KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
8 stycznia 2018

Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej

15 lutego  2018 r., w Szczecinie – odbędzie się Konferencja „Narodowy Program Rozwoju Morskiej Energetyki Wiatrowej szansą dla polskiego przemysłu morskiego”. 

Uczestnicy Konferencji zapoznają się z założeniami, o jakie oparte powinno być programowanie rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce aby zmaksymalizować korzyści dla gospodarki narodowej. W ramach konferencji zaprezentowane zostaną propozycje regulacji niezbędnych dla optymalnego wykorzystania lokalnego łańcucha dostaw dla budowy morskich farm wiatrowych w Polskiej Wyłącznej Strefie Ekonomicznej – mówi Janusz Gajowiecki, prezes Polskiego stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej.  

Uczestnicy będą mieli też możliwość zapoznania się z perspektywami rozwoju morskiej energetyki wiatrowej w Polsce i Europie, harmonogramem realizacji najbardziej zaawansowanych polskich projektów oraz postępem prac nad planem zagospodarowania przestrzennego Polskich Obszarów Morskich.

Jak udało się nam ustalić, w konferencji wezmą udział członkowie Parlamentarnego Zespołu ds. Morskiej Energetyki Wiatrowej powołanego w listopadzie 2017 roku przez posła Zbigniewa Gryglasa. Równolegle do Konferencji, w Szczecinie odbędzie się wyjazdowe posiedzenie zespołu, które umożliwi parlamentarzystom zapoznanie się z potencjałem zaplecza przemysłowego, portowego i akademickiego regionów nadmorskich przed którymi rozwój sektora morskiej energetyki wiatrowej otwiera nowe możliwości dynamicznego rozwoju. 

 

Źródło: PSEW

 

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione