KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • województwo łódzkie
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

KRUS: wznowienie zasiłku na dziecko

Opublikowano 20.12.2021 r.
20 grudnia 2021 r. został przywrócony zasiłek opiekuńczy z tytułu sprawowania opieki nad dzieckiem dla ubezpieczonych w KRUS rodziców i opiekunów dzieci do 8. roku życia.

Zasady przyznawania zasiłku KRUS

Zasiłek opiekuńczy przysługuje od 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r.

Będzie przyznawany na dotychczasowych zasadach:

 • w przypadku zamknięcia z powodu COVID-19 żłobka/przedszkola/szkoły lub innej placówki, do której uczęszcza dziecko;
 • w przypadku, gdy funkcjonowanie placówki, mimo że jest otwarta, zostanie ograniczone ze względu na nieprzewidziane zamknięcie klasy lub oddziału, a więc gdy nie będzie możliwości zapewnienia dzieciom opieki;
 • w przypadku niemożności sprawowania opieki przez nianię lub dziennego opiekuna z powodu COVID-19;
 • na opiekę nad dzieckiem w wieku do ukończenia 8 lat;
 • na opiekę nad dzieckiem legitymującym się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności do ukończenia 18 lat albo dzieckiem z orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

Źródło: MRiRW

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO