KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Dokumentowanie sprzedaży przez KGW - faktura i sprzedaż bezrachunkowa

Opublikowano 22.01.2022 r.
Jeżeli koło gospodyń wiejskich prowadzi uproszczoną księgowość (UEPIK), to przy sprzedaży swoich wyrobów ma do wyboru dwie formy ewidencji: sprzedaż bezrachunkową oraz fakturę podatnika zwolnionego z VAT.

kgw sprzedaż

Dokumentowanie sprzedaży przez KGW - sprzedaż bezrachunkowa

Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej powinna być prowadzona w miejscu, gdzie wykonywana jest działalność (w miejscu sprzedaży). Ponieważ nie ma ściśle określonego dla KGW wzoru formularza, należy pamiętać, że w prawidłowo prowadzonej ewidencji powinny się znaleźć:
• tytuł: „Ewidencja sprzedaży bezrachunkowej”
• numer strony ewidencji
• odpowiednio w kolumnach: wyszczególniony numer wpisu, data uzyskania przychodu, kwota przychodu; warto też dodać informację, co jest sprzedawane (np. 1. – 16.09.2021 – 12,00 zł – 6 pierogów)
• suma przychodu z danej strony
• suma przychodu z poprzednich stron (tzw. suma
z przeniesienia)
• łączna uzyskana wartość przychodu (razem).

W ewidencji pod jedną datą może znajdować się wiele zapisów, należy bowiem wykazać każdy przychód oddzielnie. Oznacza to, że zapisujemy każdą sprzedaż dokonaną danego dnia. Po wydrukowaniu/wypełnieniu ręcznym strony ewidencji sprzedaży bezrachunkowej należy spiąć, ponieważ wymagana jest w postaci zbroszurowanej.

Faktura

W przypadku, gdy odbiorca zgłasza potrzebę posiadania faktury dokumentującej fakt nabycia naszych wyrobów, możemy taki dokument wystawić. Przypominamy, że jako KGW podlegamy pod VAT, jesteśmy jednak zwolnieni z podatku (Ustawa z 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług art. 113. Ust. 1 – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatników, u których wartość sprzedaży nie przekroczyła łącznie w poprzednim roku podatkowym kwoty 200 000 zł; lub ust. 9 – zwalnia się od podatku sprzedaż dokonywaną przez podatnika rozpoczynającego w trakcie roku podatkowego wykonywanie czynności określonych w art. 5 zakres przedmiotowy ustawy, jeżeli przewidywana przez niego wartość sprzedaży nie przekroczy, w proporcji do okresu prowadzonej działalności gospodarczej w roku podatkowym, kwoty określonej w ust. 1.).

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z 3.12.2013 r. w sprawie wystawiania faktur, dokument ten powinien zawierać:
• datę wystawienia
• numer kolejny
• imię i nazwisko/nazwy podatnika i nabywcy to-
warów oraz NIP i adresy (sprzedawca, nabywca)
• nazwę (rodzaj) towaru
• miarę i ilość (liczbę) dostarczonych towarów
• cenę jednostkową towaru
• kwotę należności ogółem
• wskazanie przepisu ustawy, zgodnie z którą podatnik stosuje zwolnienie od podatku.

Fakturę taką możemy wypisać na formularzu w bloczku lub wypełniając druk dostępny w internecie. Pamiętajmy, aby w uwagach dokonać wpisu Sprzedaż zwolniona od podatku na podstawie art. 113 ust. 1 lub 9 ustawy o VAT (DzU z 2004 r. nr 54, poz. 535 z późn. zm.”. Stanowi to wymagane wskazanie przepisu ustawy, zgodnie, z którą stosujemy zwolnienie od podatku.

Fot. redakcja

 
Kamila Drobnik
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO