KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Województwo Podlaskie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • Partner serwisu KRAJOWY OŚRODEK WSPARCIA ROLNICTWA
  • województwo łódzkie
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie

WYSZUKIWARKA

Bardzo dobra ocena KOWR w Badaniu Polska Wieś i Rolnictwo 2021

Opublikowano 17.03.2022 r.
przez Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Jak wskazują wyniki badania „Polska wieś i rolnictwo 2021”, zdecydowana większość respondentów, którzy w 2021 r. skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność dobrze lub bardzo dobrze. 

ocena działalności kowr

Polska Wieś i Rolnictwo 2021 - ocena działalności KOWR

„Polska Wieś i Rolnictwo” to cykliczne badanie wykonywane na zlecenie: Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa oraz Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego. Głównym celem badania jest ocena postaw i opinii wobec dokonujących się przemian społeczno-gospodarczych w rolnictwie i na obszarach wiejskich, jak również poznanie opinii respondentów na temat działań państwa wobec rolnictwa i obszarów wiejskich oraz instytucji pracujących na ich rzecz. Najnowsza edycja badania została zrealizowana przez Grupę BST Sp. z o.o. w ostatnim kwartale 2021 r. na reprezentatywnej próbie 2660 dorosłych mieszkańców obszarów wiejskich i miast.

Dwukrotnie zwiększył się odsetek respondentów oceniających bardzo dobrze jakość obsługi w KOWR

Z przeprowadzonego badania wynika, że ponad 76% respondentów, którzy skorzystali z usług Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa, ocenia jego działalność dobrze i bardzo dobrze. Wyniki te wskazują na wysoki poziom obsługi beneficjentów i interesariuszy przez Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa – zarówno stacjonarnie, jak i online.

W stosunku do poprzedniej edycji badania, która miała miejsce w 2020 r. – pomimo utrudnień z powodu epidemii COVID-19 – dwukrotnie zwiększył się (z 16,8% do 33%) odsetek respondentów oceniających „bardzo dobrze” jakość obsługi w KOWR.

Warto również podkreślić, że rolnicy i mieszkańcy obszarów wiejskich wskazali na placówki instytucji zajmujących się rolnictwem, w tym KOWR, jako najbardziej pożądane źródło informacji dotyczących wsparcia dla rolników lub mieszkańców obszarów wiejskich. Świadczy to o tym, że pomimo dynamicznego rozwoju usług administracji cyfrowej, niezwykle istotna pozostaje profesjonalna i ogólnodostępna bezpośrednia obsługa beneficjentów oraz interesantów.

Odpowiedzi udzielone na pytanie: Jak ocenia Pan(i) jakość obsługi w jednostkach KOWR w 2021 r.?

Odpowiedzi mieszkańców obszarów wiejskich udzielone na pytanie: Z jakiego źródła najchętniej Pan(i) korzysta lub skorzystałby(aby) szukając informacji dotyczących wsparcia dla rolników lub mieszkańców obszarów wiejskich jakiego udziela MRiRW, ARiMR, KOWR i KRUS?


Odpowiedzi rolników udzielone na pytanie: Z jakiego źródła najchętniej Pan(i) korzysta lub skorzystałby(aby) szukając informacji dotyczących wsparcia dla rolników lub mieszkańców obszarów wiejskich jakiego udziela MRiRW, ARiMR, KOWR i KRUS?

Zapraszamy do zapoznania się z wynikami badania zarówno na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi:

https://www.gov.pl/web/rolnictwo/polska-wies-i-rolnictwo

a także, na stronie internetowej Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa:

https://www.kowr.gov.pl/analiza/badanie-polska-wies-i-rolnictwo

Źródło: KOWR

POWIĄZANE TEMATY:kowr
kontakt1.jpg Redakcja KalendarzRolnikow.pl
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO