KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Narodowy Instytut Wolności

WYSZUKIWARKA

KRUS: W 2021 r. więcej wypadków przy pracy rolniczej

Opublikowano 08.02.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
W 2021 roku zgłoszono do Oddziałów Regionalnych i Placówek Terenowych KRUS 12 088 wypadków - to o 1 114 (10,2%) więcej niż w 2020 roku. Poniżej przedstawiamy szczegółowe dane dotyczące wypadków przy pracy i chorób zawodowych rolników.

wypadki rolnicze 2021 krus

Wypadki rolnicze - dane KRUS

Za wypadki przy pracy rolniczej, w rozumieniu ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, uznano 11 597 zdarzeń – o 1 640 (16,5%) więcej niż w poprzednim roku.

Wypłacono 9 595 jednorazowych odszkodowań z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek wypadku przy pracy rolniczej, tj. o 1 723 (21,9%) więcej niż w 2020 roku. Wydano 3 267 decyzji odmownych, tj. o 61 (1,8%) mniej niż w 2020 roku

Najwięcej osób zostało poszkodowanych wskutek wypadków z grup:
• „upadek osób” – 4 812 poszkodowanych, co stanowiło 50,2% wszystkich wypłaconych jednorazowych odszkodowań;
• „pochwycenie i uderzenie przez części ruchome maszyn i urządzeń” – 1 221 poszkodowanych, tj. 12,7% wypadków,
• „uderzenie, przygniecenie, pogryzienie przez zwierzęta” – 1 130 poszkodowanych, tj. 11,8% wypadków,
• „inne zdarzenia” – 955 poszkodowanych, tj. 9,9% wypadków.

Jak informuje KRUS, w większości przypadków zakończonych wypłatą jednorazowych odszkodowań (60,6%) orzeczono uszczerbek na zdrowiu nie przekraczający 5%.

Wypadki w rolnictwie - gdzie najwięcej?

Wskaźnik wypadkowości w rolnictwie indywidualnym w 2021 roku wyniósł 8,4 wypadków na 1 000 ubezpieczonych. Najwyższą wypadkowość odnotowano w województwach: podlaskim (10,8), kujawsko-pomorskim (10,7), wielkopolskim (10,2), warmińsko-mazurskim (9,4) i lubelskim (9,2), a najniższą w województwach: opolskim i śląskim (4,8).

W 2021 roku odnotowano 45 wypadków śmiertelnych, o 10 (28,6%) więcej niż w 2020 roku.

Liczba wypadków śmiertelnych przypadająca na 100 000 ubezpieczonych w 2021 roku wynosiła 3,9, tj. o 1 więcej niż w poprzednim roku.

Choroby zawodowe rolników

Zgłoszono 267 wniosków o jednorazowe odszkodowanie z tytułu uszczerbku na zdrowiu lub śmierci wskutek choroby zawodowej, o 35 (11,6%) więcej niż w analogicznym okresie ubiegłego roku. Wydano 106 decyzji odmownych i 209 przyznających.

W porównaniu do roku 2020 zwiększyła się liczba decyzji odmownych o 33 (45,2%), a liczba przyznających zmniejszyła się o 24 (10,3%). Odnotowano: 197 przypadków chorób zakaźnych (głównie boreliozy), 5 – chorób układu oddechowego, 4 przypadki chorób obwodowego układu nerwowego oraz układu ruchu wywołanych sposobem wykonywania pracy, 2 przypadki chorób skóry i 1 przypadek zatrucia substancjami chemiczny.

Źródło: KRUS

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO