KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • województwo łódzkie
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Nieodpłatne grunty dla samorządów lokalnych

Opublikowano 16.12.2021 r.
Do zadań Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa należy nieodpłatne przekazywanie gruntów m.in. samorządom lokalnym na realizację zadań własnych. W 2020 r. samorządy otrzymały ponad 290 ha gruntów na ten cel, a w pierwszych 9 miesiącach br. –  prawie 220 ha.

Jednym z zadań KOWR, wynikających z art. 24, 43 i 44 ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa jest nieodpłatne przekazywanie uprawnionym podmiotom nieruchomości wchodzących w skład Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa. Beneficjentami są m.in. jednostki samorządu terytorialnego, które mogą ubiegać się o nieodpłatne przekazanie gruntów przez KOWR na realizację zadań własnych.

Od 1992 roku, tj. od początku działalności dawnej Agencji Nieruchomości Rolnych – obecnie Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa nieodpłatnie przekazano uprawnionym podmiotom 673,4 tys. ha gruntów Zasobu, z czego samorządom terytorialnym 59,7 tys. ha.


W pierwszych dziewięciu miesiącach bieżącego roku nieodpłatnie przekazano 3,6 tys. ha gruntów, w tym jednostkom samorządu terytorialnego prawie 220 ha. W tym roku najwięcej terenów samorządom przekazały oddziały terenowe w: Rzeszowie – 66 ha, Szczecinie – 26,4 ha  i Poznaniu – 22,6 ha, co w sumie stanowiło prawie 52% powierzchni nieodpłatnie przekazanej. 


Na uzyskanych przez samorządy lokalne gruntach powstają szkoły, boiska sportowe, place zabaw, tereny rekreacyjne, jak również obiekty użyteczności publicznej: hydrofonie, studnie głębinowe, przepompownie, oczyszczalnie ścieków, drogi dojazdowe, a od 2012 r. także nekropolie. Najwięcej terenów przekazano na drogi – 165,1 ha, następnie na kulturę, edukację, sport i pomoc społeczną – 23 ha oraz cmentarze – 11,2 ha.

Nieodpłatne przekazanie gruntów może nastąpić na wniosek np. jednostki samorządowej, skierowany do właściwego oddziału terenowego KOWR. Na otrzymanych gruntach samorządy muszą realizować zadania precyzyjnie określone w umowie z KOWR. Jeśli nieruchomość w ciągu 10 lat od przekazania przez KOWR zostanie sprzedana lub zagospodarowana w inny sposób niż określony w umowie, KOWR może zażądać zwrotu aktualnej wartości pieniężnej tej nieruchomości.

Aby samorządy lokalne mogły skorzystać z nieodpłatnego przekazania gruntów przez KOWR na realizację zadań własnych muszą spełnić następujące warunki:

 

 1. Posiadać aktualny plan zagospodarowania przestrzennego albo studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy;
 2. Określić zadania, z katalogu zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego, na które KOWR może przekazać nieodpłatnie nieruchomości zgodnie z ustawą;
 3. Wystosować pisemny wniosek jednostki samorządowej do właściwego oddziału terenowego KOWR;
 4. Wykorzystać nieruchomość zgodnie z celem, na jaki została przekazana przez KOWR.

W ostatnim czasie najbardziej spektakularnym przykładem jest nieodpłatne przekazanie gruntów pod budowę nowego szpitala onkologicznego we Wrocławiu. Oddział Terenowy  KOWR we Wrocławiu przekazał 21,8 ha nieruchomości, których wartość została wyceniona na kwotę 18,409 mln zł. Będzie to największy szpital onkologiczny na Dolnym Śląsku. Inwestycja ma się zakończyć pod koniec 2028 r., a jej  koszt to 700 milionów złotych. 


Działalność medyczna w szpitalu będzie prowadzona w ramach unitów, tzn. obszarów wyspecjalizowanych w diagnostyce i leczeniu chorób określonych organów, np.: nowotwory piersi, nowotwory układu moczowego, nowotwory płuc, pulmonologia nieonkologiczna czy hematologia. Szpital pomieści  701 łóżek, powstanie tu blok operacyjny na 10-12 sal, gdzie rocznie przeprowadzanych będzie około 10 tys. zabiegów.


Na nieruchomości szpitalnej zlokalizowane zostaną obszary zieleni i rekreacji dla pacjentów oraz parking na około 1800 pojazdów wraz z drogami dojazdowymi, a także obiekty techniczne. Zagospodarowanie terenu poza infrastrukturą medyczną zakłada pasy zieleni, głównie wysokiej, osłaniającej szpital od strony arterii komunikacyjnej i działek sąsiednich. Projekt nowego szpitala onkologicznego w zakresie lokalizacji szpitala na działce, jak i rozłożenia jego funkcji, zakłada możliwość jego rozwoju wynikającą z potrzeb epidemiologicznych oraz pojawienia się nowych technologii medycznych. 

źródło: KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO