KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Projekt S2MUR: konsultacje scen satelitarnych

Opublikowano 10.03.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Podmioty zainteresowane udziałem w przyszłym postępowaniu na zakup wysokorozdzielczych scen satelitarnych dla projektu pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych”, KOWR zaprasza do wstępnych konsultacji rynkowych. 

Zgłoszenia można nadsyłać do 18 marca 2022 roku do godz. 15.00.

Ogłoszenie jest dostępne w Biuletynie Informacji Publicznej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

[link: https://bip.kowr.gov.pl/zamowienia/wstepne-konsultacje-rynkowe/wstepne-konsultacje-rynkowe-dot-uslugi-dostepu-do-wysokorozdzielczych-scen-satelitarnych-na-potrzeby-realizacji-budowy-systemu-s2mur].

Projekt pn. „System Satelitarnego Monitorowania Upraw Rolnych” odpowiada na wyzwania powodowane przez zmiany klimatu dotykające obszar Polski oraz wykorzystuje możliwości tworzone przez dynamicznie rozwijający się sektor kosmiczny na świecie. Metody zdalnego monitorowania oraz analizy danych przestrzennych umożliwiają śledzenie przebiegu procesu wzrostu roślin i prognozowanie plonów najważniejszych roślin uprawnych. Projekt ma znaczenie strategiczne, zarówno z punktu widzenia utrzymania bezpieczeństwa żywnościowego kraju jak i cyfryzacji procesu ubiegania się o odszkodowania za szkody spowodowane przez niekorzystne zjawiska atmosferyczne.

Odbiorcami projektu są producenci rolni, w tym rolnicy indywidualni oraz administracja publiczna. Więcej informacji o projekcie można znaleźć w zakładce Wiedza/projekty innowacyjne [link: https://kowr.gov.pl/wiedza/projekty-innowacyjne/teledetekcja/system-satelitarnego-monitorowania-upraw-rolnych]

Źródło, fot. KOWR

kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO