KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Kształtowanie przez KOWR zdrowych nawyków żywieniowych dzieci

Opublikowano 08.02.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
KOWR realizuje delegowane zadanie WPR pn. „Program dla szkół”, które cieszy się dużą popularnością i wpisuje na stałe w codzienne życie uczniów oraz szkół podstawowych na terenie całego kraju. Głównym celem „Programu dla szkół” jest kształtowanie zdrowych nawyków żywieniowych dzieci, poprzez zwiększanie spożycia owoców, warzyw oraz mleka i produktów mlecznych w ich codziennej diecie oraz propagowanie zdrowego odżywiania dzięki działaniom towarzyszącym o charakterze edukacyjnym. 

kowr program dla szkół

Program dla szkół

W zakres programu realizowane są nie tylko dostawy owoców i warzyw oraz mleka i produktów mlecznych, lecz także działania edukacyjne w szkołach służące propagowaniu zdrowego odżywiania, promocja oraz ocena programu.

Uczniowie bezpłatnie otrzymują owoce i warzywa (tj.: jabłka, gruszki, śliwki, truskawki, marchewki, rzodkiewki, paprykę słodką, kalarepę, pomidorki) oraz soki owocowe, a także produkty mleczne (mleko białe, serki twarogowe, jogurty i kefiry naturalne).

Dzieciom uczestniczącym w programie udostępnia się co najmniej 2 razy w tygodniu świeże owoce i warzywa (przygotowane do bezpośredniego spożycia) oraz soki, a także produkty mleczne.

Działania edukacyjne stanowią, obok dostaw produktów, jeden z głównych elementów „Programu dla szkół”. Szkoły są zobowiązane przeprowadzić w każdym semestrze roku szkolnego, co najmniej dwa takie działania zgodnie z wytycznymi określonymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu realizacji w szkołach środków towarzyszących o charakterze edukacyjnym, które służą prawidłowej realizacji programu dla szkół oraz upowszechniają wśród dzieci zdrowe nawyki żywieniowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 1302). Działania te powinny obejmować edukację z zakresu zasad zdrowego żywienia, pochodzenia i uprawy owoców i warzyw oraz wytwarzania produktów mlecznych, a także przeciwdziałania marnotrawieniu żywności.

Liczba dzieci uczestniczących w „Programie dla szkół” w I semestrze roku szkolnego 2021/2022 wg województw

 

Program finansowany jest ze środków pochodzących z budżetu UE oraz środków z budżetu krajowego. Polska pod względem przyznanego budżetu jest jednym z największych beneficjentów programu w UE, po Niemczech, Francji i Włoszech.

Przydział środków unijnych dla państw członkowskich UE na realizację „Programu dla szkół”

Źródło: opracowanie Biura Analiz i Strategii KOWR na podstawie rozporządzenia Rady (UE) 2016/795 i decyzji wykonawczych Komisji Europejskiej.

Z tytułu realizacji dostaw owoców i warzyw oraz produktów mlecznych w roku szkolnym 2020/2021 została wypłacona pomoc w kwocie 129 mln zł (według stanu na dzień 31.12.2021 r.), co stanowiło około 56% środków finansowych przeznaczonych na realizację dostaw produktów w roku szkolnym 2020/2021.

Źródło: KOWR

POWIĄZANE TEMATY:kowrprogram dla szkół
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO