KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Dalsze ograniczenia w ŚOR

Opublikowano 16.12.2021 r.
Od kilku lat rynek środków ochrony roślin zmienia się w błyskawicznym tempie. Za sprawą Komisji Europejskiej lista dozwolonych substancji czynnych gwałtownie się kurczy. Związane jest to z wprowadzeniem przez Unię Europejską strategii Od pola do stołu, dzięki której zmniejszymy o 50% do 2030 r. stosowanie pestycydów chemicznych i związane z nimi zagrożenia oraz bardziej niebezpiecznych. 

Oczywiście, działania Komisji Europejskiej mają na celu wyeliminować substancje, które mogłyby okazać się szkodliwe dla środowiska lub też dla zdrowia konsumentów żywności. Niemniej jednak na miejsce wycofywanych preparatów nie wprowadza się nowych . To z kolei może prowadzić do wyższych cen za substancje aktywne, które mają nadal zezwolenia.

Jak nietrudno się domyśleć, zwiększone koszty produkcji mogą w konsekwencji odbić się również na portfelach 
konsumentów.

Ochrona roślin jest nieodłączną częścią współczesnego rolnictwa. Czyste środowisko i wydajne rolnictwo nie stoją w sprzeczności. Podstawą działań branży ochroniarskiej w zakresie badań i rozwoju jest poszukiwanie nowych metod ochrony roślin, które będą efektywne i przyjazne dla środowiska naturalnego. Leży to w interesie nas wszystkich, ponieważ wpływa na wydajność rolnictwa. W mijającym roku dużo się działo w tematyce środków ochrony roślin. W tym okresie nastąpiły znaczące zmiany, jeżeli chodzi o ograniczenia w stosowaniu niektórych substancji czynnych. Ale to jeszcze nie koniec.  Jeszcze w grudniu na pierwszy odstrzał idą środki chwastobójcze, które można stosować tylko do 10.12.2021 r. Były one wykorzystywane do zwalczania jednorocznych i wieloletnich chwastów dwuliściennych w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie, pszenżycie ozimym, jęczmieniu jarym, pszenicy jarej, pszenżycie jarym, mieszankach zbożowych i w kukurydzy. Oto ich lista:

 • Bachmat 306 SE,
 • Deresz Bis 306 SE,
 • Eguo 306 SE, Matbach 306 SE,
 • Muskato 306 SE,
 • Rumak 306 SE.

Zaledwie dzień później, czyli 11.12.2021 r., minął termin zużycia herbicydów: King 306 SE oraz Feniks 306 SE. 

Czym będziemy chronić uprawy?


Szukając skutecznych rozwiązań w zwalczaniu chwastów dwuliściennych (tj. chabra bławatka, maku polnego), trzeba 
zdać sobie sprawę, że dysponujemy całkiem bogatą listą substancji czynnych, począwszy od klasycznego 2,4-D, MCPA. 

Środki ochrony roślin możemy stosować bezpiecznie, jeśli trzymamy się ściśle zapisów zawartych na etykiecie. Zawiera ona cenne informacje na temat terminów, dawek i warunków stosowania poszczególnych preparatów.

A co jeszcze się zmienia?

Zostają wycofane 31 grudnia 2021 r. środki, które były stosowane do zwalczania chorób grzybowych w uprawach: ziemniaka, pomidora, ogórka i cebuli. Są to: Ekonom Duo 72,5 WP oraz Ekonom MC 72,5 WP. Natomiast od 30.12.2021 r. nie będzie można zaprawiać bulw sadzeniaków ziemniaka przed rizoktoniozą. Znikają: Emesto Prime 50 FS i Emesto Silver 118 FS.

 
Agnieszka Laszczyk
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO