KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
 • Narodowy Instytut Wolności
 • Partner serwisu Województwo Podlaskie
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych

WYSZUKIWARKA

Lista firm utylizujących padłe zwierzęta ze wsparciem ARiMR

Opublikowano 20.01.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Opublikowano listę 10 firm świadczących w 2022 roku usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich ze wsparciem ARiMR. Sprawdź!

utylizacja zwierząt gospodarskich

Utylizacja zwierząt gospodarskich

Poniżej lista firm świadczących usługi związane z utylizacją padłych zwierząt gospodarskich w 2022 r. ze wsparciem ARiMR.

 • Eko - Stok Sp. z o.o.;
 • Energoutil Sp. z o.o.;
 • Przedsiębiorstwo Jasta Sp. z o.o.;
 • PP-H Hetman Sp. z o.o.;
 • PPP Bacutil Sp. J.;
 • Promarol - Plus Sp. z o.o.;
 • Saria Polska Sp. z o.o.;
 • Struga S.A.;
 • ZP-H Rakowscy Sp. J.;
 • ZR-P "Farmutil HS" S.A. 

W poszczególnych województwach utylizacją z dofinansowaniem ARiMR zajmować się będzie od pięciu do ośmiu firm, dlatego warto, by rolnicy przed zleceniem wykonanie takich usług, zapoznali się z cenami oferowanymi przez przedsiębiorców działających w ich regionie.

Pomoc ARiMR polega na pokryciu za rolników w całości lub części kosztów obejmujących zbiór, transport i unieszkodliwienie padłych zwierząt gospodarskich z gatunku bydło, owce, kozy, konie oraz trzoda chlewna.

Wysokość wsparcia zależy od wieku i gatunku padłego zwierzęcia. Agencja sfinansuje za rolnika pełne koszty zbioru i transportu padłego bydła, owiec, kóz, koni oraz świń, a także pokryje w 100 proc. koszty unieszkodliwienia bydła, które ukończyło 48. miesiąc życia oraz owiec i kóz, które ukończyły 18 miesiąc życia (zwierzęta z tych grup podlegają badaniom w kierunku TSE – gąbczaste zwyrodnienie mózgu). Natomiast w przypadku unieszkodliwienia padłego bydła poniżej 48. miesiąca życia, a owiec i kóz poniżej 18. miesiąca życia oraz świń i koni niezależnie od ich wieku, Agencja może dofinansować do 75 proc. poniesionych przez producenta rolnego kosztów. W przypadku rolników będących płatnikami podatku VAT, dofinansowanie nie obejmuje jego kwoty.

Pomoc może otrzymać producent rolny prowadzący gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym lub dział specjalny produkcji rolnej. Ze wsparcia nie mogą jednak skorzystać producenci, którzy nie spełniają kryterium mikro-, małego lub średniego przedsiębiorstwa.

Wsparcie udzielane przez ARiMR na pokrycie kosztów utylizacji padłych zwierząt gospodarskich jest jedną z form tzw. pomocy krajowej, w całości finansowanej z budżetu państwa. Zasady korzystania z usług utylizacyjnych z dofinansowaniem ARiMR nie ulegają zmianie w stosunku do lat ubiegłych.

Więcej informacji, cenniki usług świadczonych przez firmy w poszczególnych województwach oraz telefony kontaktowe – otwórz

Źródło: ARiMR
 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO