KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

KOWR dobrze służy polskiemu rolnictwu - wywiad

Opublikowano 22.12.2021 r.
Z Małgorzatą Gośniowską-Kolą, p.o. Dyrektora Generalnego Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa rozmawia Bartosz Woźniak

– Chciałbym, aby Pani Dyrektor wymieniła kilka zadań potwierdzających, że KOWR jest potrzebny polskiemu rolnictwu.


– Jestem przekonana, że KOWR jest potrzebny. I nie mówię tego wyłącznie dlatego, że kieruję tą instytucją. Głównym celem realizowanym przez KOWR jest wspieranie polskiego rolnictwa w bardzo wielu obszarach. Mówimy o naprawdę szerokim spektrum działalności. Obejmuje ono m.in.: transfer innowacyjnych rozwiązań dla rolnictwa, stabilizację rynków rolnych, zwiększanie eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, promocję polskiej żywności w kraju i zagranicą, gospodarowanie nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa, sprawowanie nadzoru właścicielskiego nad spółkami hodowlanymi o szczególnym znaczeniu dla gospodarki narodowej, realizację szeregu działań na rzecz odnawialnych źródeł energii, oddłużanie gospodarstw rolnych oraz Program Operacyjny Pomoc Żywnościowa dla najuboższej ludności kraju.

Promowanie produktów rolnych i żywnościowych oraz metod ich produkcji w kraju i za granicą to jedno z najważniejszych zadań KOWR, a jednocześnie najbardziej wymierne, bo jego efekty są widoczne.


– Głównym zadaniem działań promocyjno-informacyjnych realizowanych w kraju jest popularyzacja żywności wysokiej jakości wytwarzanej w ramach systemów jakości oraz oznaczeń, w tym żywności regionalnej, tradycyjnej i ekologicznej, a także zwiększenie spożycia żywności produkowanej w Polsce. Większość przeprowadzonych działań realizowana jest w oparciu o wykorzystanie znaku graficznego „Polska smakuje”, co jest odpowiedzią na konieczność zbudowania jednej zauważalnej dla konsumentów marki polskiej żywności. Promowane jest także rolnictwo ekologiczne oraz odpowiedzialne decyzje zakupowe i patriotyzm konsumencki. W tym celu prowadzone są kampanie promocyjne i informacyjne „Solidarni z rolnikami” i „Kupuj świadomie”, a także organizowany jest konkurs dla Kół Gospodyń Wiejskich pod nazwą „Bitwa Regionów”. KOWR obsługuje także 10 branżowych funduszy promocji produktów rolno-spożywczych, utworzonych w celu wspierania marketingu rolnego, wzrostu spożycia i promocji krajowej żywności.

 

– W tym miejscu warto wspomnieć o tegorocznym finale konkursu „Bitwa Regionów”, który odbył się w Częstochowie przy okazji Dożynek Jasnogórskich. Wydarzenie to odbiło się szerokim echem. 


– Była to już VI edycja wydarzenia organizowanego przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa pod honorowym patronatem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi. „Bitwa Regionów” to konkurs adresowany do Kół Gospodyń Wiejskich. Barwne stroje, piękne stoiska, regionalne potrawy przygotowane do konkursu, profesjonalne jury i tłumy uczestników uczyniły je wydarzeniem wyjątkowym. Nawet piękna pogoda dostosowała się do całej oprawy. Była to doskonała promocja polskiego dziedzictwa kulturowego, która będzie kontynuowana w kolejnych latach.

KOWR podejmuje też liczne inicjatywy na rzecz wsparcia rozwoju współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą. 


– Zgadza się. KOWR stara się budować pozytywny wizerunek i rozpoznawalność polskiej żywności za granicą za pomocą działań promocyjnych. Promuje polskie produkty na rynkach zagranicznych pod wspólnym hasłem „Poland tastes good”. Hasło to ma jednoznacznie kojarzyć się z Polską i budzić przekonanie, że polska żywność jest smaczna i odznacza się wysoką jakością. KOWR wspiera rozwój współpracy handlowej sektora rolno-spożywczego z zagranicą poprzez m.in.: organizację narodowych stoisk informacyjno-promocyjnych na zagranicznych targach i wystawach, realizację zagranicznych misji handlowych dla polskich przedsiębiorców czy też organizację w Polsce przyjazdowych misji handlowych zagranicznych importerów, dystrybutorów i przedstawicieli sieci handlowych, które obejmują m.in. rozmowy biznesowe z polskimi przedsiębiorcami oraz wizyty w zakładach produkcyjnych. 

A najnowszą inicjatywą jest uruchomienie zagranicznych biur Centrali KOWR działających w wybranych państwach świata.


– Rzeczywiście, planowane jest wdrożenie pilotażowego projektu polegającego na utworzeniu i uruchomieniu zagranicznych biur Centrali KOWR działających w wybranych państwach świata, których rynki zostały uznane za jedne z najbardziej perspektywicznych dla eksportu polskich produktów rolno-spożywczych, tj. na terenie Stanów Zjednoczonych (z zakresem działania obejmującym Amerykę Północną oraz Amerykę Środkową), Chińskiej Republiki Ludowej (z zakresem działania obejmującym terytorium: Chin, Japonii, Korei Południowej oraz Indii), Wietnamu (z zakresem działania obejmującym kraje ASEAN, Australię i Nową Zelandię), Arabii Saudyjskiej (z zakresem działania obejmującym kraje MENA), oraz Nigerii (z zakresem działania obejmującym Afrykę Zachodnią i Południową).


Sieć zagranicznych biur Centrali KOWR będzie ukierunkowana na konkretne, zindywidualizowane wsparcie dla przedsiębiorców. Inicjatywa uruchomienia zagranicznych biur Centrali KOWR, wraz z takimi projektami, jak stworzenie Systemu Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych, budowa Centralnego Systemu Informatycznego katalogującego Zasób Własności Rolnej Skarbu Państwa oraz „Paszportyzacja polskiej żywności”, została wpisana przez Rząd RP do programu „Polski Ład”, w tym „Polski Ład dla polskiej wsi”.

 

Czy Pani zdaniem inicjatywa ta przyniesie zamierzone korzyści?


– Uważam, że Polska nadal dysponuje znacznym potencjałem do rozwoju eksportu produktów rolno-spożywczych. Zdobywanie nowych rynków zbytu – zwłaszcza spoza UE i co się z tym wiąże – pozyskiwanie nowych partnerów handlowych ma kluczowe znaczenie dla rozwoju naszej gospodarki, w tym polskiego rolnictwa i przemysłu spożywczego. Ponieważ w Polsce produkowane są nadwyżki żywności, dalszy rozwój krajowego sektora rolno-spożywczego w dużym stopniu zależy od możliwości zwiększania sprzedaży za granicę. Jednocześnie, eksport potrzebuje nadal silnego wsparcia instytucjonalnego, aby zachować rosnący trend, szczególnie w tak trudnym okresie jak pandemia koronawirusa.

Wyniki uzyskiwane w eksporcie artykułów rolno-spożywczych napawają jednak optymizmem.


– Tak, polscy przedsiębiorcy radzą sobie bardzo dobrze w tych trudnych czasach, o czym świadczą dobre wyniki w eksporcie. W okresie od stycznia do października 2021 r. wartość eksportu ogółem towarów rolno-spożywczych z Polski, w porównaniu z tym samym okresem ubiegłego roku, wzrosła o 6,7%, do 30,5 mld EUR (138,8 mld zł). Jednak należy zwrócić uwagę, że ponad 72% wpływów z eksportu produktów rolno-spożywczych uzyskano ze sprzedaży do krajów Unii Europejskiej. Dlatego, aby utrzymać trend wzrostowy konieczne jest podejmowanie działań zmierzających do nawiązywania nowych kontaktów handlowych i utrzymywania już istniejących dobrych relacji biznesowych z partnerami pozaunijnymi.

A polskie hity eksportowe to…


– Praktycznie w każdym segmencie produkcji żywności znajdują się produkty, które cieszą się dużym uznaniem konsumentów zagranicznych. Najważniejsze to produkty mleczne, przede wszystkim sery i twarogi, oraz mięso i przetwory mięsne. Oczywiście mogłabym wskazać jeszcze kolejne produkty, które cieszą się powodzeniem za granicą np. produkowane w Polsce: słodycze i wyroby cukiernicze czy owoce i warzywa i ich przetwory, ale poprzestańmy tylko na tych wymienionych.

Czy na zakończenie chciałaby Pani coś jeszcze przekazać czytelnikom portalu kalendarzrolnikow.pl?


– Korzystając z okazji zbliżających się Świąt Narodzenia Pańskiego składam Państwu najserdeczniejsze życzenia zdrowia, szczęścia i wszelkiej pomyślności w życiu osobistym, a także zawodowym. Niech atmosfera Bożego Narodzenia i obecność bliskich pozwolą dostrzec to, co w życiu najważniejsze.


Życzę Państwu, aby nadchodzące chwile były czasem szczególnym, pełnym refleksji, spędzonym bez pośpiechu, trosk i zmartwień, a nowy 2022 rok był pasmem sukcesów zawodowych i szczęścia rodzinnego.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO