KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie

WYSZUKIWARKA

Jak się starać o dofinansowanie budowy biogazowni?

Opublikowano 22.01.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Wsparcie na budowę i rozwój biogazowni rolniczych możliwe jest dzięki programowi „Agroenergia”, który realizowany jest z funduszy NFOŚiGW.

biogazownia rolnicza

Jego celem jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.

Samorząd rolniczy z Podkarpacia złożył wniosek do ministerstwa rolnictwa o umożliwienie  budowy biogazowni rolniczych z 80% dofinansowaniem kosztów kwalifikowanych inwestycji. W odpowiedzi ministerstwo rolnictwa zauważyło, że możliwość dofinansowywania budowy biogazowni rolniczych już istnieje i daje ją program ,,Agroenergia''.


Program składa się z dwóch części, z czego część 2 programu realizowana bezpośrednio przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, dotyczy dofinansowania biogazowni rolniczych wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego (o mocy do 500 kW) oraz małych elektrowni wodnych o mocy do 500 kW. Dofinansowanie w formie pożyczki może sięgnąć do 100% kosztów kwalifikowalnych, a dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowalnych.
Szczegółowa informacja o zasadach udziału w programie, znajduje się na stronie NFOŚiGW: https://www.gov.pl/web/nfosigw/czescą-biogazownie-rolnicze-i-maleelektrownie-wodne.


Ministerstwo poinformowało także, że również projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023-2027 w interwencji „Inwestycje w gospodarstwach rolnych w zakresie OZE i poprawy efektywności energetycznej”, przewiduje dofinansowanie inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych o mocy do 50kW. Zakłada się, że będą to inwestycje realizowane przez rolników w ramach prowadzonych przez nich działalności rolniczych. Zgodnie z przyjętymi założeniami, pomoc będzie miała formę refundacji części kosztów kwalifikowalnych operacji. W okresie programowania, maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi, nie może przekroczyć 1.500.000 zł. 


Szczegółowe zasady przyznawania tej pomocy będą znane po wydaniu przepisów wykonawczych.

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO