KalendarzRolników.pl
PARTNERZY PORTALU
  • Narodowy Instytut Wolności
  • Partner serwisu Krajowa Rada Izb Rolniczych
  • ODR Bratoszewice
  • Partner serwisu Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi w Warszawie
  • Partner serwisu Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego

WYSZUKIWARKA

Zeznanie podatkowe kół gospodyń wiejskich – CIT-8!

Opublikowano 25.03.2022 r.
Prowadzenie Uproszczonej Ewidencji Przychodów i Kosztów dla KGW nie zwalnia ich z obowiązku rozliczania się z urzędem skarbowym, czyli corocznego wypełniania i wysyłania deklaracji CIT-8 wraz z załącznikami.

cit 8 kgw

CIT 8 - zeznanie podatkowe dla KGW

Jest to informacja o tym, jakie organizacja miała przychody i koszty w poprzednim roku podatkowym, a także, czy będzie płaciła podatek dochodowy od osób prawnych. Zakres działalności większości organizacji sprawia, że zazwyczaj korzystają one ze zwolnienia z obowiązku płacenia podatku dochodowego od osób prawnych, jednak muszą to wykazać, m.in. właśnie za pomocą formularza CIT- 8.

Należy pamiętać, że KGW musi złożyć zeznanie podatkowe nawet wówczas, gdy nie osiągnie żadnych dochodów. Koło wpisane do rejestru, który prowadzi Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa nabywa, w tym momencie osobowość prawną, dzięki czemu może korzystać z różnych form dofinansowania ze środków unijnych czy budżetu państwa.

Standardowy termin wysłania deklaracji CIT-8 to 31 marca każdego roku. Wzorem lat poprzednich prawdopodobnie data ta zostanie przesunięta do 30 czerwca 2022 roku. Sytuacja ta jest związana z wystąpieniem pandemii. Odroczenie terminów nie 
jest jeszcze formalnie obowiązującym prawem. Czekamy na ostateczny kształt i przyjęcie rozporządzeń w tej sprawie.

Projekt stosownego zarządzenia ws. wydłużenia terminów sprawozdawczych i ewidencyjnych został przekazany do uzgodnień zewnętrznych i konsultacji publicznych.

Koła powstałe na mocy ustawy o KGW (tj. po 28 listopada 2018 r.) mogą skorzystać z prawa do wydłużenia roku podatkowego, przewidzianego w ustawie z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (ustawa o CIT). Zgodnie z art. 8 ust. 2a ustawy o CIT, w przypadku podjęcia po raz pierwszy działalności w drugiej połowie roku kalendarzowego i wybrania roku podatkowego pokrywającego się z rokiem kalendarzowym, pierwszy rok podatkowy podatnika może trwać od dnia rozpoczęcia działalności do końca roku kalendarzowego, następującego po roku, w którym rozpoczęto działalność. Na podstawie tego przepisu przysługują następujące terminy:

  • dla KGW założonych w okresie: styczeń/czerwiec 2021 – termin do 31.03.2022;
  • dla KGW założonych w czasie: lipiec-grudzień 2021 – termin do 31.03.2022 lub 31.03.2023.
 
Kamila Drobnik
Artykuł opracowany we współpracy z Łódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Bratoszewicach 
 
Zainteresował Cię ten artykuł? Masz pytanie do autora? Napisz do nas tutaj
Komitet do spraw pożytku publicznego
NIW
Sfinansowano ze środków Narodowego Instytutu Wolności – Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego w ramach Rządowego Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030
PROO