KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

Rolnicy chcą zmian w terminach wysiewu nawozów

Opublikowano 02.02.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian w aktualnie obowiązujących przepisach, dotyczących wysiewu nawozów. 

terminy nawożenia

Zmiany terminów stosowania nawozów

Wielkopolska Izba Rolnicza wystąpiła do Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi Henryka Kowalczyka z prośbą o możliwość wprowadzenia zmian, które pozwolą stosować nawozy w uzależnieniu od warunków atmosferycznych, a nie jak to jest obecnie w określonych terminach.

WIR swoją prośbę uzasadnia zmianami klimatycznymi i łagodnymi oraz krótszymi zimami, z jakimi mamy ostatnio do czynienia w kraju.

Zwracam się do Pana Ministra z prośbą o rozważenie zmian w przepisach umożliwiających możliwość zastosowania nawozów na polach już od 15 lutego, podobnie jak to miało miejsce w roku 2020 - napisał Prezes WIR, Piotr Walkowski. - Proponuję, aby skonstruować tak przepisy aby, nie było konieczności każdorazowo podejmowania decyzji, tylko aby rolnik w zależności od sytuacji pogodowej mógł podjąć decyzję, co do nawożenia. Chodzi o to, aby zasad nie określały sztywne terminy, tylko warunki pogodowe.

WIR w swoim piśmie powołuje się na zapisy dyrektywy 91/676/EWG (tzw. dyrektywa azotanowa) jak i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne,  które  przewidując m.in. możliwość zachodzenia zmian w przyrodzie, w tym zmian klimatycznych, a także dokonujący się postęp w rolnictwie i branży nawozowej wprowadziły obowiązek cyklicznego przeglądu i aktualizacji „Programu działań mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia wód azotanami pochodzącymi ze źródeł rolniczych oraz zapobieganie dalszemu zanieczyszczeniu”, zwanego programem azotanowym, dając możliwość dostosowania do aktualnych warunków atmosferycznych.

Nawożenie azotem

Termin zastosowania tzw. startowej dawki azotu na wiosnę jest bardzo ważny z punktu widzenia agrotechniki i prawidłowego rozwoju roślin. Wiosną, rośliny wykazują zwiększone zapotrzebowanie na składniki pokarmowe. Szybkie i prawidłowe zastosowanie pierwszej dawki azotu ma na celu pobudzenie roślin do krzewienia, uzyskanie dużej liczby kwiatków i kłosków w różnicującym się zawiązku kłosa, a w konsekwencji optymalnej obsady źdźbeł kłosonośnych na jednostce powierzchni. Dawka startowa w zbożach ozimych decyduje więc o ich plonowaniu. W przypadku rzepaku pierwsza dawka azotu powinna zostać dostarczona wczesną wiosną, jeszcze przed ruszeniem wegetacji rzepaku. Takie działanie wspomaga pobranie i efektywność azotu z gleby, wpływa na szereg procesów biochemicznych zachodzących w roślinie oraz zwiększa odporność roślin na choroby i szkodniki. Jest to szczególnie ważne po zimie, kiedy rośliny muszą się odbudować. Pierwsza, uderzeniowa aplikacja azotu powinna być zgodna z zasadą: nawóz czeka na roślinę, a nie odwrotnie - czytamy.

WIR podkreśla, że aktualnie panujące temperatury są sygnałem dla ozimin i rozet rzepakowych do wznowienia wegetacji, dlatego w takich warunkach niezbędne jest zastosowanie wiosennej startowej dawki azotu. Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za wczesnym zastosowaniem azotu jest uwilgotnienie gleby, które wczesną wiosną jest na wystarczającym poziomie, co jest ważne z punktu widzenia obecnych zmian klimatycznych. 

Źródło: WIR

 

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO