KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA

WYSZUKIWARKA

Druh Wicek Frelichowski - patron harcerzy

Opublikowano 23.02.2022 r.
przez Lidia Lasota
23 lutego 1945 r. w Dachau zmarł ks. Wincenty Stefan Frelichowski - harcerz i kapłan. Pomimo panującego w obozie koncentracyjnym terroru nie przerywał posługi kapłańskiej. Zmarł na tyfus plamisty, którym zaraził się, niosąc pomoc chorym współwięźniom.

wincenty frelichowski

Wincenty Stefan Frelichowski urodził się w 1913 r. w Chełmży, niedaleko Torunia. Do harcerstwa wstąpił w wieku 14 lat. Dzięki zachowanemu „Pamiętnikowi”, który systematycznie pisał możemy poznać jego najgłębsze myśli. Pisał m.in.: „Muszę sobie wyrobić silny charakter, wolę nieugiętą. Będę uparty - tak uparty, jak byli święci. Muszę dążyć do cząstki świętości, być dobrym chrześcijaninem”.

Gdy Wicek zdał maturę wahał się czy zostać lekarzem – chirurgiem czy księdzem?  W 1931 r. wstąpił do seminarium w Pelplinie. Nazywano go tam „wesołkiem”, bo wszystkie zajęcia  wykonywał z radością. Dołączył do działającego w seminarium Starszoharcerskiego Zrzeszenia Kleryków. Został podharcmistrzem, a potem komendantem kręgu. Pod koniec IV roku seminarium w roku 1935 zorganizował wyjazd na Jubileuszowy Zlot do Spały. Cały czas pracował nad swoim charakterem. 

 „Chcę być prawdziwym harcerzem. Postępować tak w życiu, jak mi nakazuje myśl i sumienie. Daj mi tę łaskę. Ja z nią współdziałać będę”. 

14 marca 1937 r. w katedrze pelplińskiej przyjął święcenia kapłańskie. Początkowo pełnił obowiązki sekretarza i kapelana biskupiego, a od 1 lipca 1938 wikariusza w parafii Wniebowzięcia NMP w Toruniu. Pracując sumiennie, zyskał opinie wzorowego kapłana, opiekuna  chorych, duszpasterza dzieci i młodzieży, organizatora prasy kościelnej i działacza misyjnego. Jednocześnie pełnił funkcje kapelana Pomorskiej Chorągwi Harcerzy ZHP. Działał w Kierownictwie Wydziału Starszoharcerskiego chorągwi, był redaktorem biuletynu „Zew Starszoharcerski”. W swoim „Pamiętniku” zapisał: „Najlepszą jest idea harcerstwa: Wychowanie młodzieży – przez młodzież. I ja sam, jak długo tylko będę mógł, co daj Boże, aby zawsze było, będę harcerzem i nigdy dla niego pracować i go popierać nie przestanę”. 

Działalność harcerską księdza Wicka przerwała II wojna światowa. Już w październiku 1939 r. został  uwięziony w kilku obozach koncentracyjnych. Na koniec znalazł się w obozie w Dachau, w Niemczech. 

Od samego początku współwięźniowie byli przekonani o świętości ks. Frelichowskiego. Organizował pomoc, dzielił się jedzeniem, opatrywał chorych, pocieszał, pomagał, odprawiał msze, spowiadał. Gdy wybuchła epidemia tyfusu - nieuleczalnej wtedy choroby - ks. Wicek dobrowolnie zgłosił się, by opiekować się chorymi, którzy skazani byli na śmierć. Zachęcił do tego jeszcze 32 księży. Niestety sam zaraził się tyfusem, który w połączeniu z zapaleniem płuc, doprowadził w dniu 23 lutego 1945 do jego śmierci. 

7 czerwca 1999 r. w Toruniu - Jan Paweł II ogłosił ks. Stefana Frelichowskiego błogosławionym. Powiedział wówczas: „Zwracam się do całej rodziny polskich harcerzy, z którą nowy błogosławiony był głęboko związany. Niech stanie się dla was patronem, nauczycielem szlachetności i orędownikiem pokoju i pojednania”. Dziś bł. Wincenty Stefan Frelichowski jest patronem harcerzy. 

Bł. ks. Stefan Frelichowski jest przykładem troski o starszych, chorych i dotkniętych zakaźnymi chorobami, dlatego można modlić się do niego o  ustanie epidemii koronawirusa. 

Modlitwa o ustanie epidemii koronawirusa 
Błogosławiony Księże Stefanie, kapłanie, którego serce nieustannie żyło głębią wiary i pełnią miłości Boga, płomieniu Chrystusa, w którego duszy nigdy nie gasła nadzieja i harcerski zapał, wzorze pokornej i bezgranicznej służby bliźniemu, nawet za cenę cierpienia aż do ofiary z siebie.
Ty potrafiłeś być przejawem dobra w miejscu pozornego panowania zła. Ty chorym i umierającym poświęciłeś swoje życie, gorliwie głosząc im Chrystusową Ewangelię i odważnie niosąc duchową pomoc, szczególnie tym dotkniętym zaraźliwą chorobą.
Dlatego stajemy dziś przy tobie i prosimy cię usilnie, byś swoją modlitwą i wstawiennictwem uprosił nam tę łaskę, aby Miłosierny Bóg uchronił świat, naszą Ojczyznę, diecezję, mieszkańców naszych miast i wsi przed szerzeniem się groźnej epidemii.
Wspomagaj swoją modlitwą tych, których ta choroba już dotknęła i upraszaj im łaskę uzdrowienia.
Wspieraj lekarzy i pielęgniarki, służby sanitarne i państwowe, wszystkich którzy w jakikolwiek sposób, tak jak ty, służą z poświęceniem.
Uproś troskliwą opiekę Maryi, Tej, która jest Królową Polski i Stolicą Mądrości, dla kierujących naszym krajem, Kościołem, naszym miastem (wsią) oraz wszystkich, którzy podejmują wysiłki powstrzymania groźnej dla ludzkości epidemii.
Zmarłym uproś łaskę nieba. Nam wszystkim uproś dar szczerego nawrócenia i silnej wiary, abyśmy pokładając całą ufność i nadzieję w Bogu, umieli z oddaniem służyć i nieść pomoc naszym braciom w potrzebie.

Błogosławiony Księże Stefanie Wincenty – módl się za nami. Amen.
 

  Lidia Lasota
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO