KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Przetwórstwo i RHD - czy warto?

Opublikowano 28.12.2021 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Od 30 listopada do 28 stycznia 2022 r. trwa nabór wniosków w działaniu Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, w ramach którego będzie wspierane tzw. małe przetwórstwo i rolniczy handel detaliczny (RHD).

małe przetwórstwo

Małe przetwórstwo i RHD

Coraz więcej konsumentów szuka zdrowej, świeżej żywności, która przebyła najkrótszą drogę od pola do stołu. Również coraz więcej rolników korzysta ze sprzedaży swoich produktów w ramach RHD, sprzedaży bezpośredniej czy MOL. Aby móc zaspokoić oczekiwania obydwu stron po raz kolejny Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa ogłosiła nabór w ramach działania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, które pozwoli rolnikom na sfinansowanie inwestycji związanych z przetwórstwem i sprzedażą własnych płodów.

Dla kogo ta pomoc?

• dla rolników, domowników lub małżonków rolników, którzy będą prowadzili działalność gospodarczą w zakresie przetwarzania produktów rolnych – refundacja nawet 500 tys. zł
• dla rolników lub ich małżonków, którzy podejmą lub prowadzą działalność przetwórczą i sprzedaż produktów przetworzonych w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD), jednak nie mają zarejestrowanej działalności gospodarczej; w porównaniu
z poprzednimi naborami limit został zwiększony i teraz wynosi 200 tys. zł w obydwu wariantach wszyscy ubiegający się o dofinansowanie muszą podlegać ubezpieczeniu społecznemu rolników oraz mieć numer identyfikacyjny gospodarstwa.

Poziom dofinansowania

Dofinansowanie polega na zwrocie max 50% kosztów kwalifikowanych, ale nie więcej niż odpowiednio 500 lub 200 tys. Minimalna wysokość pomocy przyznawana na realizację jednej operacji wynosi 10 tys. zł.

Na co można otrzymać wsparcie?

Pomoc udzielana będzie, m.in., na:

 • budowę, rozbudowę lub modernizację budynków wykorzystywanych do prowadzenia działalności przetwórczej
 • zakup oraz instalację maszyn lub urządzeń do przetwarzania i magazynowania
 • dostosowanie pomieszczeń pomocniczych służących przygotowaniu posiłków (np. kuchni)
 • dostosowanie pomieszczeń gospodarczych przeznaczonych do przechowywania produktów żywnościowych
 • wyposażenie niezbędne do prowadzenia działalności w zakresie przetwarzania i zbywania przetworzonych produktów rolnych przez podmioty działające w ramach rolniczego handlu detalicznego
 • zakup maszyn czy urządzeń służących ochronie środowiska
 • przygotowanie dokumentacji technicznej operacji (szczególnie)
 • wsparcie rozszerzono też na: specjalistyczne środki transportu, które:

‒ są niezbędne dla sprawnego przebiegu procesu technologicznego lub magazynowania
‒ służą do przewozu zwierząt przeznaczonych do uboju
‒ są wykorzystywane do sprzedaży produktów rolnych
‒ są przeznaczone do przewozu produktów rolnych, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach (cysterny, silosy, chłodnie i izotermy).

Dla przypomnienia, z 30 września weszła w życie nowelizacja rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi, która w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania oraz wypłaty pomocy finansowej w ramach poddziałania Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój, wprowadziła następujące zmiany:
• umożliwia zakończenie realizacji operacji i złożenie wniosku o płatność końcową do 30 czerwca 2025 r.
• podnosi wysokości wsparcia udzielanego w ramach poddziałania 4.2 jednemu rolnikowi prowadzącemu lub rozpoczynającemu działalność w zakresie rolniczego handlu detalicznego ze 100 do 200 tys. złotych (rolnicy RHD)
• umożliwia rolnikom zakup specjalistycznych środków transportu
• rozszerza listy podmiotów, które mogą być objęte pomocą w zakresie przetwarzania i konserwowania mięsa objętego numerami PKD 10.11.Z i 10.12.Z o rzeźnie o małej zdolności produkcyjnej położone na terenie gospodarstw, czyli tzw. rzeźnie rolnicze (rolnicy PKD)
• rozszerza katalog działalności objętych wsparciem o produkcję herbat ziołowych (rolnicy PKD).

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO