KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
 • Narodowy Instytut Wolności
 • ODR Bratoszewice
 • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
 • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
 • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Mieszanie agrochemikaliów - co trzeba wiedzieć?

Opublikowano 15.02.2022 r.
W okresie wegetacyjnym roślin jest coraz mniej dni, w których warunki pogodowe pozwalają na terminowe wykonanie wszystkich zabiegów. Rolnicy niekiedy decydują się na mieszanie środków ochrony roślin z innymi agrochemikaliami i stosowanie ich w jednym zabiegu. 

Mieszanie agrochemikaliów

Producenci rolni muszą wykonywać różne zabiegi związane z nawożeniem i stosowaniem środków ochrony roślin. Generuje to określone, coraz wyższe koszty związane z produkcją rolną. Rolnicy, starając się ograniczać wydatki finansowe, szukają różnych rozwiązań, a jednym z nich może być mieszanie środków ochrony roślin z innymi agrochemikaliami i stosowanie ich w jednym zabiegu. Łączne stosowanie środków ochrony roślin z nawozami jest uzasadnione pod względem technicznym i ekonomicznym, ale decyzja o jego zastosowaniu musi być podjęta po dokładnej identyfikacji zwalczanego agrofaga i analizie niedoborów składników pokarmowych. Łączenie agrochemikaliów nie jest sprzeczne z prawem, chyba że etykieta zawiera wyraźny zakaz.

Odpowiedzialność za działanie mieszaniny spoczywa wtedy na stosującym zabieg. Wykonywanie zabiegów ochrony roślin jest regulowane polskimi i unijnymi przepisami prawnymi. Polskie przepisy w tym zakresie stanowią ustawy i rozporządzenia ministrów: rolnictwa i rozwoju wsi, zdrowia i ochrony środowiska. 

Najważniejszym aktem prawnym z zakresu ochrony roślin jest Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o środkach ochrony roślin. Przy podejmowaniu decyzji o łącznym stosowaniu agrochemikaliów powinno się rozważyć wady i zalety takiego zabiegu.

Do zalet należą:

 • ograniczenie kosztów robocizny i paliwa,
 • możliwość zwalczania kilku agrofagów podczas jednego zabiegu,
 • szybkie wykonanie procesu i wykorzystanie sprzyjających temu warunków pogodowych,
 • możliwość jednoczesnego zwalczania agrofagów i dokarmiania dolistnego rośliny uprawnej,
 • ograniczenie liczby przejazdów opryskiwaczem,
 • lepsza organizacja pracy w okresie dużego spiętrzenia zabiegów agrotechnicznych.

Przy rozpatrywaniu wad takiego rozwiązania należy uwzględnić:

 • ryzyko wystąpienia trudności technicznych przy wykonywaniu zabiegu,
 • możliwość wystąpienia fitotoksyczności,
 • ryzyko obniżenia skuteczności środków ochrony roślin przy użyciu powstałej mieszaniny,
 • możliwość wystąpienia zjawiska antagonizmu składników
 • nieprzewidzenie skutków może przynieść chęć łączenia zbyt dużej liczby składników

Wykonując zabieg łącznego stosowania agrochemikaliów, należy przestrzegać poniższych warunków:

 • stosować przebadane, sprawdzone i zalecane mieszaniny,
 • wykonać zabieg tuż po przygotowaniu roztworu,
 • zastosować maksymalną ilości cieczy użytkowej na hektar uprawy,
 • właściwie dobrać dysze opryskiwacza,
 • stosować odpowiednią wodę do sporządzania cieczy użytkowej ( temperatura powinna oscylować między 15 a 20˚C), 
 • wykonywać zabieg przy umiarkowanej temperaturze i wilgotności (nie większej niż 20˚C i wilgotności powyżej 60%),
 • opryskiwać suche rośliny

Podczas sporządzania mieszaniny agrochemikaliów bezwzględnie należy przestrzegać zasad doboru składników i kolejności ich dodawania, aby zabieg nie był szkodliwy dla roślin uprawnych. Mieszaniny sporządza się w opryskiwaczu, bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu. Jako pierwsze do opryskiwacza wlewa się nawozy mineralne i mikroelementowe. Mieszając nawozy z środkami ochrony roślin, trzeba zachować szczególną ostrożność, ponieważ nawozy mają różny odczyn oraz mogą zmieniać temperaturę cieczy użytkowej, np. siarczan magnezu podnosi temperaturę, natomiast mocznik ją obniża.

W dalszej kolejności dodaje się środki ochrony roślin, zwracając uwagę na formy użytkowe.

Dodajemy:

 • proszki, granule (WP, WG), koncentraty (SC) do sporządzania zawiesin wodnych,
 • koncentraty do emulgowania (EC, EG, EW, SE), 
 • koncentraty do sporządzania roztworów (SL, SP, SG), 
 • adiuwanty pod warunkiem, jeśli na etykiecie któregoś ze środków znajduje się informacja o możliwości jego zastosowania. 

Pamiętamy również o zakazie łączenia herbicydów sulfonylomocznikowych z insektycydami fosforoorganicznymi, środków na bazie soli dimetyloaminowej i 2,4-D z siarczanem miedzi oraz MCPA z fenoksapropem.

Łącząc agrochemikalia, należy przestrzegać okresów karencji i prewencji dla każdego z zastosowanych środków ochrony roślin,  a ograniczenia i przeciwwskazania zawsze przyjmować dla środka najbardziej toksycznego. Łączenie agrochemikaliów nie zwalnia nas ze stosowania zasady dobrej praktyki ochrony roślin.

 
Bronisław Tobis 
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO