KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Co mówi Polski Ład o podatkach?

Opublikowano 04.02.2022 r.
Ostatnimi czasy nie sposób nie natknąć się na określenie Polski Ład. Przepisy związane z tą ustawą dotykają wielu sfer życia.

polski ład podatki

1 stycznia 2022 roku weszły w życie nowe przepisy podatkowe. Zostały wprowadzone właśnie w ramach ustawy Polski Ład. Poniżej niektóre z nich.

Podwyższenie kwoty wolnej od podatku

Jedną z najważniejszych zmian, jest podwyższenie kwoty wolnej od podatku. Od stycznia 2022 roku kwota wolna wzrośnie z obecnych 8 000 do 30 000 zł (poprzez podwyższenie kwoty zmniejszającej podatek do wysokości 5 100 zł (30 000 zł x 17% – 5 100 zł = 0 zł).
Obecnie mamy 5 przedziałów, które warunkują zastosowanie odpowiedniej kwoty zmniejszającej podatek. Od nowego roku kwota nie będzie miała już charakteru dygresyjnego. Od 2022 roku będzie ona stała dla wszystkich podatników.

Kwota zmniejszająca podatek – jak było do 2021 r.

Kwota uzyskanego dochodu (podstawa obliczenia podatku)

Kwota zmniejszająca podatek

8 000 zł

1 360 zł

Od 8 001 zł do 13 000 zł

1 360 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 834,88 zł x (podstawa obliczenia podatku 8 000 zł) ÷ 5000 zł

Od 13 001 zł do 85 528 zł

525,12 zł

Od 85 529 zł do 127 000 zł

525,12 zł pomniejszone o kwotę obliczoną według wzoru: 525,12 zł x (podstawa obliczenia podatku

85 528 zł) ÷ 41 472 zł

Powyżej 127 001 zł

0 zł

 

Kwota zmniejszająca podatek – od 1 stycznia 2022 r. (Polski Ład)

KWOTA UZYSKANEGO DOCHODU (PODSTAWA OBLICZENIA PODATKU)

KWOTA ZMNIEJSZAJĄCA PODATEK

Do 30 000 zł

5 100 zł (30 000 zł x 17%)

Powyżej 30 000 zł

Brak kwoty zmniejszającej podatek

 

Podwyższenie I progu podatkowego


W 2022 r. przedsiębiorcy będą mogli skorzystać również z wyższego, pierwszego progu podatkowego. Zostanie on podwyższony z dotychczasowych 85 528 zł do 120 000 zł. 


Po przekroczeniu tej kwoty zastosowanie będzie miała 32% stawka podatku PIT.

Skala podatkowa – jak było do 2021 r.

Podstawa obliczenia podatku

Do końca 2021 r.

 

do 85 528 zł

17%

minus kwota

zmniejszająca podatek

ponad 85 528 zł

14 539 zł 76 gr plus 32%

nadwyżki ponad 85 528 zł

 

Skala podatkowa – od 1 stycznia 2022 r. (Polski Ład)

Podstawa obliczenia

podatku

Od 2022 r.

 

do 120 000 zł

17%

minus kwota

zmniejszająca podatek

ponad 120 000 zł

15 300 zł plus 32% nad-

wyżki ponad 120 000 zł

 

Wysokość składki zdrowotnej dla przedsiębiorców na skali


Obecnie obowiązują jednolite zasady ustalania podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne dla wszystkich osób prowadzących pozarolniczą działalność. Nowy rok przyniesie nam wiele zmian w tej kwestii. Wysokość składki będzie uwarunkowana formą opodatkowania osoby prowadzącej pozarolniczą działalność.


Inna podstawa będzie dla przedsiębiorcy opodatkowanego na zasadach ogólnych (według skali podatkowej oraz podatkiem liniowym) czy dla przedsiębiorcy opodatkowanego ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych, opodatkowanego w formie karty podatkowej oraz dla pozostałych osób prowadzących pozarolniczą działalność.


W styczniu 2022 roku zmianie nie ulegnie wysokość stawki procentowej składki zdrowotnej dla przedsiębiorców rozliczających się na zasadach ogólnych. Nadal będzie wynosiła ona 9%. Zmieni się jednak podstawa wymiaru tej składki. Nie będzie już liczona od  podstawy ustalanej jako 75% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw w czwartym kwartale roku poprzedniego, włącznie z wypłatami z zysku, ogłaszanego przez Prezesa GUS. Od 2022 roku składka zdrowotna będzie obliczana indywidualnie, od osiągniętego przez przedsiębiorcę dochodu.


Warto przy tym zaznaczyć, że w sytuacji braku dochodu lub gdy osiąga on wysokość minimalnego wynagrodzenia – 9% składki zdrowotnej liczone będzie od kwoty minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w dniu 1 stycznia roku składkowego.
Składka zdrowotna bez możliwości odliczenia


W nowym roku przedsiębiorca na skali podatkowej utraci prawo do odliczania od podatku składki zdrowotnej w wysokości 7,75% podstawy wymiaru. Jest to negatywna zmiana dla przedsiębiorców. Może ona bowiem oznaczać ogromny wzrost obciążenia – po pierwsze wzrośnie sama kwota składki zdrowotnej dla osób o sporych dochodach. Po drugie – kwota zapłaconych składek nie obniży już podatku do zapłaty.

 

 
Marta Knop-Kołodziej
"Wieś Kujawsko-Pomorska", styczeń 2022 r. Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do niego tutaj
POWIĄZANE TEMATY:podatkipolski ład
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO