KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Czym jest kredyt preferencyjny?

Opublikowano 23.02.2022 r.
Udostępniane nam różnego rodzaju kredyty konsumenckie służą nie tylko wsparciu w trudnych sytuacjach, ale również pomagają w sfinansowaniu zakupu mieszkania, samochodu, czy nawet wakacji. To, jaki kredyt wybieramy, zależy od celu i potrzeb kredytobiorcy. Są również inwestycje, których realizacja ma wpływ na szersze otoczenie niż na samego kredytobiorcę. Dla takich osób i firm udzielane są kredyty preferencyjne. Kto i kiedy może dostać takie wsparcie finansowe i co to dokładnie oznacza?

Czym jest kredyt preferencyjny?

Kredyt preferencyjny to kredyt, w którym część spłaty ceduje na siebie jakiś organ administracji państwowej. W zależności od tego, kto i na jakich warunkach zaciąga zobowiązanie, mogą go wspierać różne organy, ale część kredytu zwykle spłacana jest ze środków Skarbu Państwa. Istotą tego kredytu jest to, że skierowany jest do bardzo dokładnie określonej grupy podmiotów. Jego zadaniem jest ułatwienie osiągania istotnych społecznie celów poszczególnych grup interesantów. To produkt bankowy, będący instrumentem polityki gospodarczej naszego kraju. Zobowiązanie to wyróżnia się niskim oprocentowaniem i bardzo wysoką kwotą maksymalną, ale również stosunkowo długim czasem spłaty.

Kto może otrzymać kredy preferencyjny?

Kredyty preferencyjne za każdym razem skierowany jest do innej grupy docelowej, dlatego za każdym razem warunki ubiegania się o niego trzeba analizować odrębnie dla kolejnych programów.

Preferencyjny kredyt studencki

Studencki kredyt preferencyjny przeznaczony jest dla osób studiujących, którzy nie ukończyli 30. roku życia, ale również doktorantów, którzy nie ukończyli 35. roku życia. Dostępny jest kredytobiorców, których dochód w rodzinie nie przekracza 3000 zł na osobę. Można z niego korzystać przez cały rok. Do tej grupy możemy zaliczyć również osoby, które ubiegają się o przyjęcie na studia. Jeśli ubiegający się będzie miał status studenta, wówczas środki zostaną wypłacone.

Kredyt preferencyjny dla rolników

Kredyty preferencyjne dla rolników skierowane są do tzw. młodych rolników lub rolników indywidualnych. To od konkretnej linii programu, jaką wybierze kredytobiorca, zależy kto może się o niego ubiegać. ARiMR określa warunki stawiane osobom starającym się o rolniczy kredyt preferencyjny.

Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców

Kredyty preferencyjne dla przedsiębiorców najczęściej udzielane są w ramach programów unijnych. Zakres wymagań stawianych kredytobiorcom zależy od konkretnego programu i za każdym razem może być inny np. może zależeć od stażu działania firmy na rynku lub maksymalnej liczby zatrudnionych pracowników.

Kredyty preferencyjne na zakup fotowoltaiki oraz wymianę pieców

O kredyty preferencyjne na zakup fotowoltaiki oraz wymianę pieców można ubiegać się ramach programów mających na celu poprawę jakości powietrza oraz zmniejszenie ilości emitowanych gazów cieplarnianych. Na ogół pomoc skierowana jest zwykle do właścicieli budynków mieszkalnych jednorodzinnych.

Kredyt preferencyjny na zakup mieszkania

Do niedawna mogliśmy skorzystać z programów z dofinansowaniami kredytów mieszkaniowych. Był to program Rodzina na Swoim oraz program Mieszkanie dla Młodych. Z programów tych mogły skorzystać małżeństwa oraz osoby samotnie wychowujące dzieci. Niestety aktualnie żaden z podobnych programów nie jest aktywny. Dlatego jeśli, brakuje Ci pewnej kwoty na zakup lub remont mieszkania, możesz skorzystać z pożyczki pozabankowej.

Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO