KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Ustawa o gospodarstwie rolnym określi uprawnienia i obowiązki rolnika

Jednym z najważniejszych priorytetów, jakie postawił przed sobą w 2018 roku resort rolnictwa jest opracowanie projektu ustawy o gospodarstwie rolnym.

Zgodnie z art. 23 Konstytucji RP z 1997 roku, podstawą ustroju rolnego państwa jest gospodarstwo rodzinne. Zasada ta nie narusza postanowień art. 21 i art. 22. Konstytucja wprowadza pojęcie gospodarstwa rodzinnego nie określając jednak jego definicji. Wskazane normy konstytucyjne mają charakter ogólny. Wyznaczają fundamenty ustroju rolnego, który miał w przyszłości zostać doprecyzowany przez ustawodawcę.

Przepis Konstytucji RP powinien być traktowany jako deklaracja w zakresie ustawowego regulowania tego ustroju. Konstytucyjne uznanie gospodarstwa rodzinnego za podstawę ustroju odpowiada faktycznemu stanowi rzeczy, który ukształtował się w rozwoju historycznym naszego rolnictwa. Byłby to akt zakrojony na szeroką skalę, zbliżający się swym zasięgiem do próby stworzenia pierwszego polskiego kodeksu rolnego.

Ze względu na szeroki zakres regulowanych przez siebie zagadnień, akt taki z natury rzeczy musiałby inkorporować część szczególnych rozwiązań kodeksu cywilnego oraz szereg istniejących już i obowiązujących ustaw rolnych. Jednym z najistotniejszych zadań projektu, o którym tu mowa, winno być w szczególności określenie, uregulowanie pozycji prawnej gospodarstwa rolnego w obrocie gospodarczym, zapewnienie mu równej pozycji prawnej z innymi podmiotami gospodarczymi, ponowne wprowadzenie gospodarstwa rolnego do kodeksu handlowego. Równocześnie byłaby to okazja do sformułowania nowych, a zarazem nowoczesnych zasad organizacji wewnętrznej gospodarstwa rolnego, jego pozycji wobec organów państwa, gwarancji istnienia i prawidłowego funkcjonowania – informuje Ministerstwo rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Byłoby to przedsięwzięcie, jak podkreśla MR i RW, zakrojone niewątpliwie na dłuższy okres prac przygotowawczo-legislacyjnych i wymagałoby przede wszystkim silnego poparcia i woli politycznej władz przygotowania i przeprowadzenia w Sejmie takiego aktu. Równocześnie byłaby to doskonała okazja do harmonizacji na szeroką skalę pozycji prawnej gospodarstwa rolnego w Polsce z odpowiednimi rozwiązaniami ustawodawstwa Unii Europejskiej.

W celu osiągnięcia zakładanych celów przewiduje się przyjęcie ustawy, uzgodnionej z partnerami społecznymi, która określi stabilne finansowanie rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Podstawowe cele ustawy o gospodarstwie rolnym to przede wszystkim: 

 • określenie uprawnień i obowiązków dla rolnika,
 • regulacja stanu prawnego i organizacji wewnętrznej gospodarstwa rolnego oraz uregulowanie kwestii cywilnoprawnej i socjalnej ochrony członków rodziny rolnika pracujących w gospodarstwie,
 • wprowadzenie specjalnego uprzywilejowanego reżimu dla młodych rolników,
 • racjonalne wykorzystanie gruntów na cele produkcji rolnej, kontrola obrotu spekulacyjnego,
 • zapewnienie trwałości innych form gospodarczego władania gruntem, zwłaszcza długoterminowych dzierżaw rolniczych,
 • kontrola i przeciwdziałanie nadmiernej kumulacji gruntów,
 • określenie zasad nabywania gruntów rolnych przez cudzoziemców,
 • tworzenie instrumentów gwarantujących poprawę istniejącej struktury agrarnej.

 

 

Źródło: MR.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
REKLAMA

Redakcja

Bartosz Woźniak

redaktor naczelny

tel : 664 029 592

tel: 54 235 52 61

naczelny@kalendarzrolnikow.pl

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 

Tu nas znajdziesz

Napisz do nas


pozycje oznaczone * muszą być wypełnione
Partnerzy
 • ODR Bratoszewice
 • KOWR
 • Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie
 • WDR
 • MINISTERSTWO ROLNICTWA I ROZWOJU WSI
-->