KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Spotkanie ministra z rolnikami w Barzkowicach

Opublikowano 04.02.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W Zachodniopomorskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Barzkowicach odbyło się spotkanie wicepremiera, ministra rolnictwa i rozwoju wsi Henryka Kowalczyka z zachodniopomorskimi rolnikami.

W spotkaniu uczestniczyło ok. 200 rolników. Wicepremier odpowiadał m.in. na postulaty wysuwane przez rolników podczas styczniowego protestu.

Wysokie ceny nawozów

Odnosząc się do cen nawozów wicepremier Kowalczyk wskazał, że w nawozach azotowych gaz stanowi 70 proc. kosztów i jeśli gaz zdrożał wielokrotnie to i nawozy musiały zdrożeć.

– Chcemy wprowadzić dopłaty do nawozów, ale nie możemy tego zrobić bez zgody Komisji Europejskiej – podkreśli szef resortu rolnictwa i dodał, ze według wstępnych szacunków górny limit tego wsparcia wynosił by ok. 500 zł do hektara.

W opinii wicepremiera Henryka Kowalczyka dopłata na tym poziomie pokrywałaby   mniej więcej różnicę ceny.

– Na ten zapewnione są środki w budżecie ok. 3-4 mld zł., ale pomoc ta może być wdrażana dopiero wtedy, gdy Komisja Europejska wyrazi zgodę – zaznaczył szef resortu rolnictwa.

Wicepremier Kowalczyk powiedział, że wprowadzenie dotacji do nawozu bez zgody KE skutkowałoby koniecznością  zwrotu przez rolników tych pieniędzy za rok.

Wicepremier poinformował rolników o  podjęciu  próby wpisania zakładów azotowych na listę przemysłu energochłonnego. Gdyby zakłady azotowe zostały wpisane na tę listę mogłyby również uzyskać wsparcie finansowe co z kolei wpłynęłoby na mniejsze ceny nawozów.

Szacowanie skutków suszy

Rolnicy domagali odszkodowań za skutki suszy w 2021 r. i zmiany zasad jej szacowania.

Wicepremier Kowalczyk podkreślił, że włączenie do oceny zdjęć satelitarnych jest niezbędne, ponieważ - (…) obejmują one powierzchnię całego kraju, a nie tylko punktowo jak stacje .

Wicepremier przypomniał, że System Monitoringu Suszy Rolniczej prowadzony przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa - Państwowy Instytut Badawczy. Zaznaczył, że jest on cały czas udoskonalany. Utworzona została m.in. Platforma dialogu z Rolnikiem, która umożliwia zgłoszenie rozbieżności między wynikami systemu, a obserwacją przez rolnika strat w polu.

Szef resortu rolnictwa zapowiedział powołanie  grupy rzeczoznawców, którzy weryfikowaliby dane systemu.

Dopłaty bezpośrednie

Rolnicy przeciwstawili się różnicowaniu gospodarstw rodzinnych pod względem dostępu do mechanizmów wsparcia Unii Europejskiej, w tym przede wszystkim płatności bezpośrednich.

Wicepremier wyjaśniał, że  objecie płatność redystrybucyjną gospodarstw rodzinnych o wielkości do 300 ha, na równi z gospodarstwami mniejszymi, o wielkości do 30 ha czy do 50 ha byłoby niezgodne z dyrektywą Unii Europejskiej.

– Dyrektywa UE mówi o wsparciu małych gospodarstw i zapobieganiu likwidacji średnich gospodarstw rodzinnych. Stąd decyzja o wspieraniu płatnością redystrybucyjną gospodarstw o wielkości do 50 ha. Przypomnę, że do tej pory było to 30 ha. Zwiększamy więc możliwą wielkość gospodarstwa o 20 ha – wyjaśniał szef resortu rolnictwa.

Zaznaczył również, że gdyby płatnością objąć wszystkie gospodarstwa, przestałaby ona być płatnością redystrybucyjną.

Tarcza antykryzysowa dla rolnictwa

Rolnicy domagali się też wprowadzenia tarczy antykryzysowej dla rolnictwa,

Wicepremier Henryk Kowalczyk przypomniał, że jeśli chodzi o tarczę antykryzysową dla rolnictwa, to obniżony został podatek VAT na nawozy, paliwo i środki ochrony roślin. Jest to niezwykle istotne. Przypomniał, że obniżona została także akcyza na paliwo.

Źródło: MRiRW

POWIĄZANE TEMATY:minister rolnictwa
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO