KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Narodowy Instytut Wolności
  • ODR Bratoszewice

WYSZUKIWARKA

Ewidencja źródeł ciepła i spalania paliw - pamiętaj o złożeniu deklaracji

Opublikowano 16.03.2022 r.
Na właścicieli lub zarządców domów i mieszkań, w których wykorzystuje się źródła ciepła, m.in. poprzez spalanie paliw, nałożono nowy, powszechny  obowiązek – zarejestrowania ich w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Należy to zrobić do 30 czerwca 2022 r. Za niedopełnienie tej czynności  grozi kara grzywny.

ewidencja źródeł ciepła

Ewidencja Źródeł Ciepła

Właśnie kończy się pora roku, która oprócz innych zimowych oznak ma jeszcze jedną szczególną cechę – smog. Mgły wysycone  zanieczyszczeniami, zwłaszcza spalinami, zawierającymi pyły wymieszane z sadzą i gazami: dwutlenkiem  węgla, siarki i tlenkami azotu – tworzą zabójczą mieszankę. Uważa się, że głównym źródłem smogu jest  tzw. niska emisja z naszych domów, powstająca w wyniku ich ogrzewania paliwami złej jakości i stosowania  przestarzałych i niewydajnych urządzeń grzewczych, potocznie zwanych kopciuchami. 

Pierwszym krokiem do podjęcia działań mających ograniczyć, a uwzględniając dalekosiężne cele Europejskiego Zielonego Ładu, wyeliminować niskoemisyjne źródła zanieczyszczeń powietrza jest ich zinwentaryzowanie. Przyjęta w 2020 r. nowelizacja ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów utworzyła Centralną Ewidencję Emisyjności Budynków (CEEB), a na właścicieli lub zarządców domów i mieszkań nałożyła obowiązki rejestracyjne źródeł ciepła i spalania paliw. Te rozwiązania zaczęły obowiązywać od 1 lipca 2021 r. 

Ewidencja CEEB prowadzona jest przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego i ma za zadanie ująć źródła ciepła we wszystkich ogrzewanych budynkach i lokalach mieszkalnych oraz obiektach wykorzystywanych na inne cele, np.: publiczne, biurowe czy na potrzeby prowadzonej działalności gospodarczej. Obiekty niemające źródła ciepła nie podlegają rejestracji. Właściciele urządzeń grzewczych użytkowanych przed wprowadzeniem nowych przepisów mają na zgłoszenie 12 miesięcy. Czas rejestracji tych urządzeń w budynkach oddanych do użytkowania po 1 lipca 2021 r. określono na 14 dni od otrzymania pozwolenia na użytkowanie nieruchomości. 

Obowiązkowi zgłoszenia podlegają zarówno źródła ciepła, jak i spalania paliw o nominalnej mocy nieprzekraczającej 1 MW, których rodzaje wymienione są w deklaracji zgłoszeniowej: 
1) miejska sieć ciepłownicza / ciepło systemowe / 
lokalna sieć ciepłownicza 
2) kocioł na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) z ręcznym podawaniem paliwa / zasypowy 
3) kocioł na paliwo stałe (jw.) z automatycznym podawaniem paliwa / z podajnikiem 
4) kominek / koza / ogrzewacz powietrza na paliwo 
stałe (drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy, węgiel) 
5) piec kaflowy na paliwo stałe (węgiel, drewno, pellet lub inny rodzaj biomasy) 
6) trzon kuchenny / piecokuchnia / kuchnia węglowa 
7) kocioł gazowy / bojler gazowy / podgrzewacz gazowy przepływowy / kominek gazowy
8) kocioł olejowy 
9) pompa ciepła 
10) ogrzewanie elektryczne, bojler elektryczny 
11) kolektory słoneczne do ciepłej wody użytkowej lub z funkcją wspomagania ogrzewania.

Należy podać liczbę źródeł zarówno zainstalowanych, jak i eksploatowanych. Takie rozróżnienie oznacza, że zgłoszeniu podlega każde zainstalowane źródło ciepła lub spalania paliw, nawet jeżeli nie jest obecnie w ogóle wykorzystywane lub tylko sporadycznie.

Do tego trzeba jeszcze przyporządkować ich funkcję, czyli określić, czy używane są do centralnego ogrzewania, czy do wytwarzania ciepłej wody użytkowej, ewentualnie wybrać obie naraz. 

W wykazie źródeł ciepła zauważalny jest brak paneli fotowoltaicznych i kuchni gazowych. Specjalny zestaw pytań i odpowiedzi (FAQ) przygotowany przez Główny Urząd Nadzoru Budowlanego potwierdza, że nie podlegają one zgłoszeniu. 

Jeśli wskazano, że w budynku zainstalowany jest kocioł na paliwo stałe, należy jeszcze określić klasę kotła oraz rodzaj stosowanego paliwa. O ile w drugim przypadku sprawa wydaje się prosta – należy wybrać spośród czterech wskazanych: 1) węgiel i paliwa węglopochodne, 2) pellet drzewny, 3) drewno kawałkowe i 4) inny rodzaj biomasy, o tyle określenie klasy kotła może nastręczać trudności. 

Formularz podpowiada, że istnieją podstawowe klasy: 3, 4 i 5 oraz ekoprojekt. Trzy pierwsze definiuje polska norma (PN-EN: 303-5:2012), natomiast ostatnią – dyrektywa Unii Europejskiej. Najbardziej sprawne, o najmniejszej emisji zanieczyszczeń są piece klasy 5 i eco. 

Podstawowym źródłem informacji do określenia klasy powinna być tabliczka znamionowa lub dokumentacja kotła poświadczająca emisję. Jednak, jeżeli na tabliczce brak jest notki na temat jego klasy, w zgłoszeniu należy wskazać – Poniżej klasy 3 lub brak informacji.

Oprócz powyższych danych deklaracja zgłoszeniowa (formularz A) zawiera jeszcze rubrykę z adresem budynku i osoby dokonującej rejestracji. 

Zaś formularz B, służący do ewidencji źródeł ciepła i źródeł spalania paliw w budynkach niemieszkalnych (garażach, obiektach biurowych i użyteczności publicznej, przeznaczonych do prowadzenia działalności gospodarczej, kościołach itp.), wymaga dodatkowych wskazań. Katalog urządzeń cieplnych jest taki sam, jak dla mieszkań, ale wyróżniono jeszcze jedną ich funkcję – technologiczną / produkcyjną. Z takim przypadkiem możemy mieć do czynienia, m.in. w piekarniach czy  ogrzewanych szklarniach lub tunelach foliowych. Dodatkowo wymaga się określenia łącznej mocy źródła ciepła wyrażonej w KW.

Może się też zdarzyć, że budynek o dwóch funkcjach: mieszkalnej i gospodarczej ogrzewany jest z jednego źródła ciepła. Wtedy należy złożyć jedną deklarację: albo na formularzu A, albo na B.

Wymienione mimochodem szklarnie i tunele foliowe skłaniają do ważnego spostrzeżenia. Otóż rolnicy mogą być zobowiązani do składania dwóch odrębnych deklaracji: A – dla ogrzewanych budynków mieszkalnych i B – dla budynków gospodarstw rolnych, szklarni i tunelów foliowych, jeżeli mają one zainstalowane odrębne urządzenia grzewcze, nawet jeśli jest to tylko bojler elektryczny w pomieszczeniu inwentarskim.

A co w przypadku podłączenia budynku do wspólnego źródła ciepła, np. miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej? Zgłoszenia dokonuje wówczas właściciel lub zarządca budynku, tj. zarząd spółdzielni czy wspólnoty mieszkaniowej. Jeśli jednak w mieszkaniu ogrzewanym ze wspólnego źródła znajdzie się jeszcze źródło indywidualne, np. kominek lub bojler elektryczny – to deklarację o ich użytkowaniu musi złożyć samodzielnie właściciel tego mieszkania. Ogrzewane mieszkania komunalne mają być natomiast zgłaszane przez gminy.

Istnieją dwie drogi złożenia deklaracji: albo na formularzach papierowych do właściwego urzędu gminy, albo elektronicznie za pomocą serwisu Logowanie do aplikacji ZONE, pod adresem https://ceeb.gov.pl. Druki w formie tradycyjnej dostępne są w urzędach gmin. Można je również pobrać ze strony Głównego Urzędu.

Nadzoru Budowlanego: https://www.gunb.gov.pl/strona/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow#a3.

Złożenie deklaracji drogą elektroniczną jest szybkie i pozwala zaoszczędzić czas. Wymaga jednak użycia profilu zaufanego, udostępnianego np. 
przez banki lub dowodu osobistego z warstwą elektroniczną (tzw. e-dowodu). Po zalogowaniu się do serwisu należy najpierw dodać budynek, a następnie, tak jak na formularzu papierowym, wskazać zainstalowane i eksploatowane źródła ciepła, rodzaj kotłów i paliwa. 

Jedna uwaga – można zapisać wersję roboczą deklaracji, by później do niej powracać i edytować w celu naniesienia zmian lub uzupełnień. Jednak po złożeniu nie można jej ani zmieniać, ani usnąć.

Na początku wspomniano o sankcjonowaniu, dlatego na koniec należy skomentować możliwe konsekwencje niewypełnienia tego obowiązku. Niezłożenie deklaracji w ustawowym terminie będzie  stanowić wykroczenie zagrożone karą grzywny do 500 zł, ale jeśli sprawa trafi do sądu, to nawet  do 5 tys. zł. Na pocieszenie dla spóźnialskich dodajmy, że ustawa daje możliwość stosowania tzw. czynnego żalu, tj. odstąpienia od kary w sytuacji, kiedy deklarację złożono po czasie, ale przed dniem, w którym wójt, burmistrz lub prezydent miasta powziął wiadomość o popełnieniu wykroczenia.

 

 
Janusz Szrama
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
POWIĄZANE TEMATY:ewidencja źródeł ciepła
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO