KalendarzRolników.pl
Nie masz jeszcze konta?

Partnerzy portalu

Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
Partner serwisu Województwo Podlaskie
Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
Krajowa Rada Izb Rolniczych
KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
13 stycznia 2020

Taka jest nasza wiara część... Pismo Święte

Po bożonarodzeniowych rozważaniach na temat narodzin Jezusa, czyli wcielenia Syna Bożego, powracamy do systematycznego poznawania prawd naszej wiary.

W poprzednich częściach powiedzieliśmy o tym, że Bóg zapragnął objawić człowiekowi prawdę o sobie. Pełnię objawienia przyniósł Bóg w Jezusie Chrystusie. Dociera ono do nas dzięki słowu spisanemu – czyli Pismu Świętemu oraz Tradycji apostolskiej. Objawienie i jego interpretacja, troska o przekazywanie pełni depozytu wiary została powierzona wspólnocie pierwszych uczniów – apostołom oraz ich następcom biskupom, a ujawnia się to dzięki tzw. Nauczycielskiemu Urzędowi Kościoła. Wiele prawd wiary zostało zdefiniowane w pewne niezmienne sentencje zwane dogmatami. W samym procesie przekazywania wiary bierze udział cały Lud Boży, dzięki tzw. zmysłowi wiary, pozostając w jedności z biskupami. Dziś chcemy pogłębić kwestię jednego ze sposobów, dzięki któremu dociera do nas objawienie – Pismu Świętemu.

    1. Bóg objawia się w Chrystusie, czyli w Słowie

„Jeśli Bóg rzeczywiście przemówił, to nie ma nic ważniejszego od tego, aby zasłuchać się w to, co powiedział” – mówił św. Hieronim. Dlatego właśnie Kościół zawsze czcił Pismo Święte, ponieważ Bóg najpełniej i ostatecznie wyraził się w Słowie, którym jest Jezus Chrystus. Kościół – w swojej wędrówce wiary – karmi się nie tylko ciałem Pana, ale również słowem. Słowo – wydawać by się mogło ludzkie – Pisma Świętego, jest prawdziwie Słowem Boga, dlatego ma moc wzmacniać nasze duchowe siły (por. KKK, 101-104).

    2. Autorem Pisma Świętego jest Bóg

Autorem Pisma Świętego jest Bóg, a prawdy wyrażone w Piśmie Świętym zostały spisane pod natchnieniem Duch Świętego. Jak czytamy w soborowym dokumencie Dei Verbum:

Święta Matka Kościół uważa, na podstawie wiary apostolskiej, księgi tak Starego, jak Nowego Testamentu w całości, ze wszystkimi ich częściami za święte i kanoniczne, dlatego że, spisane pod natchnieniem Ducha Świętego, Boga mają za Autora i jako takie zostały Kościołowi przekazane (21). T

Taka właśnie była wiara apostolska dotycząca natchnionego charakteru słów Świętych Ksiąg.

    3. Bóg zaprasza człowieka do współpracy

Bóg natchnął ludzi do spisania świętych ksiąg. W tym sensie również człowiek jest ich autorem. Bóg posłużył się ich talentami, zdolnościami, aby przekazali to i tylko to co On sam zechciał (por. Dei Verbum 11, KKK 106). Ponieważ ludzcy autorzy Pisma Świętego działają pod natchnieniem Ducha Świętego, oznacza to, że Pismo Święte przekazuje prawdy w sposób pewny, wierny i bez błędu.

    4. Chrześcijaństwo nie jest religią księgi, ale religią Słowa 

Mimo, iż Pismo Święte jest tak ważne dla wierzących, chrześcijaństwo nie jest religią księgi, czyli spisanych i statycznych słów, martwej litery, albo opowiadań z przeszłości . Chrześcijaństwo jest religią Słowa, które jest dynamiczne, działa i inspiruje. Byśmy doświadczali jednak takiej właśnie dynamiki Słowa trzeb, aby samo Słowo Przedwieczne, czyli Chrystus, za pośrednictwem Ducha Świętego oświecał nasz umysł (por. KKK, 105-108).

 

kontakt1.jpg Ks. Piotr
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
drukuj  
REKLAMA
Redakcja

Wydawca

WDR
ul. Modra 23
87-807 Włocławek
www.wydawnictwodr.pl

 
Tu nas znajdziesz
Napisz do nas

pozycje oznaczone * muszą być wypełnione