KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Wymiana pieców węglowych już bez dotacji

Opublikowano 23.01.2022 r.
przez Małgorzata Dawid-Chrzęstek ŚODR
Nieodpowiednia jakość powietrza w naszym kraju to również m.in. efekt ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem  w przestarzałych i nieefektywnych technologicznie piecach. 

wymiana pieców węglowych

W piecach tych bardzo często spalane są różnego rodzaju śmieci (chociaż jest to zabronione), a więc  np. przedmioty z tworzyw sztucznych, odpady z gumy, elementy drewniane pokryte lakierem, sztuczna skóra itp. Należy pamiętać, że spalanie odpadów, szczególnie z tworzyw sztucznych, nie prowadzi do ich zniknięcia, lecz do przeobrażenia ich w bardzo niebezpieczne substancje, które krążą w powietrzu stanowiąc zagrożenie dla zdrowia i życia ludzkości. 

Aby je wyeliminować należy wymienić stare przestarzałe piece grzewcze na inne, bardziej przyjazne środowisku. Wymiana taka wiąże się jednak z dużymi kosztami dla gospodarstw domowych. Dlatego też rząd, poprzez Program „Czyste Powietrze,” wspomaga gospodarstwa domowe dofinansowując wspomnianą wyżej wymianę, na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy oraz wspiera finansowo przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku.

Dotacje mają przede wszystkim zachęcać Polaków do podejmowania działań, które służą zmniejszeniu emisji szkodliwych zanieczyszczeń do powietrza. Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji powstałych na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych domowych piecach. Program ma poprawić również efektywność energetyczną budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Dedykowany jest on właścicielom lub współwłaścicielom jednorodzinnych budynków mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych  z wyodrębnioną księgą wieczystą.

Dzięki tym działaniom mamy nie tylko szansę oddychać w przyszłości bardziej czystym i zdrowym powietrzem, ale także dzięki temu możemy liczyć na oszczędności w domowym budżecie. 

Składając wniosek o dofinansowanie do siedzib Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, można otrzymać dotacje na ekologiczne źródła ciepła tj. może to być:

 • kocioł gazowy kondensacyjny, 
 • kocioł na pellet drzewny, 
 • pompa ciepła powietrze/woda, 
 • ogrzewanie elektryczne, 
 • kocioł zgazowujący drewno. 

Do końca 2021 roku jedną z możliwości była wymiana starego pieca na piec węglowy, co najmniej piątej generacji, czyli 
najbardziej zaawansowanego technologicznie, a więc bardziej ekologicznego. Od pierwszego stycznia 2022 roku po zmianach w programie „Czyste Powietrze”, Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, a za nim WFOŚiGW nie udzielają już dopłaty do kotła opalanego węglem zostały przesunięte na dofinansowanie termomodernizacji. Tym samym więcej osób będzie mogło skorzystać z podwyższonego dofinansowania tego typu przedsięwzięcia. Będzie to do 37 tys. zł bezzwrotnej dotacji na 1 obiekt.

Zainteresowanie programem „Czyste Powietrze” jest coraz to większe. Największym powodzeniem w całej Polsce do tej pory cieszyły się wnioski dotyczące kotłów gazowych kondensacyjnych stanowiące 44,65% w kraju, czyli prawie połowę. Na drugim miejscu uplasowały się kotły na biomasę – 19,69% a następnie kotły węglowe -16,26% i pompy cieplne powietrzne – 14,1%. Rynek pomp  ciepła w Polsce dynamicznie się rozwija. 

Rząd zakłada, że do 2029 r. uda się w ten sposób wymienić 3 mln przestarzałych pieców. Koniec dotacji na kotły węglowe wynika z wymogów prawa unijnego. Wytyczne Komisji Europejskiej oraz zapisy Krajowego Planu Odbudowy i Polskiego Ładu, a także obowiązujące uchwały antysmogowe przyjmowane przez samorządy w poszczególnych województwach, nakazują wymianę starych kotłów węglowych oraz ograniczają możliwość stosowania paliwa stałego (węgla).Czynniki te sprowokowały zapowiadane wcześniej przez Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zmiany w programie „Czyste Powietrze”.

Zobowiązanie mieszkańców do wymiany starych kotłów na bardziej nowoczesne urządzenia wymuszają na mieszkańcach poszukiwania bardziej efektywnych i sprzyjających środowisku naturalnemu źródeł ciepła. W związku z tym finansowanie przez państwo zakupu nowych kotłów węglowych mijałoby się z celem. Od tego roku nie ma już dofinansowania na piec węglowy, a ci, którzy zdecydowali się na jego wymianę z dofinansowaniem i tak za kilka lat będą musieli ten piec wymienić. 

W związku z tym bardziej korzystne pod względem finansowym jak i ekologicznym na dzień dzisiejszy wydaje się zamontowanie np. kotła gazowego lub kotła na pellet i skorzystanie z dofinansowania.

 

Poniżej tabela przedstawiająca maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych

 

Warto przypomnieć, że od 1 września 2017 r. na terenie województwa śląskiego, obowiązuje Uchwała NR V/36/1/2017  Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego  ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w których następuje spalanie paliw, zwana „uchwałą antysmogową”. 

Zgodnie z jej zapisami instalacje niespełniające wymagań, których eksploatacja rozpoczęła się przed 1 września 2017 roku, powinny zostać wymienione zgodnie ze wskazanymi w uchwale antysmogowej terminami. Wiele osób zastanawia się kiedy należy wymienić posiadany kocioł, piec lub kominek. Zgodnie z ustaleniami z Departamentem Ochrony Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego, wiek kotła należy liczyć na dzień wejścia w życie uchwały antysmogowej, czyli na 1. września 2017 r. Od 1. września 2017 nowe kotły muszą spełniać wymagania min. V klasy;

Terminy wymiany kotłów na paliwo stałe w województwie śląskim przedstawiają 
się następująco:

 • do końca 2021 roku należało wymienić kocioł na paliwo stałe, który 1. września 2017 r. miał powyżej 10 lat od daty produkcji lub nie posiada tabliczki znamionowej,
 • do końca 2023 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który 1. września 2017 r. miał od 5 do 10 lat od daty produkcji, 
 • do końca 2025 roku należy wymienić kocioł na paliwo stałe, który na dzień 1 września 2017 r. miał poniżej 5 lat od daty produkcji,
 • do końca 2027 roku należy wymienić kocioł spełniających wymagania w zakresie emisji zanieczyszczeń określonych dla klasy 3 lub klasy 4 według normy PN-EN 303-5:2012
 • Od 1 stycznia 2028 roku można eksploatować tylko kotły V klasy i ekoprojektu (do tej pory należy wymienić kotły III i IV  klasy).Podmioty posiadające instalacje wydzielające ciepło, lub wydzielające ciepło i przenoszące je do innego nośnika  (tzw. miejscowy ogrzewacz powietrza np.: kominek, piec), powinny wymienić instalacje na spełniającą wymagania  Rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1185 z dnia 24.04.2015. do 31.12.2022 r. chyba że, instalacja osiąga sprawność cieplną min 80% lub jest wyposażona w urządzenie do redukcji emisji pyłu.
 • Inną ważną zmianą w Programie „Czyste Powietrze” jest możliwość ubiegania się o wsparcie na zakup i montaż kotła  na pellet o podwyższonym standardzie. Można uzyskać dotację do 9 tys. zł (nie więcej niż 45% faktycznie poniesionych kosztów) w podstawowym poziomie dofinansowania lub w podwyższonym poziomie dofinansowania 12 tys. zł (nie więcej niż 60% faktycznie poniesionych kosztów). Jest to szansa dla właścicieli domów jednorodzinnych na wymianę starych „kopciuchów” na to właśnie źródło ciepła z dofinansowaniem

 

 

 

 
Małgorzata Dawid-Chrzęstek
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO