KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Rola witamin w żywieniu bydła mlecznego

Opublikowano 05.03.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Pełne wykorzystanie możliwości produkcyjnych stada jest możliwe wyłącznie, gdy dobrostan zwierząt jest zapewniony na najwyższym poziomie

żywienie bydła

Żywienie bydła mlecznego

Jednym z jego elementów jest odpowiednie żywienie –kluczowy czynnik chowu i hodowli bydła mlecznego. Ma ono także ogromny wpływ na osiągane wyniki produkcyjne. Niestety, gdy cena w skupach spada i zmniejsza się opłacalność produkcji mleka, hodowcy szukając oszczędności  najczęściej rezygnują z zakupu gotowych pasz, w szczególności ograniczając w dawkach pokarmowych dodatki mineralno-witaminowe. Jest to bardzo niekorzystne, a w długofalowej perspektywie może oznaczać jeszcze większe straty. Wydajność mleczna krowy nie spadnie z dnia na dzień, ale zaprzestanie stosowania lub zmniejszenie zalecanych przez producentów dawek mieszanek mineralno-witaminowych przez kilka tygodni negatywnie wpłynie na stan zdrowia zwierząt.

Ta pozorna oszczędność z czasem może generować jeszcze większe koszty. Witaminy to związki organiczne, które w bardzo małych ilościach są niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania organizmu zwierzęcego. Służą do utrzymania jego funkcji życiowych – wzrostu, rozwoju, zdrowia, płodności i produkcyjności. 

Żywienie witaminowe bydła

Do niedawna żywienie witaminowe bydła miało na celu jedynie uniknięcie objawów ich niedoboru, jednak u krów wysokowydajnych uzupełnianie dawek pokarmowych witaminami w ilościach nawet przekraczających dzienne zapotrzebowanie, może korzystnie wpływać na ich wydajność, zdrowie i parametry rozrodu. Takie spojrzenie wynika z bardzo wysokiej wydajności mleka uzyskiwanej od krów rasy HF oraz powszechności alkierzowego systemu żywienia. Nieprawdą jest przekonanie, że bakterie w żwaczu „wyprodukują” dla krowy odpowiednią ilość witamin. Duże ilości pasz treściwych w dawkach pokarmowych zmniejszają produkcję witamin przez bakterie żwaczowe. 

Przykładem jest obniżenie syntezy biotyny w żwaczu w warunkach niskiego pH, dodatkowo w czasie doju organizm krowy traci znaczne ilości witaminy D. Trzeba również pamiętać, że bakterie żwaczowe nie syntetyzują wszystkich witamin, jedynie witaminy z grupy B i witaminę K, a pozostałe muszą być dostarczone krowie w dawce pokarmowej. Problemami są również: znacznie ograniczony dostęp krów do „naturalnych witamin” – coraz rzadsze żywienie pastwiskowe, szczególnie w stadach wysokowydajnych, niska zawartość witamin w paszach konserwowanych oraz zwiększenie poziomu stresu w chowie krów mlecznych. 

W tabeli przedstawiono podstawowe informacje dotyczące najważniejszych witamin dla krów mlecznych. Z fizjologicznego punktu widzenia ważne są wszystkie witaminy, jednak mając na uwadze aspekt żywieniowy, najważniejsze są te, które nie są syntetyzowane w organizmie krowy i muszą być dostarczane w dawce pokarmowej. Powinna ona być tak zbilansowana, aby zwierzęta otrzymywały wszystkie potrzebne witaminy w ilości odpowiedniej dla swojego wieku, stanu fizjologicznego czy wydajności. Pokrycie całkowitego zapotrzebowania krów mlecznych na witaminy przekłada się na ich stan zdrowia i wyniki produkcyjne stada.

 

 
Magdalena Nieszporek
Artykuł opracowany we współpracy ze specjalistami ze Śląskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Częstochowie 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO