publicznej, która ma na celu restrukturyzację zadłużenia gospodarstwa. Według Ustawy z dnia 9.11.2018 o restrukturyzacji zadłużenia podmiotów prowadzących gospodarstwa rolne restrukturyzacja gospodarstwa rolnego polega na:

 • Pomocy udzielanej właścicielowi gospodarstwa przez Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pomoc może zostać udzielona w formie dopłaty do kredytu bankowego zaciągniętego na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego na skutek prowadzenia działalności rolniczej. Agencja może również udzielić rolnikowi wsparcia w formie pożyczki na sfinansowanie powstałego zadłużenia.
 • Udzieleniu rolnikowi pomocy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa. Pomoc jest udzielana w formie gwarancji zabezpieczającej spłatę bankowego kredytu restrukturyzacyjnego.
 • Przejęciu długu rolnika przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (pod warunkiem przeniesienia własności całości lub części nieruchomości rolnej na rzecz Skarbu Państwa).

Zadłużenie gospodarstwa rolnego - kto może się starać o restrukturyzację?

 

Rolnik, który jest niewypłacalny lub zagrożony niewypłacalnością, może skorzystać z pomocy publicznej na restrukturyzację zadłużenia gospodarstw rolnych. Bardzo ważne jest, aby przed podjęciem jakichkolwiek działań związanych z oddłużeniem gospodarstwa, postawić odpowiednią diagnozę dotyczącą źródeł problemów rolnika. Pozwoli to na wybór najlepszej metody restrukturyzacji zadłużenia. W takiej sytuacji pomocna może się okazać dobra kancelaria restrukturyzacyjna, której specjalnością jest profesjonalna restrukturyzacja przedsiębiorstwa. Aby móc wnioskować o wsparcie związane z restrukturyzacją zadłużenia, trzeba jednak spełniać pewne warunki. Jednym z kluczowych założeń jest prowadzenie działalności rolniczej przez co najmniej 3 lata. Wnioskodawca jest również zobowiązany do opracowania planu restrukturyzacji, który musi zostać zaakceptowany przez ośrodek doradztwa rolniczego właściwy ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę gospodarstwa. 

Plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego

Każdy rolnik, który chce złożyć wniosek o restrukturyzację, powinien sporządzić i przedstawić plan restrukturyzacji gospodarstwa rolnego. Opracowany plan musi zostać zaakceptowany przez dyrektora wojewódzkiego ośrodka doradztwa rolniczego. W dokumencie należy zawrzeć następujące elementy:

 • opis sytuacji gospodarstwa przed otrzymaniem pomocy publicznej;
 • analizę oraz ocenę stanu ekonomiczno-finansowego podmiotu, który prowadzi gospodarstwo rolne;
 • opis działań, które zostaną podjęte w celu przywrócenia podmiotowi prowadzącemu gospodarstwo rolne płynności finansowej, a także wskazanie źródeł finansowania prowadzonych działań;
 • harmonogram wdrożenia planowanych działań restrukturyzacyjnych;
 • wskazanie okresu restrukturyzacji;
 • datę sporządzenia planu oraz podpis jego autora.

Prowadzenie działalności rolniczej może przynieść duże zyski, ale jednocześnie jest dość ryzykowne. Wielu właścicieli gospodarstw zmaga się z kłopotami finansowymi i zadłużeniem. Dlatego warto wiedzieć, z jakich form pomocy mogą skorzystać rolnicy, których problemem jest zadłużenie gospodarstwa rolnego.

  Materiał partnera
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO