KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Podatek od psa - trzeba płacić czy nie?

Opublikowano 19.01.2022 r.
Choć podatek od posiadania psa w roku 2022 wzrasta, dobrą informacją jest to, że większość mieszkających na obszarach wiejskich właścicieli tych czworonogów nie zapłaci z tego tytułu ani grosza.

Podatek od posiadania psa - kto nie zapłaci?

Są dwa zasadnicze powody:

 • ¾ podatek od psa jest podatkiem samorządowym i nie wszystkie gminy w Polsce wprowadziły konieczność jego opłaty
 • ¾ podatnicy podatku rolnego od gospodarstw rolnych (o powierzchni gruntów rolnych powyżej 1 ha) z tytułu posiadania nie więcej niż dwóch psów są zwolnieni z tego obowiązku; jeśli gmina ustaliła tego typu podatek, a rolnik ma więcej niż dwa psy, powinien zapłacić za każdego trzeciego, czwartego… ustaloną stawkę.

Podatek od psa - wysokość

Podatek ten, jak i jego wysokość ustalają rady gmin. Jeśli podejmą taką uchwałę i wprowadzą opłatę za psa to nie może być ona wyższa niż 135 zł na rok. Jest to górna granica wyznaczona przepisami prawa. W gminach, gdzie on obowiązuje, obowiązkowa jest również rejestracja zwierząt. Jest ona bezpłatna i należy jej dokonać w ciągu 2 miesięcy od kupna lub narodzin psa. Jeśli takie okoliczności nastąpią w drugiej połowie roku, zapłacimy połowę.

Istotną sprawą jest tutaj kwestia płacenia podatku od psa nie przez właściciela, ale osobę utrzymującą (opiekuna) psa. Skupienie się w tym przypadku na posiadaczu (a nie właścicielu) zwierzęcia wynika z problemów prawnych udowodnienia własności.

W urzędach miast i gmin informacja o tym czy włodarze gminy wprowadzili podatek od psa na dany rok powinna być ogólnie dostępna. Z reguły uchwałę taką umieszcza się na stronie internetowej i w biuletynie informacji publicznej gminy. Tam, gdzie nie pobiera się opłaty od psa, nie ma również obowiązku jego rejestracji. Wyjątek stanowią jedynie te ras niebezpiecznych uznanych za agresywne.

Jeszcze kilka wyjątków – opłaty za psa nie pobiera się od osób:

 • mających znaczny stopień niepełnosprawności w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej 9 niepełnosprawnych w rozumieniu przepisów ustawy
 • z 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej
 • w wieku powyżej 65 lat prowadzących samodzielne gospodarstwo domowe.

Jak widać, różnie to bywa w różnych rejonach. Pamiętajmy jednak, że pies zaszczeka wesoło na powitanie dnia, ostrzeże przed złodziejem czy pożarem, zamerda wesoło ogonem, by odpędzić ciemne myśli z czoła swego pana, emerytowi przypomni o spacerze, poprowadzi dziecko i niepełnosprawnego, wysłucha samotnego, będzie ci przyjacielem…

Może więc warto zapłacić…

 
Andrzej Lis
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO